Llum verda a fer de l’Hotel Buenos Aires un edifici públic que aculli habitatges dotacionals i equipaments : Servei de Premsa

Llum verda a fer de l’Hotel Buenos Aires un edifici públic que aculli habitatges dotacionals i equipaments

27/11/2020

El plenari aprova el planejament que preveu que l’Ajuntament adquireixi aquest edifici emblemàtic de Sarrià-Sant Gervasi, li canviï la qualificació per fer-hi 37 allotjaments per a gent gran i joves i equipaments de barri i el catalogui per protegir la seva singularitat arquitectònica

Es dona resposta a la reivindicació veïnal de preservar la memòria i el valor històric de l’immoble i a la necessitat d’allotjament protegit i assequible que té el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i el propi districte

L’antic Hotel Buenos Aires serà de titularitat pública i acollirà allotjaments dotacionals i equipaments. El Plenari del Consell Municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres una Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) que permetrà a l’Ajuntament adquirir aquest edifici emblemàtic de Sarrià-Sant Gervasi, canviar-li la qualificació urbanística per fer-hi allotjaments assequibles per a gent gran i joves i equipaments de barri, i catalogar-lo per protegir la seva singularitat arquitectònica. El pla ha tirat endavant amb els vots a favor del Govern municipal i ERC i l’abstenció de Junts per Catalunya, de manera que ha superat l’últim tràmit municipal i ara encararà l’aprovació definitiva a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona.

 

 

La proposta té un objectiu doble. D’una banda, donar resposta a la reivindicació veïnal de preservar la memòria i el valor històric de l’immoble, situat al carrer Mont d’Orsà, 31-33, a la part alta de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. En els últims temps s’han aixecat veus dels veïns i veïnes i d’entitats que alertaven del perill que s’hi desenvolupés un projecte privat que acabés provocant la pèrdua d’un edifici considerat icònic per al barri i per a la ciutat i que, a més, ja ha estat utilitzat pel veïnat per fer-hi activitats comunitàries. Recollint aquesta preocupació ciutadana i després d’encarregar un estudi històric per valorar la importància patrimonial de l’antic hotel, l’Ajuntament ha decidit catalogar-lo per conservar el seu valor i essència.

El segon propòsit és destinar-lo a allotjaments dotacionals, especialment orientats cap a la gent gran i els joves. La naturalesa de l’edifici, originàriament un hotel, és òptima per acollir aquests usos dotacionals. A més, s’ubica en un àmbit molt mancat d’habitatge públic de lloguer. A tot el districte hi ha ara mateix només 209 habitatges de lloguer per sota del preu de mercat, un 0,37% dels 57.009 habitatges que hi ha en total. Les xifres queden molt lluny del 15% d’habitatges destinats a polítiques socials que marca la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. Per tant, aquesta serà una acció destacada en matèria d’allotjaments al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

L’MPGM afecta una superfície total de 3.922,44 m2. Preveu mantenir íntegrament l’edifici existent, que té una planta baixa i tres plantes pis i uns 1.897 m2 de sostre, i projecta construir un nou edifici d’uns 1.045 m2 de sostre. En total, s’hi faran 37 allotjaments dotacionals, dels quals uns 17 aniran a l’antic hotel i seran per a gent gran, i uns 20 a l’edificació nova i per a joves.

A més, es destinaran preferiblement a equipament de barri la planta baixa, per aprofitar el seu contacte immediat amb el carrer i l’espai lliure de la parcel·la, i l’antic menjador de la primera planta. Els usos que tindran es consensuaran amb el veïnat i les entitats de l’entorn.

El nou planejament contempla, a partir de l’aprovació definitiva, iniciar el procés que permetrà obtenir en els propers anys la titularitat pública del sòl destinat a equipament, i n’estima el valor d’expropiació en uns 3,5 milions d’euros.

 

Una icona de principis de segle XX

L’antic Hotel Buenos Aires va ser un dels diversos hotels que es van construir a principis del segle XX a la part alta de Vallvidrera, aprofitant la ubicació privilegiada d’aquest entorn de la ciutat. Va ser projectat l’any 1885 com a fonda, i va adquirir la seva imatge actual entre 1908 i 1909 amb una reforma i ampliació de l’arquitecte Jeroni Granell, qui el va transformar en un gran hotel. L’estil se situa en l’última etapa del modernisme barceloní.

 

 

Es tracta d’un edifici de planta baixa, tres plantes pis i soterrani a quatre vents construït amb obra de maó revestida. L’antic menjador, a la primera planta, és l’espai més important de tot el conjunt. És l’estança més àmplia i lluminosa i té set balcons grans. Preserva de manera gairebé intacta els seus acabats originals, amb ceràmica vidrada en sostres i arrimadors, i vitralls de colors en el coronament dels balcons. També té paviments de mosaic hidràulic ornamental al terra i llums de ferro forjat i vidre de colors.

 

 

La fitxa del catàleg que s’ha treballat per incloure en l’MPGM estableix el manteniment de la volumetria del projecte de Jeroni Granell, i li atorga un nivell C de protecció. El menjador, els espais nobles com ara l’escala principal i els elements de decoració original de la planta noble s’hauran de conservar i restaurar. Les façanes i elements que en formin part –balcons, baranes, etc.– hauran de mantenir la seva essència original, i els colors que calgui adoptar per a les superfícies i elements de façana s’escolliran a partir d’una interpretació històrica, arquitectònica i paisatgística i la diagnosi de l’estat constructiu de l’immoble.Compartiu aquest contingut