Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM per connectar les xarxes de tramvia per la Diagonal : Servei de Premsa

Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM per connectar les xarxes de tramvia per la Diagonal

23/12/2020Temps estimat de lectura: 4 minuts

El plenari del Consell municipal ha aprovat el conveni per a l’execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada, després de l’acord assolit entre el Govern municipal i el grup d’ERC

El text determina les actuacions necessàries per fer realitat la connexió, els compromisos de finançament de cada administració i el sistema de gestió de la nova infraestructura

La setmana passada l’Ajuntament de Barcelona va iniciar la tramitació dels dos projectes d’urbanització vinculats a la primer a fase de la unió tramviària

El plenari del Consell municipal ha aprovat avui el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a l’execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada. El punt s’ha aprovat amb els vots a favor del Govern municipal (Barcelona en Comú i PSC) i del grup municipal d’ERC. El passat dilluns, el text també es va aprovar al Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

El conveni estableix els mecanismes de col•laboració interinstitucional per a possibilitar la finalització dels treballs de planificació de la xarxa tramviària unificada, promou la implantació i execució de la primera i la segona fase dels treballs per unir les xarxes de tramvia i estableix les condicions bàsiques amb les quals s’haurà de gestionar aquesta xarxa, acordant les comeses de l’Ajuntament de Barcelona i de l’ATM.

D’acord amb el text, ambdues parts es comprometen a aprovar els projectes de la primera fase de la unió dels tramvies (tram Verdaguer-Glòries) pels òrgans administratius corresponents, per tal que es pugui promoure la licitació i adjudicació dels contractes d’obres corresponents a aquesta actuació i iniciar els treballs de construcció de la infraestructura. El conveni estableix els compromisos de finançament de cada una de les parts.

En base al que preveu el text, l’Ajuntament de Barcelona finançarà els següents projectes d’urbanització de la primera fase:

El conveni recull el compromís de l’ATM de finançar els següents projectes de la infraestructura tramviària de la primera fase:

A banda, el text també contempla les inversions necessàries per a l’execució de les obres del col·lector de la Diagonal i per la instal·lació i adaptació del sistema a la catenària soterrada.

El conveni estableix el compromís per part de l’Ajuntament i l’ATM de finalitzar els treballs de redacció dels projectes de la segona fase (tram Francesc Macià-Verdaguer) i aprovar-los, de manera que les obres de construcció de la segona fase es puguin executar com a molt tard quan finalitzin les de la primera, detallant també quines actuacions finançarà cada part. Ambdues actuaran coordinadament en la licitació i execució de les obres de la primera fase, amb l’objectiu de dur a terme de manera conjunta els treballs d’implantació del tramvia i la urbanització de l’entorn ja que això suposa una considerable reducció del cost, així com una millor seguretat en l’execució, una considerable reducció de riscos i una millora de la qualitat de les obres resultants.

Alhora, el text estableix una sèrie de compromisos en relació a la gestió de la xarxa tramviària unificada, que passen per impulsar les mesures adients per a què es puguin aconseguir alguna o vàries de les finalitats següents:

  1. Augmentar la participació de les Administracions en l’explotació de la infraestructura, en coherència amb l’augment de la inversió pública que es derivi de la xarxa tramviària unificada, tenint en compte tant la inversió de l’ATM com la realitzada per l’Ajuntament;
  2. Ajustar la tarifa tècnica prevista als contractes actuals per tal de garantir que, d’acord amb la normativa de contractació pública i el marc contractual que resulti d’aplicació, l’ampliació del servei de la concessió no suposi majors beneficis pel concessionari, derivats únicament del previsible augment de la demanda de viatgers;
  3. Garantir que les millores de rendibilitat que es puguin derivar de la implementació de la primera i la segona fase de la xarxa tramviària unificada redundin en el sector públic, atenent a què és qui haurà planificat, executat i finançant la infraestructura i el material rodant necessari per a la seva explotació.

El conveni estableix que l’acord d’aquests compromisos serà d’obligat compliment per a les parts, havent de formalitzar aquestes modificacions amb caràcter previ a l’adjudicació de les inversions previstes. D’altra banda, al text, tant Ajuntament com l’ATM manifesten la seva voluntat d’implementar conjuntament un sistema de gestió pública de la infraestructura tramviària, una vegada expirat el termini de vigència dels referits contractes.

 

Paraules clau

xarxa tramviària unificada/