Barcelona reforça la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire a la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona reforça la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire a la ciutat

25/06/2020

Una nova estació instal·lada a l’avinguda Meridiana permetrà ampliar la representativitat de mesura de la contaminació en vies de trànsit

Funcionarà en període de proves els pròxims mesos per ajustar tots els paràmetres necessaris i poder-se incorporar amb garantia a la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire

La nova estació s’afegeix a les 11 que ja existeixen a Barcelona, repartides en diferents punts de la ciutat per poder avaluar de forma representativa la qualitat de l’aire de la ciutat

Des d’aquesta setmana Barcelona compta amb una nova estació per mesurar els nivells de contaminació de l’aire situada a l’avinguda meridiana. L’objectiu és ampliar la representativitat de les mesures de contaminació que es prenen en diferents vies de trànsit, però amb una casuística diferent a la trama urbana del centre de la ciutat, que es mesura a l’estació de l’Eixample i a la de Gràcia. Durant els pròxims mesos l’estació de Meridiana funcionarà en període de proves per ajustar tots els paràmetres necessaris i poder-se incorporar amb garantia a la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire.

La nova estació s’afegeix a les 11 que hi ha a la ciutat de Barcelona, que tenen com a objectiu cobrir el màxim de subàrees per poder avaluar de forma representativa la qualitat de l’aire de la ciutat. D’aquestes 11 estacions que formen la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire de Barcelona, adscrita administrativament al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, hi ha 2 estacions automàtiques de trànsit, 5 estacions automàtiques de fons urbà, 1 estació manual de trànsit i 3 estacions manuals de fons urbà.

Els valors de contaminació de l’aire que recullen aquestes estacions, no només determinen la contaminació de la zona on estan ubicades físicament, sinó que funcionen com a mostra representativa de diferents àrees amb unes determinades condicions d’emissió i dispersió de contaminants que trobem en diferents punts de la ciutat.

Segons el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, “els sistemes de mesura precisos per conèixer la contaminació a la ciutat són fonamentals per combatre-la. Conèixer l’abast del problema, a cada carrer, forma part del nostre compromís per aconseguir un aire més net a la ciutat. Aquest sistema complex de detecció també ens ajudarà a valorar l’impacte de la Zona de Baixes Emissions i a conèixer l’abast de la contaminació provocada pel trànsit de vehicles en cada trama urbana”. Pel que fa a la nova estació de Meridiana, ha afegit que “aquest nou punt de mesura en una de les vies més transitades de la ciutat, ens donarà molta informació rellevant per avaluar la contaminació a les vies de trànsit intens, que també ens donen les estacions de l’Eixample i Gràcia”.

A més, la xarxa de vigilància es complementa amb una unitat mòbil equipada amb analitzadors automàtics, captadors manuals i una estació meteorològica. La funció de les unitats mòbils és participar en estudis concrets d’avaluació de la qualitat de l’aire, com per exemple l’avaluació abans i després de la implementació de superilles, eixos verds o pacificacions.

Els valors que es recullen a les estacions es traslladen al mapa territorialitzat d’alta resolució dels nivells de contaminació a Barcelona. S’hi mostren els nivells dels principals contaminants que afecten la qualitat de l’aire de la ciutat, el NO2 i el PM10. Aquesta eina permet visualitzar els nivells anuals d’immissió per a cada tram de carrer, és a dir, els valors de contaminació que poden afectar la ciutadania.

 

 

Per poder avançar en la millora de la mesura de la contaminació a la ciutat, està previst també, en els propers anys reforçar la xarxa actual amb campanyes de mesures amb difusors passius de NO2. Aquestes campanyes es definiran cada any en diferents punts i consistiran en desplegar aquests difusors en zones concretes i determinades amb criteris de representativitat.

Totes aquestes dades ens permetrà tenir una representativitat de la contaminació atmosfèrica de la ciutat molt més robusta i acurada per tram de carrer concret de la ciutat.Compartiu aquest contingut