La Zona de Baixes Emissions Rondes BCN permet reduir 550.000 desplaçament amb vehicles més contaminants a la ciutat : Servei de Premsa

La Zona de Baixes Emissions Rondes BCN permet reduir 550.000 desplaçament amb vehicles més contaminants a la ciutat

09/10/2020Temps estimat de lectura: 2 minuts

Des de 2017 a 2020 els vehicles sense etiqueta ambiental a Barcelona han passat del 20% al 3% del parc circulant, per tant s’han reduït 285.000 desplaçaments de vehicles sense etiqueta

A més, també s’han reduït els desplaçaments amb vehicles amb etiqueta B, que han passat del 43% al 27% en tres anys, que suposa 265.000 desplaçaments

Les càmeres de la ZBE Rondes BCN situades a la ciutat han captat de mitjana un 1,1% de turismes i motocicletes sense etiqueta les primeres setmanes d’aplicació del règim sancionador, mentre que el percentatge de vehicles sense etiqueta amb moratòria es situa entre l’1,5 i el 2%

Durant les primeres setmanes d’aplicació del règim sancionador s’han detectat un total de 10.761 vehicles infractors circulant per la ciutat entre les 7 i les 20 hores

La Zona de Baixes Emissions Rondes BCN ha permès reduir 550.000 desplaçaments de vehicles més contaminants a Barcelona, un terç del total, respecte a les dades de l’informe de caracterització dels vehicles i les seves emissions a l’àrea metropolitana de Barcelona, realitzat l’any 2017.

Els vehicles sense etiqueta del parc circulant de la ciutat de Barcelona suposen al voltant del 3% ara, mentre que l’any 2017 era d’un 20%, fet que suposa que la major part dels vehicles més contaminants ja no circulen per Barcelona. Això suposa una reducció de 285.000 desplaçaments que es feien amb vehicles sense etiqueta ambiental.

D’altra banda, el desplegament de la ZBE Rondes BCN també ha modificat el parc circulant que té etiqueta ambiental. L’any 2017 el 43% dels vehicles del parc circulant tenien etiqueta B (groga), mentre que ara el percentatge està situat al voltant del 27%, que representen un total de 265.000 desplaçaments.

Amb l’inici del règim sancionador de la ZBE Rondes Barcelona, el passat 15 de setembre, el nombre de turismes (M1) i motocicletes (L) que han circulat per la ciutat sense l’etiqueta ambiental se situa de mitjana en l’1,1%. Pel que fa als vehicles sense etiqueta que tenen moratòria, els N1, furgonetes (fins abril 2021), els N2, N3 i M2, vehicles pesants, camions i autocars petits (fins a juliol 2021) i els M3, vehicles de transport col·lectiu (fins a gener de 2022), suposen entre un 1,5% i un 2% del parc circulant de la ciutat.

Des del passat 15 de setembre, quan es va posar en marxa el règim sancionador de la ZBE Rondes BCN, s’han detectat 10.761 vehicles infractors a la ciutat.

Paraules clau

ZBE Rondes BCN/ Zona de Baixes Emissions (ZBE)/