[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament estableix el pla de treball per avançar en la lluita contra la soledat : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament estableix el pla de treball per avançar en la lluita contra la soledat

18/10/2020

L’Estratègia municipal contra la Soledat es presentarà el 2021 amb la voluntat de combatre la soledat no desitjada en les diferents etapes del cicle de vida a la ciutat de Barcelona

El pla de treball de l’Estratègia municipal contra la Soledat s’està construint amb una visió de política de llarg recorregut, on s’actuï transversalment en tots els serveis públics, i reflexionant i fomentant el debat públic, expert i acadèmic al voltant de la soledat

Les persones grans i els i les joves són els més vulnerables enfront de la soledat; per tant, es fa indispensable la col·laboració amb equipaments municipals i entitats d’aquests col·lectius

A finals de mes es posarà en funcionament el web “Barcelona contra la soledat” on es podran consultar els serveis i programes municipals que treballen per combatre la soledat, i l’Observatori de la Soledat de Barcelona, on es recullen les dades d’incidència a la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona continua avançant en la lluita contra la soledat no volguda i el proper dimarts, el regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, presentarà a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports la Mesura de Govern que recull el pla de treball on es mostren les tasques de planificació i elaboració per arribar a assolir l’Estratègia municipal contra la Soledat. Es continua treballant en col·laboració amb les diferents àrees del consistori i també amb professionals, persones expertes i del món acadèmic, i entitats de la ciutat per presentar, el 2021, el document definitiu amb totes les mesures i actuacions municipals per la lluita contra la soledat.

La soledat no desitjada s’ha convertit en un problema global de les societats actuals, arribant-se a considerar una de les epidèmies del segle XXI, la qual s’ha vist intensificada a causa de la situació sanitària generada per la Covid-19. La primera anàlisi de les dades recollides a Barcelona revela un percentatge destacat de persones, de totes les edats, gènere i origen, que se senten soles.

Les darreres dades de l’Enquesta Òmnibus, realitzada al mes de juny de 2020, assenyalen que el 7,1% dels i de les joves d’entre 16 i 24 anys se senten sovint sols, seguit dels i de les joves d’entre 25 i 34 anys (4,7%) i de les persones grans de més de 64 anys (4%).

 

 

L’Estratègia municipal contra la Soledat es planteja com un pla amb un període d’implantació, actualització i activitat de deu anys, és a dir, es presenta com un full de ruta flexible que marcarà les grans línies estratègiques i d’acció per combatre la soledat de la ciutat, però amb la possibilitat d’adaptar-se en funció dels canvis socials i les noves realitats que puguin arribar.

Tot i ser una estratègia municipal, s’incorporarà la mirada de ciutat, per tal que les entitats, la ciutadania i el món acadèmic també se’n facin responsables. L’objectiu és arribar a consolidar un Pacte Ciutadà contra la Soledat amb l’ambició d’interpel·lar tots aquells aspectes de la vida de la ciutadania i no només els que afectin la institució municipal.

 

Futures accions previstes per l’elaboració de l’Estratègia municipal contra la Soledat

El pla de treball de l’Estratègia s’està construint amb el propòsit de treballar a partir d’una política transversal que interpel·li la implicació de tots els serveis públics i les àrees municipals en matèria de soledat, amb un ampli treball de participació i coordinació interna.

Un dels punts importants de l’Estratègia és que estigui present en tots els equipaments municipals, sobretot en aquells que donen servei a les franges d’edat més vulnerables enfront de la soledat: persones grans, però també adolescents i joves. Per aquesta raó, ja està en marxa un estudi que posarà les bases per detectar i tractar la soledat als casals i espais municipals de persones grans, i també s’està preparant una guia adreçada a professionals que treballen amb adolescents i joves, amb eines i indicacions al voltant de la soledat.

Per poder mantenir actualitzades les dades sobre la soledat a la ciutat i detectar i copsar millor la seva incidència en diferents col·lectius específics, és necessari incrementar la diagnosi de la soledat. Per tant, es mantindran indicadors per mesurar-la en les properes enquestes municipals que es realitzin, de manera que permetin monitoritzar la soledat al llarg del temps.

En els propers mesos es continuaran realitzant reunions amb els òrgans consultius i de participació municipals i amb les principals entitats que vertebren la vida associativa i del Tercer Sector a la ciutat, per seguir establint col·laboracions i aliances per combatre la soledat. També, a partir del 2021, es subvencionaran projectes que incorporin la mirada de la soledat en infants, joves i persones grans.

Quan parlem de soledat, un dels aspectes bàsics que tenen a veure amb la seva prevenció és la promoció de les relacions socials, esdevenint els barris els principals espais on es generen els vincles socials. Per aquest motiu, a l’Estratègia es vol incorporar una dimensió territorial de la ciutat, atenent els diferents perfils i necessitats de cadascun dels districtes i barris.

Un dels objectius del pla de treball és reflexionar i fomentar el debat públic al voltant de la soledat a través d’encàrrecs a experts i expertes acadèmics i intel·lectuals de l’àmbit de les Humanitats i Ciències Socials. De la mateixa manera, es mantindrà un contacte estable i permanent amb el món universitari i de recerca, el qual ha de permetre generar de manera constant coneixement i plantejar reptes socials i d’innovació vinculats a la soledat.

A més, s’iniciarà una campanya de comunicació i sensibilització per ajudar a desestigmatitzar i sensibilitzar sobre la soledat. L’objectiu doble és trencar el mite que la soledat només la pateixen les persones grans, i interpel·lar a tota la ciutadania per tal que esdevinguin aliats en la lluita contra la soledat a la ciutat.

Per continuar treballant sobre tots aquests aspectes, al Consell Assessor Científic contra la Soledat (CACS), se sumarà la creació d’una taula de seguiment i avaluació -amb representants dels àmbits polític, gerencial, científic, tècnic, territorial i d’entitats- que s’encarregarà de la governança de l’Estratègia a través de les dimensions política, operativa i territorial. Alhora, l’Estratègia municipal es validarà i contrastarà amb tots els agents implicats i diferents organismes de participació, com el Consell Assessor de la Gent Gran, el Consell Municipal de Benestar Social o la Xarxa pels Drets dels Infants, entre d’altres.

 

Web Barcelona contra la Soledat

A final d’aquest mes, es posarà en funcionament l’espai web “Barcelona contra la soledat” on s’inclourà informació general sobre la soledat, les seves causes i conseqüències, i també dades sobre la seva incidència en la població de Barcelona. A més, també permetrà l’accés a tots els serveis i programes municipals que tenen per objectiu combatre la soledat, a espais per a la generació de coneixement mitjançant aportacions dels membres del CACS i d’altres experts/es, notícies destacades, i a l’Observatori de la Soledat de Barcelona.

L’Observatori de la Soledat de Barcelona aportarà dades d’utilitat i de servei sobre la incidència de la soledat entre la població, tot posant-les en relació amb dades d’altres països europeus; recollirà iniciatives que s’estan duent a terme per combatre la soledat arreu del món, amb especial atenció a la innovació i la tecnologia; i també posarà al servei de les persones usuàries documentació i enllaços d’interès al voltant de la soledat.

Al desembre es publicarà el primer butlletí periòdic, en format digital, que funcionarà com a vehicle de divulgació i comunicació de l’Estratègia. Fomentarà el coneixement i la participació, i els continguts combinaran la informació, la divulgació i el servei al voltant de la lluita contra la soledat.

 

 

Enllaços relacionats

Mesura de Govern per a l’elaboració de l’Estratègia municipal contra la Soledat

Declaracions de Joan Ramon Riera (vídeo, MP4)

Declaracions de Joan Ramon Riera (àudio, WAV)Compartiu aquest contingut