El Consell Educatiu Municipal de Barcelona mostra la seva preocupació pels efectes de la pandèmia sobre les desigualtats educatives : Servei de Premsa

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona mostra la seva preocupació pels efectes de la pandèmia sobre les desigualtats educatives

20/10/2020

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona mostra la seva preocupació pels efectes que la pandèmia de la Covid19 està tenint sobre les desigualtats educatives en la declaració aprovada  en la seva darrera sessió plenària. La declaració es va proposar des de la Taula de ciutat Escoles i Covid-19, creada per fer un seguiment acurat d’aquest inici de curs, i en la qual hi participen representants de les administracions educatives i de salut, i de tota la comunitat educativa.

El Consell remarca que alguns infants i adolescents han començat el curs amb pèrdua de competències i hàbits d’aprenentatge després de sis mesos sense escola i insta a posar tots els esforços i mitjans tecnològics i humans perquè ningú quedi enrere.

En aquest sentit, la declaració denuncia els problemes estructurals del sistema educatiu que la pandèmia ha posat de manifest, com són l’infrafinançament estructural del sistema educatiu públic, la inversió insuficient, la segregació escolar, l’escletxa digital, les ràtios massa elevades o la poca relació de les escoles amb el seu entorn que, diu, s’hauran de seguir afrontant per seguir transformant i millorant l’educació més enllà de la pandèmia.

Respecte les activitats fora de l’horari lectiu, el Consell Educatiu posa en relleu la importància de recuperar les activitats de lleure de tardes com més aviat duent-les a terme amb mesures sanitàries de prevenció suficients. I apunta que cal cercar l’equilibri entre la prevenció sanitària imprescindible, la creació d’espais d’aprenentatge significatius i de qualitat, la riquesa de les relacions, i la proximitat i l’estima en totes les etapes, molt especialment en educació infantil. El Consell Educatiu apunta que la prevenció del contagi no pot menyscabar la salut integral en l’entorn escolar i, en aquest sentit, insta a revisar i flexibilitzar els protocols a mesura que vagi minvant la pandèmia.

La declaració també es refereix al sobreesforç que els equips directius dels centres educatius estan fent des de l’esclat de la pandèmia i mostra la seva preocupació per la salut emocional i el risc d’esgotament d’aquets equips durant l’inici de curs. Així, el Consell demana recursos i suports suficients per continuar fent front a la vida escolar excepcional de manera adequada.

Així, el Consell reclama sobretot moderar la càrrega burocràtica i de gestió sanitària als equips directius; millorar procediments amb aplicacions informàtiques unificades i procurar l’estabilitat i simplificació dels protocols. Igualment, demana personal docent i de suport suficient els centres educatius per facilitar que s’organitzin en grups reduïts i estancs i assolir les mides màximes recomanades per les autoritats sanitàries per als grups estables de convivència; resoldre les substitucions del personal docent amb celeritat, i seguir millorant els circuits i la coordinació en la detecció i gestió de casos.

El Consell Educatiu celebra que s’hagin aconseguit obrir totes les escoles de la ciutat a inici de curs i recorda que la incidència de la COVID-19 en infants i adolescents no ha augmentat respecte l’estiu i, fins a la data, no s’ha produït cap brot epidèmic relacionat amb els centres educatius i que això és possible gràcies a l’esforç de tots els col·lectius de la comunitat educativa, i demanen que no s’abaixi la guàrdia tant dins com fora de la vida escolar: A la declaració es destaca també la bona actitud general, la responsabilitat i la gran capacitat d’adaptació i de per pinya dels infants, adolescents i famílies.

La declaració posar en valor que s’hagi  recuperat un ampli consens social sobre la importància de l’escola presencial com a pilar de la vida a la ciutat també en context COVID i sobre l’objectiu compartit de fer possible l’educació amb la màxima presencialitat i la màxima prevenció.

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona actua com a organisme consultiu municipal respecte a l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació. El plenari està presidit per l’alcaldessa i format per totes les regidories-presidències dels districtes, representants de tots els grups municipals, així com de les diferents administracions, entitats educatives, direccions de centres, docents, famílies i alumnat, així com personal d’administració i serveis.Compartiu aquest contingut