Barcelona crea l’Observatori de salut i impacte de polítiques : Servei de Premsa

Barcelona crea l’Observatori de salut i impacte de polítiques

28/10/2020Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona i l’ASPB impulsen un nou web que permet fer seguiment d’indicadors claus de salut i dels seus determinants, segons els diferents eixos de desigualtat.

El nou Observatori inclou també, a diferència d’altres, un repositori d’avaluacions de l’impacte en salut de les polítiques públiques que es desenvolupen a la ciutat en diferents àmbits.

La Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) impulsen l’Observatori de salut i impacte de polítiques (OBSIP), un nou web que permet monitorar l’estat de la salut de les persones residents a la ciutat i les desigualtats existents entre barris i grups socials. A diferència d’altres observatoris, incorpora també un repositori d’avaluacions de l’impacte en salut de determinades polítiques públiques, plans i programes municipals que influeixen sobre el nostre entorn i condicions de vida.

L’OBSIP neix amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació i potenciar la gestió del coneixement i de l’evidència científica en la presa de decisions, oferint dades sistematitzades de vigilància i avaluació que permetin identificar i prioritzar les necessitats en salut de la població, així com les polítiques amb més capacitat de disminuir les desigualtats. A més, pretén ser una manera de fomentar la transparència i l’auditoria de les polítiques públiques.

En aquest moment, la nova eina ofereix informació gràfica sobre 31 indicadors clau en l’estat de salut i la qualitat de vida de la població i els factors socials que els determinen, segons diferents eixos de desigualtat (sexe, edat, classe social, país de naixement i nivell d’estudis). En concret, recull indicadors classificats en diferents àrees: 13 d’estat de salut (sobre conductes relacionades amb la salut, salut percebuda, salut mental, salut sexual i reproductiva, malalties cròniques, i esperança de vida i mortalitat), 10 de context socioeconòmic (relacionats amb característiques de la població, nivell de renda, atur, entorn familiar domèstic i cures, habitatge, educació i entorn social)  i 8 de context físic (en les àrees de medi ambient, entorn urbà i condicions físiques dels habitatges). Es pot veure la seva distribució geogràfica, la seva relació amb el nivell de renda del territori i la seva evolució en el temps. Cada indicador té una fitxa tècnica amb la font i manera de calcular-lo, i cada gràfic té un text que ajuda a interpretar-lo.

 

 

El nou web inclou també un innovador repositori amb avaluacions de polítiques públiques,  realitzades des de l’ASPB. Actualment, compta amb informació sobre 38 intervencions, que inclouen des de programes de promoció de la salut a plans o polítiques de ciutat. Entre elles trobem, per exemple: el programa treball als barris i les escoles de salut de les persones grans; el pla d’acció sobre les drogues de Barcelona 2013-16, o intervencions relacionades amb la seguretat vial com  els radars a les rondes o les zones de velocitat màxima 30 km/h (zones 30). Totes elles tenen una fitxa tècnica, així com enllaços a informes, articles científics i altres productes relacionats. Tanmateix, si se’n disposa, els principals resultats es publiquen en format d’infografia, per tal de facilitar l’accés sobre l’impacte de les polítiques a la ciutadania.

 

 

La creació de l’Observatori és una de les accions previstes a la Mesura de Govern d’Acció Conjunta per la Reducció de les Desigualtats Socials en Salut presentada l’any 2015, i complementa altres instruments de visualització de dades de salut elaborats per l’ASPB, com per exemple l’InfoDistrictes o la més recent web #COVID19aldiaBCN.

 

Podeu consultar el web en aquest enllaç

Paraules clau

Observatori de salut i impacte de polítiques (OBSIP)/