Pla de xoc per l’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona per fer front a l’impacte de la pandèmia : Servei de Premsa

Pla de xoc per l’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona per fer front a l’impacte de la pandèmia

15/07/2020Temps estimat de lectura: 6 minuts

L’Ajuntament de Barcelona injecta un fons extraordinari de 6 milions d’euros per fomentar l’ocupació i contribuir a la recuperació social i econòmica de la ciutat

Amb un atur que supera les 90.000 persones, 40’9% més que el darrer any, provocat per la Covid19, el pla respon a la voluntat del Govern municipal de salvar empreses, l’activitat d’autònoms i també mantenir o incentivar llocs de treball a Barcelona

Aquesta mesura s’emmarca en les actuacions per a la recuperació econòmica a Barcelona a través del CECORE (Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica), activat pel Consistori des de l’àrea econòmica arran de la crisi de la Covid

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha injectat 6 milions d’euros a un pla d’impuls d’ocupació a la ciutat per fer front a l’impacte de la pandèmia, protegir el treball i fomentar els llocs de d’ocupació de qualitat, amb immediatesa i com a mesura extraordinària. Un pla de xoc que inclou 4,2M€ d’un fons Covid per fer front a la pandèmia i 1,8M que s’hi destinen a plans d’ocupació extraordinaris per contribuir a la recuperació social i econòmica de la ciutat.

El pla dona resposta als indicadors actuals del mercat de treball a la ciutat, amb un atur que ha superat el llindar de 90.000 persones al juny, 40’9% més que el mateix període del darrer any, provocat per la Covid19, i respon a la voluntat del Govern municipal per salvar empreses, l’activitat d’autònoms i també mantenir o incentivar llocs de treball a Barcelona. Així mateix, esdevé una baula important per ajudar en la contractació i reduir les taxes d’atur, tot i l’impacte de la crisi mundial del coronavirus.

El Pla de xoc s’ha presentat com a mesura de govern en el marc de la Comissió d’Economia d’avui. La Comissionada de Promoció de l’ocupació i polítiques contra la precarietat, Raquel Gil, ha fet èmfasi en les “polítiques actives d’ocupació” que ha assenyalat que “han continuat actives també en moments de confinament”, i ha subratllat que amb aquesta mesura “estem marcant les línies de futur d’ajut a les empreses que ara necessiten contractar i les persones que es troben en situació de cerca de feina”. Gil ha explicat que aquest pla d’impuls es dirigeix especialment als col·lectius de més vulnerabilitat que són gent jove, dones, persones amb estudis bàsics o del sector serveis, que han sofert la sotragada amb més impacte en aquesta crisi. La Comissionada ha matisat que aquest pla té el suport dels agents socials, sindicats i patronals, i que s’ha dissenyat amb una visió amplia a curt i llarg termini i exhaustiva, tenint en compte el moment de recessió, per la qual cosa es treballarà en diferent línies: des de formació, digitalització i dotació de recursos a les empreses per fer possible les contractacions.

En aquesta línia, s’han identificat eixos prioritaris on aplicar les mesures d’impuls a sectors o àmbits amb major impacte derivat de la pandèmia, així com àrees d’oportunitat de creixement en el futur. Les grans línies d’actuacions es categoritzen amb mesures com ara l’orientació i acompanyament a les persones en situació d’atur o en precarietat, el suport a col·lectius de major vulnerabilitat, el foment de la formació i millora del talent, impuls de l’ocupació de qualitat i la contractació, impuls de l’ocupació del jovent, i dotar d’un desenvolupament econòmic de proximitat i atenció als barris amb especials dificultats.

 

Ajuts a la contractació, formació, pla d’ocupació juvenil i reactivació de l’economia de proximitat, com a primers objectius a curt termini

Les línies d’actuació, integrades en el Centre de Coordinació de Resposta Econòmica CECORE, a curt termini o durant 2020, són:

Amb tot, s’agilitza l’aposta per la digitalització dels serveis, la capacitació digital, que, d’altra banda, suposen la facilitació d’una major connectivitat per la reducció de la bretxa digital, és a dir, escurçar la bretxa d’aquelles persones que encara no fan ús de la tecnologia, i el que conduirà a una major igualtat d’oportunitats. Així mateix, s’atén al conjunt de la societat amb un 60% dels programes es destinaran a dones, escurçant la bretxa de gènere, i acostant els serveis als barris i amb projectes municipals de proximitat, per enderrocar la bretxa territorial.

 

Un pla de xoc que treballa a llarg termini en l’ocupació a Barcelona

A llarg termini o per a l’any 2021, s’emmarquen un seguit de línies de treball per consolidar aquests objectius de reducció dels nivells d’atur i millora de l’ocupació:

 

Joves, dones, persones amb estudis bàsics i treballadores del sector serveis, els més impactats

El col·lectius més impactats en aquesta crisi, i per tant, els de més reforç i on prioritàriament s’aplicaran aquestes mesures són:

D’una altra banda, s’hi observen oportunitats de creixement:

Aquest pla segueix diferents fulls de ruta, dissenyats per l’Ajuntament de Barcelona, com ara el Barcelona Green Deal, una agenda econòmica que té l’objectiu de crear nous llocs de feina durant aquesta dècada, en els sectors digital i d’economia verda, que té com a prioritat retenir i atraure talent a la capital catalana. Tant les mesures com el pla d’acció s’han consensuat amb els agents econòmics i socials, integrats als diferents espais de gobernança del Pacte per Barcelona i de l’Estratègia de l’Ocupació per Barcelona (EOB).

Totes aquestes accions de caràcter extraordinari faran reforç a les actuacions ja previstes en el Pla d’Acció per l’Ocupació de Barcelona Activa, que tracten de minimitzar l’atur a la ciutat i donar un servei d’acompanyament a perfils que més ho necessiten per millorar la seva condició laboral.

Paraules clau

ocupació/