Acord per al nou full de ruta del 22@ : Servei de Premsa

Acord per al nou full de ruta del 22@

08/07/2020

El Govern municipal i ERC consensuen els canvis en el planejament que permetran desenvolupar el pacte signat amb els actors veïnals, socials, empresarials i acadèmics per posar al dia aquesta gran àrea de la ciutat i afavorir-ne la transformació urbana i el potencial econòmic

S’impulsa definitivament el pol d’activitat econòmica basada en el coneixement amb la dinamització d’1.000.000 de m2 de sostre productiu per a nous projectes empresarials que permetran generar uns 60.000 llocs de treball

Es duplicarà la reserva d’habitatges nous per arribar gairebé als 10.000, i creixeran fins als 4.500 els ja existents que es conservaran i protegiran per posar en valor els teixits i edificacions tradicionals

L’MPGM que recollirà aquests canvis es portarà a aprovació el setembre, i al plenari del juliol es presentarà una mesura de govern que en recollirà els objectius i les actuacions que es tiraran endavant al 22@

Es crearà una nova oficina per a la gestió del 22@ que serà el punt únic d’atenció al públic per als projectes vinculats a l’àmbit i treballarà per facilitar l’arribada d’empreses de forma coordinada des les àrees municipals d’Economia i Urbanisme

Pas endavant en la definició del futur 22@. El Govern municipal i ERC han tancat un acord per seguir avançant en l’actualització del full de ruta d’aquest àmbit de la ciutat i adaptar-lo a les necessitats i nous reptes que es plantegen. El pacte vol impulsar el nou planejament de tot l’àmbit, que permetrà fer actuacions en els camps de l’habitatge, l’activitat empresarial, el patrimoni industrial i l’urbanisme i l’entorn. Tot, amb l’objectiu de posar al dia el 22@ i potenciar-ne la transformació urbana i el seu paper com a motor econòmic de la ciutat.

La feina per repensar el 22@ va començar el mandat passat amb el ‘Pacte cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible’, que agrupava entitats veïnals i socials, empreses, institucions i universitats i va incloure un procés participatiu d’on en van sortir les línies mestres de consens per avançar cap a un nou model. La voluntat era posar les bases de la revisió del pla aprovat l’any 2000 per transformar les 198 hectàrees de sòl que conformen l’àmbit en noves activitats, espais públics, equipaments i nou habitatge.

A partir d’aquell procés, el Govern municipal va elaborar un document de criteris amb les condicions generals per a la modificació de la normativa urbanística que regeix el 22@.

 

 


Principals línies d’actuació incloses en el document de criteris del 22@.
 

 

Ara, l’acord amb ERC fixa aquest document com a marc de referència per a l’impuls d’una Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) que doni compliment al Pacte. Es crearà una taula de treball conjunta per treballar i redactar el document, que es començarà a tramitar aquest setembre. I es donarà continuïtat al procés participatiu per assolir el màxim consens.

Així, es donarà compliment al calendari plantejat el mes de febrer passat, quan es va decretar una suspensió de planejaments derivats i llicències per quatre mesos per evitar canvis substancials en l’àmbit i assegurar l’efectivitat dels nous instruments a redactar. De fet, s’avançarà el calendari previst, ja que no s’esgotarà el termini de la suspensió, que es va allargar degut a l’aturada dels tràmits municipals provocada per la crisi sanitària.

També s’ha acordat, a proposta d’ERC, que un cop s’hagi aprovat definitivament l’MPGM i abans que finalitzi el mandat ja es tiraran endavant accions que la desenvolupin. Per exemple, l’inici d’obres d’edificació d’habitatges en solars que l’Ajuntament ja té disponibles, la redacció d’alguns plans derivats a mode de projectes estratègics impulsats des del consistori i
algun pla pilot dels fronts consolidats d’habitatge.

La modificació del planejament i el conjunt d’accions que es duran a terme es recolliran en una mesura de govern que es presentarà al plenari d’aquest mes de juliol.

 

Més sòl per a activitat econòmica i més habitatge

El futur planejament del 22@ especificarà la nova ordenació de tota la zona i els nous equilibris d’usos, i es regirà pels principis següents:

El pla farà un salt qualitatiu pel que fa a l’espai reservat per a les activitats econòmiques. En el context actual post-Covid-19, la filosofia emprenedora i innovadora del 22@ és més necessària que mai, i l’Ajuntament treballa perquè continuï sent un dels motors econòmics de la ciutat. Amb l’MPGM s’impulsa definitivament el pol d’activitat econòmica basada en el coneixement que és el 22@.

La normativa urbanística aprovada el 2000 preveia un potencial d’uns 3 milions de m2 de sostre per a empreses i activitat econòmica. L’objectiu ara és agilitzar els tràmits per activar els 980.000 m2 que queden per desenvolupar i que permetran generar uns 60.000 llocs de treball. S’impulsaran urbanísticament en els propers 3-4 anys.

Un altre dels eixos principals de l’MPGM serà l’increment de la reserva d’habitatge en les àrees pendents de desenvolupar a través d’augmentar l’edificabilitat. El pla original de l’any 2000 contemplava un potencial de 5.200 habitatges nous, dels quals se n’ha executat urbanísticament 3.200. Ara, es planteja gairebé doblar la xifra de fa vint anys, sumant 4.400 habitatges més i arribant als 9.600.

Alhora, per protegir els teixits urbans del Poblenou s’augmentarà el número d’habitatges ja presents en l’àmbit que es mantindran. El pla vigent en conserva 3.300, i ara es proposa augmentar aquesta xifra amb 1.200 habitatges més, de manera que s’arribaria als 4.500. D’aquesta manera, es posarà en valor les edificacions històriques del 22@.

Respecte als espais que queden pendents de transformar urbanísticament, l’MPGM definirà dos tipus d’actuacions diferents:

 

Nova oficina per a la gestió i coordinació del 22@

A més, el pacte entre Govern municipal i ERC estableix la creació d’una nova oficina que serà el motor de la gestió i coordinació del 22@. Serà conjunta de les àrees municipals d’Economia i d’Urbanisme i el Districte de Sant Martí, i s’encarregarà de coordinar l’atenció a la ciutadania i fer el seguiment dels projectes que es duguin a terme. També proporcionarà informació general del 22@.

L’oficina es formalitzarà abans de l’aprovació inicial de l’MPGM. Es desplegarà en dues fases: una primera en què es posarà en marxa la finestreta única i la coordinació dels projectes d’iniciativa municipal, i una segona fase en què s’activaran els serveis de governança i coordinació, el de promoció i captació d’inversions i el de comunicació.Compartiu aquest contingut