Barcelona engega “La ciutat proactiva”, una convocatòria d’ajuts a la innovació urbana per millorar la qualitat de vida a la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona engega “La ciutat proactiva”, una convocatòria d’ajuts a la innovació urbana per millorar la qualitat de vida a la ciutat

10/06/2020

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Fundació BIT Habitat, presenta “La ciutat proactiva. Barcelona: i ara?”, una convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana que contribueixin a la recuperació de la crisi econòmica i social derivada de la Covid-19 a la ciutat de Barcelona

L’impuls de l‘activitat econòmica local i la millora de la sostenibilitat i la resiliència urbana són els dos grans reptes urbans que planteja la convocatòria

Es donarà recolzament financer i tècnic a la implementació de projectes que tinguin un impacte real i mesurable per aconseguir una ciutat més resilient, sostenible, inclusiva i segura

L’import total de la convocatòria és de 500.000 euros i se subvencionarà el 80% dels projectes guanyadors que no superin 100.000 euros de pressuposts i siguin executables en un màxim de 12 mesos

L’ajut pretén promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària i es convida a la ciutadania a participar de forma activa com a generadora de noves propostes i solucions 

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Fundació municipal BIT Habitat, ha llançat aquest matí “La ciutat proactiva. Barcelona: i ara?”, una convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana que siguin capaços d’accelerar el procés de recuperació de la crisi sobrevinguda per l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. Els projectes han de donar resposta als dos reptes urbans proposats: l’impuls de l’economia local i la millora de la sostenibilitat i la resiliència urbana.

La situació sanitària dels darrers mesos ha suposat una millora significativa de la qualitat de l’aire, una reducció de la contaminació acústica i la preservació de la biodiversitat urbana, mostrant una ciutat més amable, saludable i habitable. Com a conseqüència, s’han despertat consciències cíviques col·lectives més sensibles cap al medi ambient, més crítiques amb el nostre estil de vida i més conscients de les oportunitats que ens dóna la tecnologia.

 

 

Per altra banda, l’impuls de l’activitat economia local constitueix una prioritat absoluta per a la ciutat, com també urgeix la reactivació de la indústria cultural i creativa, així com la redefinició dels models de treball i educatius, que han d’estar més alineats amb les necessitats emergents i ser coherents amb el nou context.

Aquests fets han evidenciat la necessitat de reflexionar sobre un canvi en els nostres hàbits i estils de vida. Cal trobar maneres de dotar a les ciutats de noves capacitats perquè siguin més resilients davant possibles crisis, tan socials, econòmiques, ambientals o polítiques. Per tant, la innovació, la tecnologia i, sobretot, les persones, són la clau per a trobar la solució als nous reptes actuals i futurs: nous productes, nous serveis i noves metodologies que millorin la nostra qualitat de vida.

És en aquest context on “La ciutat proactiva” aposta per promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària, oferint suport financer i tècnic pel desenvolupament i execució de projectes que generin un canvi urbà amb un retorn social quantificable i adreçats a aconseguir impactes positius i mesurables a Barcelona i la seva ciutadania.

L’impuls de l’economia local i la millora de la sostenibilitat i la resiliència urbana són els dos àmbits d’acció que planteja la convocatòria. Per tant, està oberta a qualsevol projecte que s’emmarqui dins les àrees d’actuació prioritàries identificades per aquest any 2020, com l’àrea del comerç de proximitat, l’àrea de treball, educació i cures, l’àrea de cultura i indústries creatives, l’àrea d’hàbits i models de consum, l’àrea de descarbonització urbana i l’àrea    d’habitatge i barri. A més, aquests projectes han de permetre avançar cap a un model urbà més inclusiu, sostenible i resilient i enfortir la ciutat davant futures crisis.

La convocatòria d’ajuts s’adreça a un ampli col·lectiu, des de pimes, universitats, centres d’investigació i innovació, fundacions i cooperatives fins a societat civil o empreses emergents. Es volen recolzar projectes que parteixin de la pròpia ciutadania, entenent aquesta com a generadora de propostes i solucions que donin resposta als reptes urbans.

L’import total de la convocatòria és de 500.000 euros, amb els quals es podrà subvencionar fins al 80% de cada proposta guanyadora, que no podrà superar els 100.000 euros de pressupost executables en un màxim de 12 mesos. “La ciutat proactiva” també ofereix a les iniciatives seleccionades recolzament comunicatiu i de difusió i seguiment i assessorament personalitzat per part de la mateixa xarxa del Centre d’Innovació Urbana de Barcelona, aprofitant el coneixement i experiència local.

La presentació de propostes romandrà operativa a finals d’aquesta setmana i es tancarà un mes després de la seva publicació. Al mes de setembre es publicaran els projectes finalistes i durant el mes d’octubre s’anunciaran i presentaran els guanyadors.

A totes les fases de la convocatòria i d’acord amb la  metodologia de treball de la Fundació BIT Habitat, es compta amb el suport de tots els seus òrgans de govern que conformen la Plataforma d’Innovació Urbana de Barcelona, la qual incorpora representants de la ciutadania, la universitat i la recerca, el teixit empresarial i el mateix Ajuntament de Barcelona. És gràcies a aquest model de governança que la Fundació BIT Habitat impulsa la innovació urbana d’una manera oberta i plural, tot incorporant diferents disciplines que faciliten el consens pel que fa a les expectatives i prioritats que cal afrontar en cada moment.

Tota la informació referent a la convocatòria així com els anuncis i comunicacions es podran consultar a través del lloc web de la Fundació BIT Habitat http://bithabitat.barcelona/ciutatproactiva  i seguint el hashtag #ciutatproactiva a les principals xarxes socials.

 

Fundació BIT Habitat

La Fundació BIT Habitat és una fundació municipal de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu promoure la innovació urbana, en els seus vessants social, econòmic, tecnològic i mediambiental, per donar resposta als nous reptes als quals s’enfronten les ciutats incorporant en la seva governança representants de la ciutadania, el teixit econòmic, la universitat i la mateixa Administració pública. A més, impulsa iniciatives adreçades a crear una ciutat més inclusiva, segura, resilient i sostenible, tot millorant la qualitat de vida de les persones que l’habiten. També gestiona el Centre d’Innovació urbana de Barcelona situat a l’edifici Ca l’Alier.

 

Vídeo de la convocatòria 

 Compartiu aquest contingut