[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Es duu a terme la darrera excavació sota els túnels ferroviaris del subsòl de la plaça de les Glòries : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Es duu a terme la darrera excavació sota els túnels ferroviaris del subsòl de la plaça de les Glòries

26/01/2021

Avui s’ha fet l’última excavació a sota de la infraestructura ferroviària corresponent a les línies R3-R4 i R1. Amb aquesta intervenció, el túnel de Glòries ja queda connectat al llarg de tot el seu recorregut

Les properes setmanes en el darrer tram excavat s’hi construiran les tres últimes dovelles que falten i que serviran per executar i finalitzar l’estructura

En paral·lel, es continua treballant en l’execució de les estructures de les sortides d’emergència dels carrers Ciutats de Granada, Escultor Claperós i Llacuna i en la construcció dels murs d’instal·lacions i els murs de tancaments interiors, a més d’altres treballs d’instal·lacions i acabats

En el marc de les obres de construcció del túnel viari de les Glòries, durant el dia d’avui s’ha fet la darrera excavació sota els túnels ferroviaris que passen pel subsòl de la plaça. Concretament, la intervenció s’ha realitzat a sota de la infraestructura corresponent a les línies R3-R4 i R1. La d’avui és l’última excavació realitzada a l’interior del túnel, de manera que a partir d’ara ja queda connectat, a banda i banda del seu recorregut (Castillejos-Rambla de Poblenou), tant en un sentit com en l’altre.

En aquest darrer tram excavat s’hi construiran ara les tres darreres dovelles que falten i que serviran per executar i finalitzar l’estructura.

A partir d’ara, a nivell d’obra civil quedaran pendents d’executar l’estesa de paviment de rodadura a les boques del túnel (la darrera capa de la calçada per on circulen els vehicles) i continuar amb l’estesa de les primeres capes de paviment a la resta de l’àmbit de la calçada interior del túnel.

En paral·lel, a dia d’avui es segueix treballant amb l’execució de les estructures de les sortides d’emergència dels carrers Ciutat de Granada, Escultor Claperós i Llacuna i amb la construcció dels murs d’instal·lacions i els murs de tancaments interiors.

A banda de l’obra civil, també s’estan duent a terme treballs d’instal·lacions (sales tècniques, safata d’instal·lacions, canonades de la xarxa antiincendis…) i treballs d’acabats del túnel (carrileria pel fals sostre, estructura de suport dels panells vitrificats…).

La previsió és posar aquesta infraestructura en servei el segon semestre del 2021. Durant el mes de setembre entraria en funcionament la banda del túnel en direcció Besòs, i al mes de novembre ho faria la banda del túnel en direcció Llobregat.

Recordem que l’actuació a la plaça de les Glòries consisteix en la construcció d’un túnel urbà -dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, situat entre el carrer Castillejos i la Rambla de Poblenou.

 

 

 

 

 

 

Enllaç relacionat

Vídeo, mp4 (2,7 GB)Compartiu aquest contingut