L’Ajuntament analitza les incidències de talls de subministrament elèctric a la ciutat els últims mesos : Servei de Premsa

L’Ajuntament analitza les incidències de talls de subministrament elèctric a la ciutat els últims mesos

12/02/2021Temps estimat de lectura: 4 minuts

Els dos últims mesos s’han produït un total de 31 incidències de talls de llum, sobretot concentrades als districtes de Ciutat Vella, 9, i al de Nou Barris, 6

L’objectiu del pla de treball engegat amb la companyia subministradora, després de les reunions de les últimes setmanes, és assolir una xarxa més reforçada i més robusta per evitar aquest tipus d’incidències per als veïns i les veïnes

El nou servei específic per atendre usuaris afectats per avaries de la xarxa de subministrament elèctric ha atès més de 40 persones des de la posada en marxa a finals de gener

L’Ajuntament de Barcelona, després de les reunions amb la companyia subministradora Endesa de les últimes setmanes, pot detallar, per treballar-ne les solucions pertinents, els talls de llum que s’han produït els darrers dos mesos en alguns barris de la ciutat, coincidint amb el període de les festes de Nadal i d’unes setmanes amb fred intens.

El consistori ha obert un expedient informatiu per poder tenir detallades totes les incidències del servei i fer el seguiment pertinent perquè quedin solucionades i no es tornin a repetir. Des del moment dels fets, l’Ajuntament ha establert un diàleg intens amb la companyia i ha pogut mapejar les incidències que s’han produït.

En total s’han constatat un total de 31 incidències a la ciutat des finals de novembre. El gruix més significatiu d’incidents ha estat en dos districtes, a Ciutat Vella amb 9 i a Nou Barris amb 6. Fruit de les diferents trobades bilaterals entre l’Ajuntament i la companyia s’ha pogut constatar que la majoria d’incidents es van produir per l’estat de la xarxa de distribució, sobretot problemes de desprotecció de les línies de baixa tensió i incidents en el cablejat que han obligat, en alguns casos, a reconfigurar la xarxa i per tant derivant-se’n problemes de saturació.

A partir d’aquesta diagnosi, la companyia ha assegurat a l’Ajuntament que ja ha actuat d’urgència en la major part d’aquestes ubicacions i assegura que queden només algunes incidències al barri de Torre Baró, que és l’emplaçament que requereix una solució més complexa, que consisteix en un canvi de cablejat i la renovació del centre de transformació.

La companyia subministradora Endesa, a instància de l’Ajuntament, ha començat a treballar un pla de millora perquè aquestes incidències no es tornin a repetir i s’assoleixi una xarxa reforçada i robusta per assegurar el subministrament arreu de la ciutat, començant pels barris on es concentren aquestes incidències amb actuacions concretes que ja estan en marxa o s’inicien els pròxims dies i setmanes.

A Ciutat Vella, els àmbits d’actuació són:

Pel que fa a Nou Barris, a banda de l’actuació complexa del canvi de cablejat i renovació del centre de transformació, s’han iniciat també diferents actuacions de millora:

La resta d’incidències registrades a la ciutat, 16 a la resta de districtes, es detallaran amb el seu pla de treball concret la setmana que ve. També s’han establert les taules de coordinació tècniques corresponents amb cada districte per poder fer seguiment i avaluació. De forma paral·lela també es treballarà de forma conjunta el pla d’inversió a la xarxa elèctrica de la ciutat amb l’objectiu de reduir les incidències i els temps d’afectació, així com assolir una millora de la xarxa actual, mallant-la més, amb la remodelació i ampliació dels centres de transformació i fent un increment en l’automatització i digitalització de la xarxa.

Davant de les incidències l’Ajuntament de Barcelona recorda el servei específic que s’ha posat en marxa, a través de l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC), per atendre aquells usuaris i usuàries afectades per talls de subministrament elèctric provocats per avaries a la xarxa. Aquestes incidències es poden comunicar a través d’una línia telefònica específica, el 934 027 494, de 9h a 14h i fora d’aquest horari es pot deixar un missatge en aquest telèfon amb les dades de la persona afectada o enviar un correu a consum@bcn.cat. L’objectiu principal és facilitar l’assessorament i l’acompanyament, amb informació clara i precisa, perquè la ciutadana afectada tinguin clar com i quan ha de presentar les reclamacions, de manera que l’empresa elèctrica hagi de donar una resposta satisfactòria a la demanda. Des de la posada en funcionament del servei s’han atès 41 persones.

Paraules clau

incidències de talls de subministrament elèctric/ subministrament elèctric/