Recomanacions de mobilitat per les afectacions de les obres de millora de la ciutat : Servei de Premsa

Recomanacions de mobilitat per les afectacions de les obres de millora de la ciutat

21/11/2020

Els propers dies diverses actuacions de millora de l’espai públic i de les infraestructures de Barcelona provocaran afectacions a la mobilitat. L’Ajuntament recomana planificar els desplaçaments i preveure un temps addicional de viatge, a més d’informar-se a través dels canals de comunicació municipals

L’afectació més important s’iniciarà dilluns a la tarda, quan es tallarà la calçada central de l’avinguda Diagonal, des de Roger de Llúria fins a Aragó, per les obres d’ampliació del col·lector situat en aquest àmbit. El trànsit s’haurà de desviar per Aragó o Mallorca, en sentit Llobregat i per Rosselló o València, en sentit Besòs

També dilluns es fan les obres principals a la ronda de la Universitat que es transforma guanyant voreres i espai verd i reduint definitivament de 4 a 2 els carrils de trànsit actuals. Alhora, comencen els treballs per implantar un doble carril bus a la sortida de l’avinguda Diagonal, entre Pius XII i Zona Universitària

Durant el cap de setmana continuaran les tasques de construcció dels nous carrils bici del carrer Aragó i el passeig de la Zona Franca i està previst que finalitzin els treballs per ampliar els carrils bus del tram central de la Diagonal, entre Francesc Macià i Roger de Llúria

L’objectiu de les intervencions és avançar cap a una ciutat més sostenible, segura i saludable. El Comitè d’Obres i Mobilitat ha treballat per minimitzar les afectacions i la Guàrdia Urbana efectuarà els desviaments corresponents

L’Ajuntament de Barcelona aposta per avançar cap a un model de ciutat més sostenible, més segura i més saludable, que posi en primer pla a les persones i potenciï els desplaçaments a peu, en transport públic o en bicicleta. En aquest marc, aquest mes de novembre s’executen un seguit d’intervencions per millorar l’espai públic, optimitzar la infraestructura de carril bus i potenciar la xarxa ciclista. Aquestes, coincideixen en el temps amb les obres del col·lector de la Diagonal que es realitzen per adaptar el sistema de clavegueram als efectes del canvi climàtic.

El conjunt d’actuacions en marxa comportaran afectacions a la mobilitat, especialment durant les properes setmanes. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona recomana als ciutadans que es moguin en vehicle privat que, en la mesura del possible, evitin desplaçar-se pels entorns on s’estan executant les obres i que utilitzin itineraris alternatius. També es recomana planificar els desplaçaments i preveure un temps addicional de viatge, a més d’informar-se prèviament de les afectacions a través dels canals de comunicació municipals.

Amb l’objectiu d’oferir la màxima informació als ciutadans l’Ajuntament de Barcelona ha posat cartelleria informativa als entorns dels àmbits d’obres, a més d’incloure informació a les parades i a l’interior dels autobusos en relació a les afectacions de més llarga durada. A partir de dilluns es desplegaran informadors al tram central de l’avinguda Diagonal per avisar als usuaris d’autobús dels canvis a les parades per les obres del col·lector. Es farà difusió de les afectacions via xarxes socials i a través dels mitjans de comunicació (publicitat impresa i digital, falques de ràdio) i també s’avisarà als conductors mitjançant els panells d’informació variable situats a tota la ciutat. El detall de les actuacions es podrà consultar al web d’obres (barcelona.cat/obres) i les afectacions viàries a la web de mobilitat (barcelona.cat/mobilitat) i a la de TMB (www.tmb.cat).

El Comitè d’Obres i Mobilitat ha treballat per minimitzar l’impacte que aquestes actuacions puguin generar. La Guàrdia Urbana es desplegarà als diferents àmbits afectats per efectuar els desviaments viaris corresponents. Les principals intervencions que es duen a terme són les següents:

 

Ampliació del col·lector de la Diagonal

A partir de la tarda de dilluns 23 de novembre, la calçada central de l’avinguda Diagonal quedarà tallada al trànsit privat, des de Roger de Llúria fins a Aragó, per les obres d’ampliació del col·lector de la Diagonal. Els itineraris alternatius a la Diagonal seran bàsicament el carrer Aragó o Mallorca, per als vehicles que circulin en sentit Llobregat. Els que es desplacin en sentit Besòs, des del tronc central de la Diagonal seran desviats obligatòriament pel carrer Rosselló i els que entrin a la Diagonal pel lateral, des del passeig de Gràcia, hauran de baixar per Pau Claris per anar a buscar el carrer València.

 

 

Mentre durin les obres, el passeig de Sant Joan perdrà la continuïtat a l’alçada de la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer (connexió mar-muntanya) i per tant, caldrà utilitzar també altres vies alternatives. Les vies transversals que creuen la Diagonal es mantindran obertes, amb algunes afectacions en moments puntuals i el lateral muntanya continuarà tal com està actualment. Destacar que en tot moment es garantirà l’accés a guals i vehicles d’emergències. Per altra banda, i en relació a la circulació d’autobusos, les obres comportaran l’anul·lació de 6 parades i afectaran a 8 línies, 6 de TMB ( 6, 33, 34, V19, D50 i 19) i 2 de Tugsal (N1 i N4), que hauran de modificar el seu recorregut. Per cobrir el servei es crearan tres parades noves i també s’utilitzaran parades ja existents.

Les obres es faran de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores i tindran una durada de 14 mesos. L’ocupació viària més important durarà fins al juliol del 2021, a partir d’aquí s’anirà reobrint progressivament el trànsit en algunes de les vies afectades.

 

Ampliació de voreres a la ronda de la Universitat

També dilluns 23 comença l’afectació principal de les obres de transformació de la ronda de la Universitat, després que el diumenge s’hi realitzin els treballs previs. Les obres modificaran la configuració actual d’aquesta via i la transformaran en un espai més amable, amb voreres més amples, més verd i menys carrils de trànsit, que passaran de quatre a dos. La intervenció es fa per facilitar els desplaçaments a peu i la vida comercial. Les obres es faran en dues fases, primer es treballarà a la banda mar i, passades les festes de Nadal, a la banda muntanya. Els treballs s’executaran principalment entre setmana i en horari diürn, tot i que també n’hi haurà en cap de setmana i en horari nocturn. En els moments de màxima afectació les obres comportaran l’ocupació de quatre carrils de circulació, dos a cada banda de la ronda. Per garantir la mobilitat es redistribuirà l’amplada dels carrils actuals per mantenir sempre com a mínim dos carrils de circulació i un de bus en servei. Es preveu que l’actuació finalitzi el mes de març del 2021.

 

Millores a la xarxa de carrils bus

Aquest cap de setmana està previst que finalitzin les obres d’ampliació dels carrils bus del tram central de l’avinguda Diagonal, entre Francesc Macià i Roger de Llúria, després que s’hagin pogut accelerar els treballs. Les tasques han suposat canviar la secció actual passant de sis a cinc carrils de circulació (un carril bus i dos carrils de circulació en sentit Llobregat, i un carril bus i un carril de circulació en sentit Besòs). Les obres obligaran a tallar el sentit Besòs del tronc central, entre la plaça Francesc Macià i passeig de Gràcia, el diumenge al matí fins a les 15:00 hores, mantenint operatiu el sentit Llobregat. A partir de les 15:00 hores, s’obrirà el pas des de Francesc Macià i es treballarà a la banda muntanya de la calçada mantenint un carril de circulació en sentit Llobregat, entre passeig de Gràcia i Francesc Macià, mentre durin els treballs.

El dilluns 23 també a l’avinguda Diagonal, entre Pius XII i Zona Universitària, s’implanta un segon carril bus de sortida de la ciutat, substituint un carril de circulació, que permeti que els busos sense parades puguin avançar els que estan aturats. L’actuació finalitzarà dimecres 25 i els treballs es duran a terme en horari nocturn, afectant dos carrils de circulació.

Posteriorment, a partir del 30 de novembre començaran els treballs a l’avinguda d’Esplugues, entre la glorieta del Roserar del parc de Cervantes i el carrer González Tablas, per crear un nou carril bus d’entrada a la ciutat substituint un carril de circulació. La intervenció està previst que duri fins el 3 de desembre. Les tasques es faran en horari diürn i comportaran la supressió d’un carril de circulació.

La creació d’un segon carril bus al tronc central de la Gran Via (entre passeig de Gràcia i Marina) ja ha finalitzat. I en els propers dies acabaran les obres de millora de l’accés dels autobusos a l’estació del Nord i començaran les de Sant Andreu Arenal.

 

Nous carrils bici al carrer Aragó i al passeig de la Zona Franca

En paral·lel, aquest cap de setmana continuen els treballs per implantar un carril bici unidireccional en sentit Llobregat al carrer Aragó, entre l’avinguda Meridiana i el carrer Tarragona. El nou carril tindrà una longitud de 4,8 quilòmetres i suposa eliminar un carril de circulació en tot el seu recorregut. Les obres duraran fins a mitjans de gener. Es treballa en paral·lel en dos trams: Pau Claris-Meridiana i Tarragona-Pau Claris. Les tasques es fan principalment durant els caps de setmana en horari diürn (ocupant dos carrils de circulació) i entre setmana, en horari nocturn (ocupant tres carrils de circulació). Quan es treballa de dia coincidint amb dies laborables no s’ocupen carrils, exceptuant moments puntuals.

També segueixen els treballs d’implantació d’un nou carril bici al passeig de la Zona Franca, entre la plaça Cerdà i el carrer Motors. En aquesta via s’habiliten dos nous trams de carrils bici unidireccionals a ambdós costats, sumant 3,6 nous quilòmetres d’infraestructura ciclista i eliminant dos carrils de circulació, un per sentit. Les tasques es fan entre setmana en horari diürn (ocupant un carril de circulació per sentit), però també durant els caps de setmana (ocupant dos carrils de circulació per sentit), amb alguna intervenció molt puntual a la nit. La previsió és finalitzar les obres el mes de gener.

 

Pavimentació a la ronda Litoral

A banda, aquest cap de setmana, entre el divendres 20 i el diumenge 22 de novembre, l’AMB portarà a terme tasques de pavimentació d’un tram de la ronda Litoral (B-10) que comportaran afectacions viàries al trànsit, amb talls de circulació a l’alçada de la sortida 22 (Barceloneta) i fins a la incorporació 21 (Paral·lel), en sentit Llobregat, i des de la sortida 21 (Ciutat Vella) fins a la incorporació 22 (Barceloneta), en sentit Besòs.Compartiu aquest contingut