Barcelona crea un telèfon 24 hores per prevenir el suïcidi i obre un nou servei de suport per acompanyar l’entorn més proper : Servei de Premsa

Barcelona crea un telèfon 24 hores per prevenir el suïcidi i obre un nou servei de suport per acompanyar l’entorn més proper

06/08/2020Temps estimat de lectura: 4 minuts

Les dues mesures estan relacionades amb el pla de xoc en salut mental que impulsa l’Ajuntament amb motiu de la crisi generada per la Covid-19

El suïcidi és la primera causa de mortalitat en homes de 15 a 44 anys a la ciutat de Barcelona i la segona en dones per darrera del càncer de mama

Un telèfon de prevenció del suïcidi i un nou punt d’atenció per oferir suport a l’entorn més proper de les persones amb ideacions o amb una conducta suïcida. Aquestes són les dues mesures concretes que l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa dins de l’estratègia de prevenció del suïcidi a la ciutat, d’acord amb el Pla Director de Salut Mental i Addicions de la Generalitat de Catalunya. Les accions estan igualment relacionades amb el pla de xoc en salut mental que ha engegat el consistori per fer front la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 i que està dotat amb 1,5 milions d’euros. Les dues mesures es concreten de la següent manera:

 

 

 

Intensificar la implementació de les polítiques de prevenció i detecció precoç del risc de suïcidi és igualment una de les línies d’acció recollides en el Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022. A tal efecte es va crear també el passat mes de març la Xarxa Barcelona per la Prevenció del Suïcidi, que permet identificar, connectar i alinear totes les organitzacions de la ciutat amb capacitat d’acció i incidència en la matèria. En formen part la Taula de Salut Mental de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el Pla Director de Salut Mental de Catalunya, el Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, la Guàrdia Urbana, el Consorci d’Educació de Barcelona, el 061 CatSalut Respon, el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), el Telèfon de l’Esperança i entitats diverses.

 

Xifres a Barcelona

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que per cada suïcidi consumat hi ha uns 20 intents. Això, només per a la ciutat de Barcelona, suposaria que es poden produir uns 2.000 intents cada any. A més a més, davant d’una mort per suïcidi, cal tenir en compte que a banda de la pèrdua humana es calcula que hi ha unes 6 ó 7 persones de l’entorn més immediat afectades de manera greu i directa per aquesta mort. De fet, a Barcelona el suïcidi és la primera causa de mortalitat en homes de 15 a 44 anys d’edat, mentre que en el cas de les dones és la segona causa per darrera del càncer de mama.

L’OMS, la literatura científica publicada i les persones referents en la matèria identifiquen diferents factors de risc de suïcidi, com poden ser barreres en l’accés al sistema sanitari, la facilitat de trobar mitjans per suïcidar-se, pràctiques inapropiades dels mitjans de comunicació i xarxes socials, o bé l’estigma que hi ha associat. També identifiquen factors individuals que poden ser genètics i biològics, antecedents familiars, consum nociu de substàncies, dolor crònic i malalties, o presència de trastorns mentals, entre d’altres, però igualment també s’han assenyalat els determinants econòmics i socials com poden ser la pobresa, la desesperança o el deteriorament en la capacitat per fer front a situacions d’estrès provocades, per exemple, per problemes econòmics. És per aquest motiu que, davant la crisi sanitària generada per la Covid-19 i que deriva en una crisi socioeconòmica i de salut mental, cal reforçar les estructures de prevenció.

Catalunya compta des del 2015 amb el Codi Risc Suïcidi, un protocol específic d’atenció a les conductes suïcides. Segons aquest Codi, a la ciutat de Barcelona es van registrar l’any passat fins a 1.139 episodis de conducta suïcida, mentre que durant els primers mesos de 2020 s’han identificat només 467, menys del que potser seria previsible. El confinament ha dificultat segurament l’accés a mitjans letals i ha afavorit un major control de l’entorn més proper, però amb el desconfinament progressiu i les conseqüències socioeconòmiques vinculades amb la Covid-19, cal estar atent per limitar un hipotètic increment d’aquests episodis. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona reitera la importància de fer una aproximació curosa per part dels mitjans de comunicació al fenomen del suïcidi i subratlla la seva intenció de treballar en xarxa amb totes les administracions i entitats implicades per prevenir al màxim els riscos que hi ha associats i el fort dolor que causa en l’entorn més proper de les víctimes.

Paraules clau

suïcidi/