Barcelona tindrà un espai central d’economia digital, formació i recerca a les actuals oficines de Correus de Ciutat Vella : Servei de Premsa

Barcelona tindrà un espai central d’economia digital, formació i recerca a les actuals oficines de Correus de Ciutat Vella

07/10/2020

L’Ajuntament de Barcelona, Correus i el Consorci de la Zona Franca signen un protocol d’intencions per convertir els edificis centrals de Correus de la plaça Antonio López i el carrer Ángel Baixeras en un pol d’activitat econòmica i empresarial que “reeconomitzi” el centre de la ciutat i impulsi l’ocupació a la ciutat

Amb aquest acord, Correus cedeix l’espai a la ciutat perquè el Consorci el rehabiliti i l’Ajuntament en pugui fer ús com a equipament al servei de l’economia digital, la formació, la recerca, l’emprenedoria i el talent

La ciutat guanyarà més de 30.000 m2 per ubicar-hi un gran pol d’activitat econòmica amb incubadora d’empreses, oficines d’atenció a l’emprenedoria, formació, recerca, economia digital i verda i espais cívics i culturals per al barri

Es tracta de la més gran mobilització d’espai per l’activitat econòmica vinculada als sectors tecnològics i digitals al districte de Ciutat Vella, que consolidarà el posicionament de Barcelona com a capital digital i permetrà generar prop de 1.500 llocs de treball, i albergar fins a 150 companyies i start-ups

Albergarà un espai cívic-cultural per acollir activitats o necessitats de la ciutadania de Barcelona, especialment dels veïns i veïnes del disfricte

L’Ajuntament de Barcelona, Correus i el Consorci de la Zona Franca signen un protocol d’intencions per convertir els actuals edificis de la seu central de Correus a Barcelona de la plaça Antonio López i el carrer Ángel Baixeras en un pol d’activitat econòmica i empresarial. Es tracta d’una iniciativa pública per reeconomitzar el districte de Ciutat Vella, regenerar el teixit productiu i impulsar l’ocupació d’alt valor afegit al centre de la ciutat.

Amb la signatura del protocol avui, Correus cedeix aquests espais a la ciutat perquè el Consorci els rehabiliti i l’Ajuntament en pugui fer ús com a equipament al servei de l’economia digital, la formació, la recerca, l’emprenedoria i el talent.

 

 

L’objectiu de la proposta és transformar un edifici històric i emblemàtic que actualment està infrautilitzat, ubicat en la ròtula entre dos eixos fonamentals del districte de Ciutat Vella i de la ciutat de Barcelona, en un pol de dinamització econòmica, de generació de llocs de treball d’alt valor afegit i de serveis per al barri.

L’edifici vol ser una porta d’innovació d’entrada a la Via Laietana, i contribuir al procés de “reeconomització” del centre, amb una major diversificació de l’economia en aquest territori i l’atracció d’activitat econòmica que porti llocs de treball també al centre per a permetre usos més equilibrats en el futur i que també permetin una reactivació de sectors com el comerç i la restauració a la zona. La intervenció contribuirà a la transició de l’economia de Barcelona cap a una economia sostenible basada en el coneixement i dinamitzarà la vida dels barris Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, generant sinèrgies entre les activitats intensives en coneixement i els usos de proximitat de barri.

 

Futur centre empresarial, d’innovació i sociocultural

Els edificis de Correus es destinaran a usos propis d’equipament de titularitat pública i interès general destinats majoritàriament a la promoció de l’activitat econòmica digital i innovadora, l’ús formatiu i possibles usos complementaris socioculturals, segons la següent proposta:

▪ Incubadora d’empreses, centres formatius, oficines, centres de recerca i altres usos similars, en un espai destinat a empreses i start-ups vinculades a l’economia digital, anàleg als equipaments de promoció econòmica que alberguen incubadores d’empreses i start-ups.

▪ Correoslabs, un espai gestionat per CORREOS que té per objecte transformar el seu negoci tradicional a partir de la innovació oberta amb emprenedors, universitats, administracions i empreses.

▪ Mantenir una oficina i atenció al públic de CORREOS, preferiblement amb accés independent des de la via pública.

▪ Disposar d’una oficina d’atenció a l’empresa i al talent per part de l’Ajuntament de Barcelona per a prestar un servei públic.

▪ Disposar d’un espai cívic-cultural que pugui albergar activitats o necessitats de la ciutadania de Barcelona, especialment dels veïns i veïnes del districte.

▪ Activitat de restauració per a poder donar servei a l’activitat pròpia de l’equipament de promoció econòmica.

 

Un acord a tres bandes per introduir activitat econòmica en el centre de la ciutat

El protocol d’intencions signat avui és un primer pas per a un conveni que formalitzi les obligacions entre les parts, i que persegueix introduir activitat econòmica en el centre de la ciutat. L’acord pretén també acostar l’administració a la ciutadania, oferir activitats culturals i impulsar la col•laboració públic-privada per al desenvolupament de noves activitats econòmiques basades en la innovació.

A partir de la signatura, i en un termini màxim de dos anys, Correus cedirà els espais dels edificis principals perquè el Consorci de la Zona Franca de Barcelona en pugui tramitar el projecte de rehabilitació, redactar els estudis i les propostes necessàries per a la seva explotació i realitzar les obres d’adequació derivades i aprovades de l’acord. Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona tramitarà el planejament urbanístic necessari per a la viabilitat dels usos previstos en la proposta d’acord i en farà l’explotació de l’equipament.

 

DADES BÀSIQUES

Adreça: Edifici 1: Plaça Antonio López, 1 / Edifici 2: Carrer Angel Baixeras s/n
Superfície: 30.000 m2 (Edifici 1: 23.500 m2 aprox. + Edifici 2: 6.500 m2 aprox.)
Data construcció: 1926-1927 (projecte 1914)
Protecció patrimonial: Bé Cultural d’Interès Local (B)
Qualificació urbanística actual: 7a (equipament)
Agents: Correos, Consorci de la Zona Franca, Ajuntament de Barcelona

 

Localització estratègica, per generar uns 1.500 llocs de treball

L’edifici de Correos marca l’inici de l’eix de la Via Laietana. Aquest carrer ha estat objecte d’un procés de reflexió sobre les seves característiques i la seva rellevància a ciutat, tant des del punt de vista de la mobilitat com dels usos dels seus edificis. En els últims anys s’han identificat uns quants edificis de gran volum que en la actualitat estan sense ús, entre els que destaca l’edifici de Correus.

La proposta de convertir Correus en un hub de promoció econòmica va doncs en la mateixa direcció de dinamitzar l’entorn de la Via Laietana amb més vida de barri i activitat productiva diversa, fet que fa encara més adient la proposta de generar un pol de llocs de treball en la ròtula entre la Via laietana i el Passeig de Colom.

Aquesta operació permetria generar uns 1.500 llocs de treball, l’edifici podria contenir fins a 150 companyies i start-ups, i l’edifici podria ser utilitzat per entre 2.000 i 2.500 persones cada dia, generant dinàmiques veïnals molt positives per l’entorn.

 

Descarregar nota en format PDF (català)

Descarregar nota en format PDF (castellà)Compartiu aquest contingut