Barcelona obrirà una nova línia d’ajuts per a projectes que treballin per la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones : Servei de Premsa

Barcelona obrirà una nova línia d’ajuts per a projectes que treballin per la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones

19/07/2020

Els ajuts, d’un import total de 150.000 euros, comparteixen els objectius de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024 de pal·liar la vulnerabilitat estructural de moltes dones, agreujada per la crisi de la Covid-19

Podran optar-hi tant entitats sense ànim de lucre com agrupacions de persones físiques amb projectes que no estiguin formalitzats per a la realització de projectes

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat les bases d’una nova línia de subvencions a projectes que treballen contra la feminització de la pobresa, és a dir, per la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones, dotada amb un import total de 150.000 euros pels anys 2020 i 2021. La mesura forma part del pla de xoc social contra els efectes de la crisi provocada per la Covid-19, una emergència que ha tingut un impacte major en les dones, atès el seu punt de partida més vulnerable abans de la crisi.

De mitjana a Barcelona, les dones guanyen un 22% menys que els homes, ja que estan ocupades en feines més precàries, en les capes més baixes i més mal pagades del mercat laboral, en sectors de les cures, treballadores de la llar i els nivells més baixos del sector turístic. Aquesta precarietat ha provocat que, en els primers dos mesos de la crisi, prop de tres quartes parts dels ajuts municipals han estat per a dones.

Des del mandat passat, l’Ajuntament de Barcelona té en marxa l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024, amb una extensa bateria de mesures que, entre d’altres, persegueixen la inserció laboral de dones en situació de vulnerabilitat, la dignificació dels sectors laborals més feminitzats, i combatre les desigualtats de gènere en el mercat formal, així com promoure les condicions socials bàsiques, l’empoderament i la participació sòcio-política de les dones més vulnerabilitzades.

Els projectes que optin als ajuts s’hauran d’emmarcar en alguns dels objectius de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat que quedaran especificats a la convocatòria. Entre d’altres, les bases aprovades per la Comissió de Govern fixen la innovació de les propostes i la relació amb la precarietat i pobresa femenina provocades per la crisi de la Covid-19 com alguns dels criteris per poder presentar-s’hi. Amb aquests ajuts, es busca promoure també la creació de teixit comunitari amb les entitats de dones del territori, així com la col·laboració amb els serveis públics i els equipaments de proximitat.

Després de l’aprovació definitiva de les bases es preveu que a finals d’agost es publiqui la convocatòria i s’obri el termini de presentació de projectes. Hi podran optar tant entitats sense ànim de lucre com agrupacions de persones físiques de projectes de l’àmbit que no estiguin formalitzats. Alhora, es posarà a disposició de tothom que ho desitgi un servei de suport i assessorament. Els projectes s’hauran de dur a terme abans del final d’agost de 2021. Com la norma general, la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte.

 

Pla de xoc social: ajudar a qui ajuda

Els ajuts per a projectes contra la feminització de la pobresa se sumen als diferents dispositius de suport per a entitats sense ànim de lucre que treballen contra els efectes de la Covid-19. En aquest sentit, l’Ajuntament ha preparat un paquet d’ajudes amb una inversió de 500.000 euros per aquelles iniciatives solidàries que han treballat en projectes d’alimentació durant la Covid-19. Aquests ajuts, d’entre 10.000 i 12.000 euros, es destinaran a entitats de base per arribar a una quarantena d’organitzacions que hagin mantingut els seus serveis d’alimentació o n’hagin engegat de nous coincidint amb els moments més durs de la pandèmia.

Alhora, en el marc de l’estratègia de sostenir i potenciar la tasca de les entitats socials, s’han destinat 1,5 milions d’euros per fer front als efectes de la Covid-19 en la salut mental, una inversió destinada a les entitats del sector; 400.000 euros per a entitats i organitzacions de cooperació internacional, en l’acompanyament en polítiques de salut i cures a països amb un sistema de salut i atenció a persones en situació de vulnerabilitat més fràgils; així com la inversió de 365.000 euros en el projecte de casals comunitaris, per dotar de recursos una vintena d’equipaments de proximitat com casals de barri i centres cívics i posar-los a disposició d’entitats i xarxes comunitàries.

 

Prop de 6.000 dones ateses en tres anys

Des que es va posar en marxa el 2016 l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat, l’Ajuntament de Barcelona ha atès gairebé 6.000 dones a través dels diferents programes d’inserció sociolaboral i s’ha assessorat a una seixantena d’empreses en matèria d’igualtat, amb l’objectiu, entre d’altres, d’introduir clàusules d’equitat de gènere als contractes laborals.

Com a accions destacades, s’ha posat en marxa l’espai Barcelona Cuida – Espai d’Informació i Orientació, un centre pioner per donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en l’àmbit de la cura i posar-los a l’abast de tothom, ja sigui per a famílies com per a treballadores del sector. Alhora, s’han dut a terme mesures com el servei itinerant d’orientació i suport per a dones treballadores de la llar i de les cures per oferir informació i orientació, afavorir la creació d’un espai de suport i de trobada i aprofundir en el coneixement sobre les seves necessitats i demandes.

 

Continuïtat del programa “Dones amunt”

També en el marc de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat entre el 2018 i el 2019 es va dur a terme la prova pilot del projecte “Dones amunt”, una eina per combatre la precarietat i facilitar l’empoderament de les participants. Hi van participar un total de 53 dones en diferents grups al Bon Pastor, el Carmel, Sants i la Verneda que al final del procés havien millorat de manera generalitzada l’autoestima i l’autoconfiança. Alhora, un 57% de les dones havia pogut impulsar canvis en l’àmbit laboral: 17 dones havien trobat feina, 5 dones havien començat a formar-se i 11 més havien iniciat la definició del seu projecte professional i/o d’emprenedoria.

Entre finals del 2020 i principis del 2021 tindrà lloc una nova edició del programa “Dones amunt”, amb la confecció de cinc nous grups de dones als barris de Ciutat Meridiana, Besòs, Roquetes, el Poble-sec i el Raval o Trinitat Vella.Compartiu aquest contingut