Barcelona adapta les seves prioritats i elabora un PAM extraordinari de resposta a la pandèmia i de rellançament de la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona adapta les seves prioritats i elabora un PAM extraordinari de resposta a la pandèmia i de rellançament de la ciutat

26/11/2020

El PAM + 2020-2023 és el Programa d’Actuació Municipal extraordinari de resposta a la pandèmia que revisa i actualitza les prioritats formulades mesos enrere mobilitzant tots els recursos disponibles per fer front a la situació excepcional actual

El nou full de ruta proposa accions contundents per liderar la recuperació i el rellançament de Barcelona amb la configuració d’un model econòmic més just i sostenible

El document s’ha fet de manera transversal i coordinada amb la societat civil i la resta d’administracions i per això incorpora les 73 actuacions prioritàries per fer front a la crisi identificades en el Pacte per Barcelona, el procés de diàleg obert amb entitats, actors i agents professionals, empreses, sindicats i universitats

L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat el PAM+2020-2023, un Programa d’Actuació Municipal extraordinari de resposta a la pandèmia que revisa i actualitza les prioritats formulades mesos enrere mobilitzant tots els recursos disponibles per fer front a la situació excepcional actual.

L’objectiu de la ciutat és disposar d’un full de ruta actualitzat que contribueixi a la recuperació i el rellançament de Barcelona amb actuacions immediates per aturar el cop i minimitzar els efectes de la crisi que estem vivint i que, d’una banda, ha fet créixer les desigualtats socials i de l’altre,  ha comportat una aturada de l’activitat econòmica que ha generat una incertesa empresarial i la destrucció de milers de llocs de treball.

La crisi sanitària provocada per la Covid va interrompre el procés ordinari d’elaboració i tramitació del PAM, que havia estat aprovat inicialment en espera de la seva aprovació definitiva al llarg del 2020.

I és que l’excepcionalitat de la situació viscuda des de finals de febrer, amb la detecció  primers casos de covid-19 a la ciutat, ha fet que des d’un primer moment l’Ajuntament hagi concentrat tots els esforços a combatre l’emergència. La resposta s’ha articulat a través d’un Pla de xoc i de contingència per respondre amb immediatesa a les necessitats sobrevingudes de la ciutadania (en l’habitatge, en l’alimentació, etc.), especialment d’aquella més vulnerable; atenent el comerç i les empreses locals i coordinant els serveis públics desbordats en l’atenció dels efectes de la pandèmia: residències, hospitals i escoles.

Però la crisi també ha obligat a fer una mirada més llarga i profunda i ofereix la possibilitat de repensar i de replantejar les prioritats i els serveis a mitjà i llarg termini. Per això, ara, en el moment de fer una planificació estratègica pels propers anys, la nova realitat ha obligat a adaptar les prioritats del mandat a les noves necessitats derivades de la pandèmia.

Un exemple en l’àmbit econòmic: Barcelona encarava el 2020 amb dinamisme, generant ocupació, un nombre creixent de turistes, amb la mobilitat i d’altres indicadors de conjuntura amb una tendència clarament positiva. Però la irrupció de la pandèmia va aturar de cop aquest dinamisme al mes de març. La paràlisi de l’activitat econòmica no essencial porta a una caiguda del PIB de Barcelona del 19,8% en el segon trimestre, especialment intensa en la construcció (-26,1%), la indústria (-18,8%) i el sector de serveis (-19,2%).

Aquesta nova crisi també ha agreujat la crisi climàtica o la crisi habitacional que ja teníem identificades i ha posat al descobert fragilitats com l’excessiva dependència del turisme, la insuficient dotació dels sistemes de salut i un model de provisió de cures sostingut per les dones en condicions laborals precaritzades o informals.

Per tot això, el PAM+ 2020-2023, validat avui per la Comissió de Govern, neix com un Programa d’Actuació Municipal ambiciós que concreta el compromís de l’equip de govern amb la ciutadania per fer front a aquesta situació excepcional i sobrevinguda. Proposa accions contundents per liderar la recuperació i el seu rellançament amb la configuració d’un model econòmic més just i sostenible.

Un document que també recull el nou context i les oportunitats que s’obren gràcies a la resposta favorable de les administracions europees, estatals i catalanes i que situen Barcelona en una bona posició per afrontar canvis estructurals, de reactivació econòmica i de generació de llocs de treball estables i de qualitat.

Les actuacions estratègiques que recull s’alineen amb les directrius, els principis i els criteris dels fons de reconstrucció, transformació i resiliència en marxa (+digital, +verd, +salut i cohesió, +igualtat) i mantenen com a principi inspirador l’horitzó que dibuixen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Al final del document s’han alineat tots els eixos d’actuació estratègica amb els 17 objectius.

Per últim, cal fer esment al fet que la revisió i actualització de les prioritats de la ciutat s’ha fet de manera transversal i coordinada amb la societat civil i la resta d’administracions. En aquest sentit destaca la incorporació de les 73 actuacions prioritàries per fer front a la crisi sorgides del Pacte per Barcelona, el procés de diàleg obert durant els mesos d’abril, maig i juny amb entitats, actors i agents professionals, empreses, sindicats i universitats Totes elles han estat incorporades en aquest PAM+ identificades amb l’acrònim PXB.

 

El PAM+ 2020-2023 s’estructura en 6 eixos d’actuació estratègica:

Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat, Economia verda, blava i circular, Economia social, Ocupació de qualitat, Comerç i mercats, consum i alimentació, Turisme

Inclusió social, Persones grans i envelliment, Discapacitat, Salut i cures, Feminismes, Infància, Adolescència i joventut, Migració i acollida, Diversitat sexual i de gènere LGTBI, Lluita contra la soledat.

Mobilitat sostenible i segura, Verd urbà i biodiversitat, Nou model energètic, Transició ecològica, Residu zero.

Educació, Ciència, Cultura, Esports, Memòria democràtica, Diàleg intercultural i pluralisme religiós, Drets de ciutadania.

Pla de barris, Convivència, civisme, prevenció i seguretat, Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació, Transformació i regeneració urbana, Actuacions metropolitanes.

Administració propera, amb lideratge i solvent, Transició digital i innovació tecnològica, Transversalitat de gènere i polítiques del temps, Transparència i bon govern, Participació, acció comunitària i innovació democràtica, Justícia global i diplomàcia de ciutats, Agenda 2030.

 

El document també recull les actuacions estratègiques i més destacades als barris.

També inclou el pressupost municipal 2020-2023, l’eina que fa possible planificar i distribuir els recursos econòmics per fer front a les prioritats i necessitats generades per la pandèmia de la covid-19, l’emergència social i energètica, la revitalització econòmica, així com les actuacions d’adaptació i transformació de la ciutat.

 

Procés participatiu

Com estableix el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, es va dur a terme el procés participatiu preceptiu en paral•lel al tràmit d’exposició pública per a la presentació d’al•legacions al document aprovat inicialment. Malgrat que el procés participatiu va quedar interromput per la suspensió de les activitats presencials amb la declaració de l’estat d’alarma, 13.512 persones (7.137 dones i 5.880 homes) van participar presencialment en alguna de les 204 trobades organitzades o bé a través dels punts mòbils presencials instal·lats en 138 espais públics d’alta concurrència.

La plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona, Decidim.barcelona, va permetre a la ciutadania adherir-se i/o incorporar noves propostes fins el 22 de maig. Des de l’inici del procés participatiu fins aleshores, unes 10.000 persones van registrar-se al Decidim.barcelona, arribant a més de 40.000 usuàries registrades a finals de maig. Així, un total de 3.344 propostes ciutadanes van ser recollides i estudiades tècnicament per ser adherides, en funció de la seva viabilitat i/o suficiència de recursos, en aquest programa.

 

Calendari de tramitació i seguiment

D’acord amb l’article 121 del ROM, el PAM seguirà el següent calendari de tramitació:

Durant el mes de desembre es portarà a aprovació dels consells de districte juntament amb el PAD de cada districte; durant el mateix mes es trametrà al Consell de Ciutat i al Consell Econòmic i Social per a que emetin el dictamen preceptiu; La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del 17 de febrer de 2021 hauria de dictaminar sobre el text i, en el cas de comptar amb els suports suficients, la seva aprovació definitiva es faria en el Plenari del Consell Municipal 26 de febrer de 2021.

Pel que fa al seguiment i avaluació del seu compliment, l’Ajuntament de Barcelona ha adquirit el compromís de reportar periòdicament l’estat de l’execució de totes i cadascuna de les actuacions que configuren el PAM (entre elles les actuacions del Pacte per Barcelona) i els PAD dels deu districtes.

 

Descarregar document relacionat en format PDFCompartiu aquest contingut