L’Ajuntament aprova per unanimitat el compromís per continuar treballant pels drets dels infants : Servei de Premsa

L’Ajuntament aprova per unanimitat el compromís per continuar treballant pels drets dels infants

27/11/2020Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament ratifica el seu compromís en treballar pels drets de la infància i l’adolescència amb un Declaració Institucional que planteja estratègies per tractar les conseqüències socials i econòmiques derivades de la pandèmia i per assegurar un futur més just, equitatiu i sostenible

També s’ha aprovat una Declaració Institucional per commemorar l’arribada del Poble Gitano a Catalunya i el compomís de la ciutat en la lluita contra l’antigitanisme

El plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat una Declaració Institucional en commemoració del Dia Internacional dels Infants i de l’aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants per ratificar el seu compromís, com a Ciutat Amiga de la Infància, amb els drets de la infància i l’adolescència per assegurar un futur més just, equitatiu i sostenible.

 

 

La situació d’emergència sanitària ha generat noves dinàmiques socials en els infants i ha posat a prova la capacitat de resposta com a societat per afrontar els reptes que planteja el futur. L’impuls als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 han d’ajudar a sortir d’aquesta crisi amb més sostenibilitat, equitat i oportunitats de prosperitat per a tots i totes, en especial per a la infància.

El passat 7 d’octubre, el Consell dels Drets Humans va aprovar una resolució històrica on s’insta als governs a adoptar les mesures necessàries perquè els infants de generacions presents i futures puguin gaudir d’un medi ambient adequat per a la seva salut i el seu benestar, com a dret fonamental dels infants.

Així, el consistori es compromet a treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activitat estratègies i mecanismes que detectin i atenguin als infants i adolescents que han patit més les conseqüències econòmiques i socials generades per la pandèmia; i a aquells que han vist incrementades les situacions de maltractament o agressió arran del confinament. També a garantir tant els drets digitals dels infants, com la prevenció de violències online; a reconèixer el dret a l’educació en el lleure; i a vetllar per la millora del medi ambient i la reducció de la contaminació.

De la mateixa manera, l’Ajuntament es compromet a impulsar mesures encaminades a reforçar les ajudes socials per a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i els programes educatius adreçats a infants en risc d’exclusió social; a potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge; a donar suport per combatre el sentiment de soledat; a promoure accions per fomentar l’associacionisme; a incorporar la planificació urbana i la mobilitat amb un enfocament d’infància; a fomentar la cura i el respecte per l’entorn; i a fomentar la participació real dels infants i adolescents en les polítiques que tinguin impacte en la seva vida quotidiana.

 

Commemoració dels 605 anys de l’arribada del Poble Gitano a Catalunya

El Plenari també ha aprovat avui una Declaració Institucional per commemorar l’arribada del Poble Gitano a Catalunya, el 26 de novembre de 1415, on manifesta el compromís de la ciutat de Barcelona en la lluita contra l’antigitanisme i tota altra forma de racisme i discriminació existent. L’Ajuntament de Barcelona reconeix el treball realitzat per les entitats que formen part del Consell Municipal del Poble Gitano en la lluita per a reduir les desigualtats i per promoure la cultura gitana a la ciutat. Per últim, la declaració també ressalta la importància de commemorar aquesta data per posar en relleu la impossibilitat de concebre la nostra història i la nostra cultura sense el fet gitano.

Paraules clau

drets dels infants/ infants/