Entra en vigor el règim sancionador de la Zona de Baixes Emissions per a turismes i motocicletes : Servei de Premsa

Entra en vigor el règim sancionador de la Zona de Baixes Emissions per a turismes i motocicletes

15/09/2020Temps estimat de lectura: 4 minuts

Els turismes (vehicles M1) i les motocicletes (L) sense distintiu ambiental de la DGT no poden circular des d’avui per la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona entre les 7h i les 20h de dilluns a divendres feiners

A Barcelona hi ha instal·lades un total de 66 càmeres de control de matrícules en 20 punts diferents de la ciutat. Des de l’1 de gener s’han enviat un total de 42.090 avisos a vehicles sense distintiu de la DGT que circulaven per Barcelona

Les dades captades per les càmeres de la ZBE a Barcelona indiquen que els turismes i motos que circulen sense etiqueta suposen el 3% del parc circulant de la ciutat

Els nivells de contaminació a la ciutat pel que fa al NO2 continuen a l’alça des de l’abril, malgrat que es mantenen per sota de les dades de 2019 a causa de la situació sanitària a la ciutat amb menys mobilitat

El règim sancionador de la Zona de Baixes Emissions Rondes Barcelona entra avui en vigor per als turismes (vehicles M1) i les motocicletes (L) als quals no els correspon etiqueta ambiental de la DGT. Aquests vehicles no podran circular per la ZBE de dilluns a divendres laborables entre les 7h del matí i les 20h del vespre. La ZBE és una mesura per millorar la qualitat de l’aire i, per tant, la salut de la ciutadania, que té efecte en cinc municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i la ciutat de Barcelona.

A Barcelona ja estan en funcionament les 66 càmeres que fan la lectura de matrícules distribuïdes en 20 punts de la ciutat. A més, la Guàrdia Urbana, dins les seves tasques ordinàries, també disposarà controls dinàmics per al compliment de la ZBE. Des de l’1 de gener, quan va entrar en vigor la normativa, s’han enviat un total de 42.090 avisos a conductors que han circulat per la ZBE a la ciutat de Barcelona i que no tenen el distintiu ambiental de la DGT.

El règim sancionador de la ZBE havia d’entrar en vigor el passat 1 d’abril, però es va ajornar a causa de l’estat d’alarma i el confinament de la ciutadania. Fins a aquest moment, a través de les dades captades per les càmeres de la ZBE a la ciutat, s’ha pogut analitzar el parc circulant de vehicles. Els vehicles que circulen a la ciutat sense etiqueta ambiental són al voltant del 3% pel que fa a turismes i motocicletes i al voltant de l’1,7% pel que fa a altres tipologies de vehicle: furgonetes, vehicles pesants i vehicles destinats al transport col·lectiu.

El règim sancionador de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona estableix que l’import serà d’entre 100 i 500 euros en els següents supòsits:

 

La contaminació a la ciutat

Els nivells de contaminació a Barcelona, sobretot els indicadors de NO2, relacionats de forma directa amb el trànsit rodat, continuen a l’alça des de l’inici del desconfinament. Durant les setmanes de confinament de la ciutadania es va registrar un descens del 43% en els nivells de NO2 a la ciutat i ha permès complir els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Des d’abril fins al juliol, els nivells de NO2 a la ciutat han seguit aquesta tendència a l’alça, malgrat que al mes d’agost, com és habitual, s’ha reduït el trànsit i per tant els nivells de contaminants. La situació d’emergència sanitària i la restricció de mobilitat han permès que els nivells de NO2 siguin inferiors respecte a les dades de 2019 i per sota dels nivells recomanats per l’OMS.

 

 

El calendari de desplegament de la ZBE

Després de l’emergència sanitària per la Covid-19 es va establir un nou calendari d’entrada en vigor del règim sancionador de la ZBE. Avui s’inicia per als turismes i motocicletes, excepte per als autònoms amb aquests vehicles i que es trobin en situació de vulnerabilitat. En aquest cas, de fet, s’ha ampliat el llindar econòmic fins a 2 vegades l’IPREM. Així, els autònoms que compleixen aquests requisits, disposen d’una ampliació de 3 mesos de moratòria per circular per la ZBE Rondes de Barcelona, fins a l’1 d’abril de 2021.

Per a la resta de vehicles sense etiqueta ambiental el desplegament de la ZBE es farà amb aquest calendari:

Per als vehicles N2, N3, M2 i M3 la moratòria serà prorrogable durant un termini de temps proporcional si no es donen les condicions legals i tècniques adequades per a la implementació dels filtres per homologar els vehicles i obtenir el distintiu ambiental de la DGT.

Des de l’agost s’ha intensificat la campanya informativa de la ZBE en coordinació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els 5 ajuntaments que integren la Zona de Baixes Emissions. Durant aquestes setmanes s’han enviat més de 10.000 cartes d’avís als propietaris de vehicles sense distintiu ambiental de la DGT.

Paraules clau

ZBE/ Zona de Baixes Emissions/