Primer pas per l’aprovació del nou procés de selecció d’un soci privat de l’operador metropolità d’habitatge, per construir 4.500 pisos de lloguer assequible : Servei de Premsa

Primer pas per l’aprovació del nou procés de selecció d’un soci privat de l’operador metropolità d’habitatge, per construir 4.500 pisos de lloguer assequible

26/06/2020Temps estimat de lectura: 5 minuts

El Plenari del Consell municipal de l’Ajuntament de Barcelona aprova els nous plecs d’HMB, i el següent tràmit serà l’aprovació en el Consell Metropolità de l’AMB el proper 30 de juny

El procediment per licitar el soci privat de la societat Habitatge Metròpoli Barcelona (HMB) serà negociat amb publicitat

Els nous plecs flexibilitzen l’execució del projecte tant pel que fa als terminis com a les aportacions econòmiques, una clara aposta per fer més interessant el projecte pel sector privat

El Plenari del Consell municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha sotmès a votació avui els nous plecs del procediment de selecció i contractació d’un soci privat per entrar a formar part de la societat Habitatge Metròpoli Barcelona (HMB), la societat mixta i metropolitana de construcció i gestió d’habitatge de lloguer assequible impulsada conjuntament pel consistori i per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor del Govern Municipal (Barcelona en Comú i PSC) i dels grups de JxCat i C’s, juntament amb les abstencions d’ERC, PP i Barcelona pel Canvi.

Es tracta d’un nou pas en una nova col·laboració pública-privada que no sigui especulativa, per la construcció d’un important parc d’habitatge metropolità assequible de lloguer, sota la fórmula de la protecció oficial vigent en cada moment, i fer-ho de la forma més ràpida impulsant la innovació i la industrialització dels habitatges. Un projecte pioner a Catalunya i a la resta de l’Estat, una experiència innovadora que obre el camí cap a les polítiques d’habitatge del futur amb un model semblant al que han implantat ciutats europees com Viena, Amsterdam, París, Berlín, Estocolm o Londres, basat en un parc d’habitatge públic fort i una col·laboració públic-privada també forta. El següent tràmit per poder publicar els plecs de la nova convocatòria serà l’aprovació d’aquests mateixos plecs en el Consell Metropolità de l’AMB, el proper 30 de juny.

Després d’un primer intent de contractació del soci privat a través d’un procediment obert de licitació, les administracions que impulsen aquest projecte (l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ja formen part de la societat) han optat per la via que preveu la Llei de contractes del sector públic, en els casos en els quals un procediment obert queda desert per falta d’ofertes, o perquè les ofertes que es presenten no reuneixen els requisits de la convocatòria (que és el cas que es va produir amb HMB). Es tracta del procediment negociat amb publicitat, un sistema que permet més flexibilitat i que introdueix la negociació amb els candidats sobre les seves ofertes, per tal d’ajustar-les a les necessitats que es volen cobrir i alhora a les expectatives i les possibilitats de les empreses que hi participen. Les societats interessades poden sol·licitar participar en aquest procés si compleixen els requisits de solvència previs que marquen els plecs.

Altres novetats que incorporen aquests nous plecs són la flexibilització pel que fa als terminis i als capitals a aportar. Si bé el desenvolupament del projecte manté les 4 fases i l’aportació inicial es manté fixa amb 12 M€ per part de privat (que se sumen als 12 M€ que aporten les administracions), a partir de la segona fase els privats hauran de fer una oferta de capital, entre les forquilles mínima i màxima de cada fase. Una altra novetat important és que aquestes ofertes de capital podran variar un 20% més o un 20% menys del previst en funció de les circumstàncies específiques del moment (manca de crèdit, increment dels preus de mercat, canvis legislatius, canvis en elements de la conjuntura econòmica o social). El capital total que es preveu invertir, però, no varia en relació als primers plecs, i es manté entre un mínim de 57,8 M€ i un màxim de 103,7 M€. Ara bé, fins a un 20% d’aquest capital també el pot aportar el soci privat amb habitatges HPO acabats i disposats per poder-se llogar, sense que això minori l’objectiu de construir 4.500 habitatges nous de lloguer. Per altra banda, s’ha augmentat el màxim de la retribució de la gestió que ha passat del 3% al 4%, i el percentatge de dividends preferents, que passa del 4,5% al 5%.

S’han establert tota una sèrie de condicions del parc d’habitatges per garantir la qualitat, l’eficiència energètica, l’accessibilitat universal i la resiliència davant possibles futures pandèmies:
• L’estalvi energètic i la sostenibilitat energètica i mediambiental tenint en compte tot el cicle de vida dels edificis, així com l’impuls de la innovació i de la industrialització dels habitatges.
• El foment de la qualitat arquitectònica, l’accessibilitat universal i la flexibilitat, a fi i efecte de poder adaptar-se a les diferents formes de convivència i als nous usos dels habitatges. La potenciació del valor urbà de les promocions, facilitant la seva relació amb l’entorn i millorant l’espai públic proper.
• La incorporació de criteris de resiliència urbana que permetin reduir la vulnerabilitat del parc d’habitatges enfront de situacions d’emergència, catàstrofes o pandèmies, com poden ser la incorporació d’espais comunitaris i la potenciació dels espais de transició entre l’interior i l’exterior, i de les terrasses i balcons.

L’objectiu de l’Ajuntament de Barcelona i de l’AMB és que els tràmits que resten per posar en marxa la societat, és a dir, l’entrada del soci privat i la posada en marxa de l’operadora tinguin uns terminis molt més àgils de manera que l’adjudicació es pugui resoldre a principis de 2021.

El calendari de 4 etapes per al desplegament del projecte d’aquesta societat preveu el desenvolupament de projectes d’habitatge en una primera fase en terrenys de:
• La Marina del Prat Vermell de Barcelona (2 solars amb capacitat per a uns 125 habitatges)
• La Sagrera de Barcelona (1 solar amb capacitat per a 106 habitatges)
• Casernes de Sant Andreu de Barcelona (1 solar amb capacitat per 112 habitatges)
• Saló central de Sant Boi de Llobregat (1 solar amb capacitat per a 110 habitatges)
• Turó del Sastre de Montgat (2 solars amb capacitat total de 130 habitatges)
• La Catalana de Sant Adrià de Besòs (1 solar amb capacitat per construir 57 habitatges)

La suma total d’aquest primer paquet d’habitatges és de 640, és a dir, que es preveu que hi puguin accedir al voltant de 1.600 persones a l’habitatge de lloguer assequible.

La segona fase també té els solars ja designats amb una capacitat total de promoció de 1.476 habitatges és a dir, que donarien accés a un lloguer assequible a 3.690 persones. Els solars previstos són els següents:
• Renfe Colorantes (Sant Andreu): 124 habitatges
• Àmbit del Poblenou / 22@: 96 habitatges al c/ Marroc, 75 habitatges al carrer Àvila, i 34 habitatges al carrer Zamora
• Sector Cobega: 134 habitatges
• La Catalana (Sant Adrià de Besós): 57 habitatges
• Can Bagaria / Alstom (Cornellà): 66 habitatges
• Les Guardioles (Molins de Rei): dues promocions de 40 i 36 habitatges
• Josep Pla Sant Lloc (Sant Andreu de la Barca): 37 habitatges
• Baldiri Figueres (Sant Boi de Llobregat): 55 habitatges
• Sector Llevant (Viladecans): 82 habitatges

Per al desenvolupament dels projectes de la tercera i la quarta fase no estan encara delimitades les parcel·les concretes però si els sectors en els quals es desenvoluparan projectes d’habitatge. En el cas de Barcelona en àmbits de la Marina, del Poblenou / 22@, de la Sagrera i Glòries, pel que fa als altres municipis metropolitans estan previstes actuacions a Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, entre altres. I el total d’habitatges previstos arreu de l’Àrea Metropolitana és de 4.500 és a dir, que es preveu que podran accedir a un habitatge assequible entre 11.000 i 12.000 persones.

Si bé l’entrada d’un soci privat a la societat HMB permetrà que sigui aquest qui promogui, construeixi i gestioni el parc d’habitatges de lloguer a preu assequible, una de les característiques d’aquest projecte és que aquests sòls que aporta l’Ajuntament de Barcelona en cessió d’ús continuaran essent de propietat pública. Es tracta, doncs, d’un canvi de model en el qual el sòl públic no es ven sinó que es posa a disposició per eixamplar el camp de la cooperació públic-privada en la creació d’habitatge assequible.

Paraules clau

habitatge/