Comencen les noves actuacions de millora de l’espai públic i la mobilitat de la ciutat : Servei de Premsa

Comencen les noves actuacions de millora de l’espai públic i la mobilitat de la ciutat

06/11/2020Temps estimat de lectura: 5 minuts

Aquest dilluns s’inicien les primeres intervencions anunciades a l’estiu per enfortir la xarxa de carrils bici i millorar la infraestructura de carrils bus. L’objectiu és avançar cap a una ciutat més sostenible, segura i saludable i potenciar els desplaçaments a peu, en transport públic o en bicicleta

Així, a partir del dia 9 de novembre comencen els treballs per crear un nou carril bici al passeig de la Zona Franca, que sumarà 3,6 quilòmetres més a la xarxa ciclista de la ciutat i s’inicien les obres de millora del carril bus de la Diagonal, entre Francesc Macià i Roger de Llúria

El Comitè d’Obres i Mobilitat ha treballat per minimitzar les afectacions que aquestes primeres intervencions podran tenir sobre la mobilitat ciutadana. La Guàrdia Urbana durà a terme els desviaments corresponents

L’Ajuntament de Barcelona treballa per avançar cap a un model de ciutat més sostenible, més segura i més saludable. Ho fa posant en primer pla a les persones i duent a terme actuacions per encaminar la mobilitat cap als modes més sostenibles com és l’anar a peu, en transport públic o en bicicleta.

En aquest marc, el passat mes de juliol es van anunciar un llistat de noves actuacions a l’espai públic per facilitar la mobilitat a peu, millorar els desplaçaments en bus i fer més segurs els itineraris amb bicicleta o amb vehicles de mobilitat personal, garantint sempre la salut pública. Les primeres intervencions s’inicien aquest dilluns i inclouen actuacions per enfortir la xarxa de carrils bici i millores en la infraestructura de carrils bus.

Les noves actuacions se sumen al primer paquet d’intervencions immediates i d’urgència executades durant els primers mesos de la pandèmia, a partir de les quals la ciutat va sumar 30.000 m2 pels vianants amb pacificacions; 21 nous quilòmetres de corredors bici i 17 actuacions de millora als carrils bus; a part de la consolidació posterior dels itineraris segurs amb la pacificació de 34 vies secundàries de la ciutat i la represa del programa “Obrim Carrers”.

El Comitè d’Obres i Mobilitat ha treballat per minimitzar les afectacions que aquestes noves intervencions podran tenir sobre la mobilitat ciutadana. La Guàrdia Urbana durà els desviaments corresponents.

 

Un nou carril bici a la Zona Franca

A partir de dilluns es dona un nou impuls a l’ampliació de la xarxa ciclista de la ciutat amb l’inici de les obres per implantar un nou carril bici al passeig de la Zona Franca, entre la plaça Cerdà i el carrer dels Motors. En aquest passeig s’habilitaran dos nous trams de carrils bici unidireccionals a ambdós costats de la via, sumant un total de 3,6 nous quilòmetres d’infraestructura ciclista (1,8 per sentit), en un moment en el qual els desplaçaments ciclistes a la ciutat s’han incrementat un 12%, respecte el mes de febrer. El carril bici del passeig de la Zona Franca és una connexió de rellevant importància tant des del punt de vista d’escala metropolitana com d’escala local i permetrà connectar els carrils bici actuals del polígon de la Zona Franca amb la resta de la xarxa ciclista de la ciutat. El nou carril enllaçarà amb els carrils bici existents de la banda muntanya de la Gran Via i també connectarà amb el carril bici del carrer Mineria. A l’extrem sud connectarà amb els carrils bici existents al carrer Motors i al carrer A.

 

 

La secció actual del passeig de la Zona Franca té una amplada de 40 metres distribuïts en dues voreres amples de 7’5m i dues calçades de 10’5m, separades per una terciana enjardinada de 4m d’ample. La secció actual del passeig a la calçada Llobregat és de carril bus i dos carrils de circulació sentit mar, amb carril de serveis en algun tram; i la calçada Besòs consta de carril de serveis, carril bus i dos carrils de circulació sentit muntanya.

L’actuació  prevista reordenarà les dues calçades existents de manera que, per cada sentit de circulació quedarà implantat el carril bici a tocar de la vorera, seguit d’un carril de serveis (contenidors, càrrega i descàrrega, estacionament, aparcaments de bicicletes i parades de bus) que permetrà protegir el carril bici i buidar les voreres de motos, contenidors, i altres elements. A continuació, també per cada sentit, hi haurà un carril bus i un carril de circulació a tocar de la terciana enjardinada, que es manté. La intervenció també preveu l’execució de 3 nous passos de vianants transversals que permeten reduir les distàncies actuals entre passos.

Les tasques s’inicien el 9 de novembre i està previst que finalitzin el mes de gener del 2021. Es faran entre setmana en horari diürn, però també durant els caps de setmana, amb alguna intervenció molt puntual a la nit.  Mentre es realitzin els treballs s’ocuparà un carril de circulació, tant en sentit muntanya com en sentit mar. Els caps de setmana s’ocuparan dos dels tres carrils de cada calçada, primer en sentit mar i després en sentit muntanya, mantenint-ne un pel pas dels vehicles i els autobusos.

 

Millores del carril bus

En l’àmbit de la millora del transport públic i per tal d’afavorir el pas de l’autobús per la ciutat, en una clara aposta per potenciar aquest mode de transport col·lectiu, aquest dilluns s’inicien les obres al carril bus de l’avinguda Diagonal, entre Francesc Macià i Roger de Llúria.

En l’actualitat el tronc central de l’avinguda consta d’un carril bus i dos carrils de circulació en cada sentit. L’amplada del tronc central oscil·la entre els 15,50 i els 16 metres en els quals s’engloben els sis carrils de circulació. Aquesta distribució genera que l’amplada del carril bus acabi essent massa estreta pel pas d’aquest vehicle, especialment en moments de trànsit intens. Per tal de millorar aquesta situació i augmentar l’ample d’aquests carrils es farà un canvi en la secció del tronc central de l’avinguda Diagonal, que comportarà passar de sis a cinc carrils de circulació, que quedaran repartits de la següent manera:

 

 

Els treballs s’iniciaran el 9 de novembre i està previst que finalitzin el 8 de desembre de 2020.  Les tasques es realitzaran en horari diürn principalment en caps de setmana i festius per minimitzar l’afectació al trànsit, a excepció d’alguns treballs puntuals que tindran lloc entre setmana (del 9 al 13 de novembre i els dies 5 i 7 de desembre).

La modificació de la senyalització horitzontal es realitzarà per trams d’illa, mantenint en tot moment un carril de circulació en cada sentit. No hi haurà cap afectació fora del tram central i no s’afectarà tampoc la circulació dels carrers transversals, que únicament quedaran ocupats puntualment pel pas de la maquinària d’obra. Les parades d’autobús que estiguin dins del tram on s’intervé romandran anul·lades durant la durada dels treballs, mantenint operatives la resta de parades.

Paraules clau

mobilitat/