L’Ajuntament compra tres edificis al barri d’Horta per evitar l’especulació i l’expulsió d’un centenar de veïns i veïnes : Servei de Premsa

L’Ajuntament compra tres edificis al barri d’Horta per evitar l’especulació i l’expulsió d’un centenar de veïns i veïnes

18/02/2021

Es tracta de les finques situades a la confluència dels carrers del Doctor Letamendi i de Mont-ral, el veïnat de les quals han patit des de fa anys l’incompliment del deure de conservació per part de la propietat i darrerament els intents de  posar els immobles en mans de fons d’inversió

Per agilitzar la rehabilitació integral i garantir l’acompanyament de les famílies l’Ajuntament aposta per la col·laboració amb el Tercer Sector a través del conveni amb entitats sense ànim de lucre

L’adquisició s’emmarca en l’estratègia de compres de finques senceres per evitar l’especulació i l’assetjament immobiliari, i en aquest cas permetrà garantir el dret a l’habitatge de 45 famílies i millorar les seves condicions de vida amb la rehabilitació

L’import de l’operació és d’1,4 milions d’euros, que formen part del fons de 50 milions d’euros per adquirir habitatge pactat pel Govern municipal i el grup d’Esquerra a l’acord de pressupostos del 2021

L’Ajuntament de Barcelona exerceix de nou el dret de tanteig i retracte per ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer assequible i evitar un nou moviment especulatiu a la ciutat que comporti l’expulsió de veïns i veïnes de casa seva. Tal com ha aprovat la Comissió de Govern, l’Ajuntament adquirirà per 1,4 milions d’euros tres finques contigües, situades a la confluència dels carrers del Doctor Letamendi i Mont-ral, al barri d’Horta i a tocar del Parc Central de Nou Barris.

 

 

En total, a les tres finques hi viuen actualment 45 unitats familiars, un total de 105 persones, en uns habitatges amb una notòria i destacada falta de conservació i en un estat molt precari. La situació de les famílies és diversa, moltes de les quals en risc d’exclusió social, amb presència tant de rendes antigues, llogaters amb títol habilitant, així com contractes de lloguer resolts, i també amb habitatges buits que anteriors promotors i fons d’inversió que s’havien postulat per comprar la finca havien anat buidant per rehabilitar-los. Tot això, en un barri on els darrers anys han començat a arribar processos de gentrificació i substitució de residents.

L’adquisició per part de l’Ajuntament evitarà l’expulsió de veïns i veïnes que es troben amb contractes finalitzats i no prorrogats i permetrà recuperar les condicions de conservació amb una rehabilitació integral dels immobles. Precisament, aquesta operació dona resposta a les demandes de les veïnes organitzades d’aquests blocs que durant anys han fet denúncia del risc d’acabar desnonades. Veïnes que han fet front a fons d’inversió que volien comprar la finca i expulsar-les, suportant la pressió i la por que comporta veure’s en situació de pèrdua del seu habitatge.

 

 

Des de l’Ajuntament, especialment amb el seguiment de l’Oficina d’Habitatge d’Horta-Guinardó, les regidories d’Habitatge i de Districte, s’ha fet un seguiment constant per assessorar a les famílies sobre els seus drets i s’ha estat vigilant que no es produís cap pràctica d’assetjament immobiliari. Alhora, la compra de les tres finques s’emmarca en la negociació de l’acord dels pressupostos municipals entre el Govern i el grup d’ERC, pel qual s’incloïa una partida de 50 milions d’euros per adquirir habitatges.

 

Rehabilitació a través de la promoció delegada a una fundació d’habitatge social

Les tres finques estan situades al carrer del Doctor Letamendi, 103 i al carrer de Mont-ral, 37 i 39-41 i actualment sumen una vuitantena d’habitatges i locals. Segons els estudis previs realitzats per l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), d’aquestes finques en podrien resultar 36 habitatges després de la reforma, atesos als criteris i estàndards de construcció d’habitatge públic. A les unitats familiars residents que a causa de la reducció del nombre total d’habitatges no puguin romandre-hi se’ls proporcionarà un habitatge públic de lloguer el més proper a la zona com sigui possible.

La rehabilitació de la finca, estimada segons els estudis previs de l’IMHAB en un cost de 4,5 milions euros, s’inclourà dins del conveni signat el passat novembre per l’Ajuntament de Barcelona i entitats sense ànim de lucre del sector de l’habitatge social per la promoció delegada de construcció i rehabilitació d’habitatge de lloguer assequible protegit i cohabitatge. Tal com preveu el conveni, l’Ajuntament cedirà a una fundació d’habitatge social el sòl perquè tiri endavant la rehabilitació i la gestió de les finques.

El procediment per a aquesta cessió consistirà en què l’entitat que agrupa les fundacions d’habitatge social, Cohabitac, s’encarregarà de rebre i valorar propostes de rehabilitació i elevar-ho a la comissió mixta formada per l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge (GHS), que s’ocuparà de valorar i validar l’adjudicació. Atès l’import de l’adquisició, el cost estimat de rehabilitació i el nombre d’habitatges i locals previstos, l’import mitjà per cada habitatge resultaria en uns 130.000 euros. Per tal de garantir que la rehabilitació de tot l’àmbit avança de manera conjunta, la inclusió de les tres finques al conveni es farà de forma agrupada. La incorporació d’aquesta gran rehabilitació al conveni amb les entitats de l’habitatge social permetrà alhora agilitzar terminis, reduir l’impacte a les finances municipals i enfortir la col·laboració amb aquest sector sense ànim de lucre.

 

Prop de 900 habitatges comprats en sis anys

Amb aquesta adquisició, l’Ajuntament de Barcelona suma gairebé 900 habitatges comprats entre aquest mandat i l’anterior, el que significa una inversió acumulada d’uns 70 milions d’euros que reverteix en l’ampliació del parc públic d’habitatge i l’aturada de processos d’especulació immobiliària que haurien pogut acabar amb l’expulsió de veïns i veïnes.

Aquestes compres responen a una estratègia d’adquisicions per evitar l’expulsió del veïnat i protegir els barris i les veïnes dels processos especulatius i la gentrificació. Des que es va encetar aquesta estratègia l’Ajuntament ha adquirit 26 finques senceres. Aquesta adquisició s’ha pogut fer gràcies al fet que durant el mandat passat es va aprovar la declaració d’àrea de tanteig i retracte a tota la ciutat per a finques senceres.

En el mandat passat, l’Ajuntament va comprar 702 habitatges, 401 dels quals formen part de 22 edificis sencers adquirits. Pel que fa a aquest mandat, els edificis de Doctor Letamendi i Mont-ral se sumen a un total de 140 habitatges adquirits, 53 dels quals en 3 edificis sencers.Compartiu aquest contingut