[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament de Barcelona subvencionarà millores en l’accessibilitat dels habitatges on hi viuen persones amb discapacitat : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament de Barcelona subvencionarà millores en l’accessibilitat dels habitatges on hi viuen persones amb discapacitat

26/09/2020Temps estimat de lectura: 4 minuts

El programa “La Meva Llar” subvencionarà actuacions per a la millora de l’accessibilitat, incorporant elements domòtics i d’accessibilitat comunicativa, en els habitatges de persones amb discapacitat o/i mobilitat reduïda

La millora de l’accessibilitat i la seguretat dels habitatges és clau pel foment de l’autonomia i la vida independent de les persones amb diversitat funcional de la ciutat

La convocatòria de subvencions està dotada inicialment amb 475.000 € i s’ampliarà fins a 1.000.000 d’euros durant el període de presentació de sol·licituds, que serà del 28 de setembre al 9 de novembre

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), ha publicat aquest divendres el programa de subvencions “La Meva Llar”  per impulsar la millora de l’accessibilitat física i comunicativa dels habitatges on hi viuen persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda de la ciutat. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dilluns 28 de setembre fins al 9 de novembre.

‘La Meva Llar’ és la primera convocatòria de subvencions que el Consistori posa en marxa per fomentar la realització d’actuacions d’adaptació dels habitatges on resideixen persones amb discapacitat o/i mobilitat reduïda i facilitar que puguin viure a casa seva de manera autònoma, fomentant així la seva inclusió a la comunitat i promovent que puguin deixar els centres residencials i viure en projectes de major autonomia personal.

 

 

 

L’objectiu de la subvenció és impulsar aquestes intervencions de millora als habitatges de les persones amb diversitat funcional que han optat per projectes d’autonomia personal i de vida independent, tot millorant la qualitat de vida tant de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda com d´aquelles que requereixen incorporar elements per a la millora d’accessibilitat comunicativa en el seu domicili. Aquestes actuacions hauran de permetre la millora de la seva autonomia personal facilitant la mobilitat interior, l’eliminació de barreres arquitectòniques i l’augment de la seguretat en l’entorn domèstic, incorporant elements domòtics en l’habitatge i d’accessibilitat comunicativa per a les persones amb discapacitat visual o auditiva.

Les persones beneficiàries seran aquelles que tinguin reconeguda una discapacitat d’un grau igual o superior al 33% en el certificat de discapacitat i amb el barem de mobilitat reduïda positiu, o aquelles amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%. Un dels requisits és que estiguin empadronades a l’habitatge pel qual es sol·licita la subvenció durant un període mínim d’un any anterior a la data de la sol·licitud, tant si són propietàries, llogateres o usufructuàries de l’habitatge, i que sigui la seva residència habitual i permanent.

El programa, dotat amb 475.000 €, ampliable fins a 1.000.000 d’euros,  promourà la realització d’obres per iniciar, que ja estiguin en curs i, en el cas de les actuacions domòtiques o robòtiques, que s’hagin realitzat al llarg d’aquest any. Les subvencions s’atorgaran a les persones que ho sol·licitin avançant l’import de la intervenció. El programa disposarà d’un equip coordinador que vetllarà per la correcta execució i la qualitat de les intervencions.

La quantitat màxima de subvenció per a intervencions d’accessibilitat, elements domòtics i tecnologia d’accessibilitat al domicili serà finalista i variarà entre els 5.000 € i els 10.000 € en funció de la tipologia i grau de discapacitat. Per a imports menors o iguals a 2.000 € serà subvencionable el 100% del cost de l’actuació.

Les intervencions  subvencionables es classificaran en tres àmbits diferents d’actuació:

Aquest programa s’emmarca en el Model de Vida Independent del Servei Municipal d’Assistència Personal que promou l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ofereix informació i assessorament  sobre el programa “La Meva Llar”.  Es pot demanar cita prèvia o contactar amb el Servei d’Atenció al Públic a través del correu electrònic sap@bcn.cat o del telèfon 93 413 27 75 (operatiu de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores).

 

Convocatòria de subvenció “La Meva Llar”:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001419

 

 

Enllaços relacionats
Declaracions de Joan Ramon Riera, Regidor i President de l’IMPD

 

En català

Vídeo (MP4)

Àudio (WAV)

 

En castellà

Vídeo (MP4)

Àudio (WAV)

 

 Compartiu aquest contingut

Paraules clau
accessibilitat/ habitatges/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina