[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] La Guàrdia Urbana augmenta els recursos per millorar la prevenció, la detecció i l’atenció a les dones víctimes de violències masclistes : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] La Guàrdia Urbana augmenta els recursos per millorar la prevenció, la detecció i l’atenció a les dones víctimes de violències masclistes

22/12/2020

S’ampliaran les funcions dels Equips de Policia de Barri i es milloraran els procediments d’actuació a l’espai públic, la formació i la coordinació operativa

Aquest any la Guàrdia Urbana ha intervingut en més de 2.500 avisos de situacions de violència masclista

La Guàrdia Urbana de Barcelona treballa per a la prevenció, detecció i atenció de la violència masclista des de diferents àmbits i realitza diàriament intervencions en situacions de violència masclista. A l’any 2019 la Guàrdia Urbana va intervenir en 1.533  requeriments i a la ciutat es van registrar 2.345 denúncies. Fins al 30 de setembre de 2020, el cos de policia va intervenir en més de 2.500 avisos per violència masclista.

Per fer front a aquestes xifres i continuar oferint una atenció de màxima qualitat, l’Ajuntament de Barcelona presentarà en el proper Plenari del Consell Municipal una Mesura de Govern que té l’objectiu principal d’incrementar els recursos i la preparació de la Guàrdia Urbana per millorar la prevenció, la detecció i l’atenció a les dones víctimes de violències masclistes, així com optimitzar els recursos existents del sistema. Aquestes accions van en la mateixa línia de presentades en la Mesura de Govern “Sumant aliances: Barcelona, ciutat lliure de violències masclistes” aprovada fa un any i que treballa amb l’objectiu d’incorporar un model integral, sumar aliances, potenciar la formació, coordinació i prevenció sempre amb una mirada no punitivista.

Les accions que es portaran a terme també tenen els objectius següents:

Durant el proper any es duran a terme les següents actuacions encaminades a complir els objectius marcats a la mesura de govern:

 

 1. Comissió permanent de coordinació per a la gestió de casos de violència masclista

La feina realitzada pel Grup de prevenció i detecció de les violències masclistes durant l’estat d’alarma, i on es van treballar més de 115 casos, va concloure que els procediments i la coordinació dels casos greus funcionen correctament, però que s’ha de crear un procediment operatiu policial i de coordinació entre els diferents serveis per les intervencions en situacions sense indicadors penals.

En aquesta sentit, el mes de setembre es va començar una prova pilot al districte de Sant Marti, on participa la Gerència de Prevenció i Seguretat, diferents serveis dependents de la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI, serveis socials, Direcció de Serveis de Prevenció, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per fer aquesta anàlisi, seguiment de casos i proposta d’una metodologia estandarditzada per traslladar a tota la ciutat.

 

 1. Ampliació de les funcions de policia de barri

Des de la seva creació els Equips de Policia de Barri han tingut una persona referent en aquesta matèria per representar la GUB als circuits territorials contra les violències masclistes.  A partir d’ara els EPB també assumiran les funcions d’anàlisi, coordinació i seguiment que requeriran aquests casos.

 

Per això, es desenvoluparan les següents actuacions:

 

 1. Intervencions a l’espai públic

Les violències masclistes tenen un caràcter estructural, per aquest motiu s’han de dur a terme accions que s’orientin cap a un canvi conductual i de construcció de nous valors i que tinguin un efecte preventiu a llarg termini.

Les mesures que es desenvoluparan coordinadament amb la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI son:

 

 1. Millora de la coordinació operativa

Es desenvoluparan les següents actuacions:

 

 1. Millora continua de la formació en prevenció, detecció i atenció de violències masclistes

Per tal de tenir la formació adequada per l’abordatge de les violències masclistes es desenvoluparan les següents actuacions:

Els últims anys s’han actualitzat procediments interns i formacions i s’ha incrementat la participació en diferents grups transversals de treball:

 1. Actualització del Procediment Operatiu per intervencions davant situacions de violència masclista que regula també l’atenció a la víctima, el seu tractament i assistència, la intervenció amb víctimes protegides, amb víctimes en situació irregular i amb ordres de protecció. Així com les actuacions amb persones menors d’edat.
 2. Amb motiu de l’actualització del procediment operatiu, es van fer diferents formacions a l’any 2019. Els equips de policia de barri també van rebre una formació impartida per la Direcció de Serveis Feminismes i LGTBI.
 3. Participació als circuits contra la violència masclista: La Guàrdia Urbana forma part del Circuit Barcelona contra la violència masclista (CVM-BCN).
 4. Prevenció de la violència masclista en festes majors i coordinació amb els estands i/o dispositius antimasclistes (punts liles).
 5. La GUB disposa d’una Unitat de Tràfic d’Essers Humans, que va començar treballar a l’any 2006 i intervé en la detecció i seguiment d’aquests casos.
 6. Grup Motor de gènere i seguretat creat l’any 2019 conformat per personal de GUB, SPEIS, la Gerència de Seguretat i Prevenció i la Tinència de Prevenció i Seguretat amb els objectius de millorar la resposta a la ciutadania incorporant la perspectiva de gènere a les actuacions en prevenció, seguretat i emergències; i analitzar i proposar millores per aconseguir l’equitat de gènere a SPEIS i la GUB i col·laborar amb les àrees adients en la seva implementació.
 7. Seguretat a l’oci nocturn amb perspectiva de gènere: En el marc de la taula de seguiment del Front Marítim iniciada a l’estiu de 2019, es va treballar conjuntament amb la Tinència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per realitzar una anàlisi de seguretat en la zona del Front Marítim incloent la visió específica de les dones per detectar accions de millora de la prevenció de les agressions sexuals i la sensació de seguretat a l’espai públic. També es va treballar en un protocol de coordinació entre els cossos policials, servei de  vigilància privada dels locals d’oci nocturn per l’actuació davant situacions de violència sexual. A més es preveu una formació conjunta per a la aplicació del protocol.
 1. Creació de la Taula de treball de Transport públic lliure de violències masclistes amb l’objectiu d’establir un protocol d’actuació per al personal de transports i personal de seguretat per abordar situacions d’assetjament i violència sexual al metro i autobusos de la ciutat.
 2. Grup de prevenció i detecció de les violències masclistes en l’estat d’alarma decretat per la Covid-19. Aquest grup comptava amb la participació de l’Àrea de Seguretat, de Feminismes i LGTBI, de la Direcció de Serveis de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona i del cos de Mossos d’Esquadra.

A més, dins d’aquest marc, es va generar un grup operatiu d’anàlisi i seguiment de casos concrets per donar una resposta ràpida, preventiva i coordinada davant els incidents en els que intervé la GUB. Aquest treball conjunt ha permès avançar en la implementació d’un procediment operatiu policial que defineix el circuit d’informació i derivació davant de casos no penals amb indicis de violència masclista i una guia d’indicadors de detecció de violències masclistes, prenent com a orientació la protocol·lització de la intervenció individualitzada amb dones que viuen o han viscut violència de gènere, aportada per la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI.

 

Declaracions de Laura Pérez

Vídeo

 

Declaracions d’Albert Batlle

Vídeo

 

 Compartiu aquest contingut