L’AMB reformula la tarifa social de l’aigua per continuar fent front als efectes de la covid-19 : Servei de Premsa

L’AMB reformula la tarifa social de l’aigua per continuar fent front als efectes de la covid-19

25/02/2021Temps estimat de lectura: 4 minuts

El vicepresident d’Ecologia de l’AMB, Eloi Badia, s’ha reunit avui amb els representants dels 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona, empresa metropolitana del cicle de l’aigua (ABEMCIA), per ampliar les bonificacions a les famílies en situació de vulnerabilitat

L’AMB passarà a bonificar el 100 % de la quota fixa als usuaris que es trobin en els trams de consum 1 (fins a 6 m3/mes) i 2 (fins a 9 m3/mes), i que compleixin els criteris de selecció

La mesura, que serà ratificada pel Consell Metropolità, entrarà en vigor a mitjans del 2021 i beneficiarà 60.662 unitats familiars

L’Àrea d’Ecologia de l’AMB revisarà la tarifa social de l’aigua per tal d’augmentar les bonificacions a la població metropolitana, amb l’objectiu de seguir pal·liant els greus efectes socioeconòmics de la pandèmia de covid-19, que ha suposat un important augment de l’atur i una disminució del poder adquisitiu de moltes famílies.

La mesura s’ha acordat en una reunió entre el vicepresident d’Ecologia de l’AMB, Eloi Badia, i representants dels 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle de l’Aigua (ABEMCIA) (MAPA).

 

Nous criteris de tarifació

La tarifa social és el mecanisme per aconseguir que les famílies que passen per una situació de dificultat econòmica, especialment en el marc de la crisi actual, disposin d’unes condicions especials per consumir el volum d’aigua que l’OMS estableix com a consum de primera necessitat i estàndard.

Les tarifes d’aigua a l’àrea metropolitana es calculen per trams de consum, per penalitzar els consums més alts del que es considera un ús responsable. És a dir, com més aigua gasta un domicili o comerç, més paga per cada metre cúbic d’aigua. Així, si una llar amb una mitjana de tres persones, consumeix 9 m3 al mes, pertany al tram 2 i pagarà 14,76 € mensuals per l’aigua consumida. Si puja als 15 m3, pertany al tram 3, i la factura arribarà als 26,34 €, i així successivament.

Amb els nous criteris acordats avui, l’AMB bonificarà el 100 % de la quota fixa del tram 1 (fins 6 m3/mes) i del tram 2 (fins 9 m3/mes) a persones i famílies en les circumstàncies següents:

Actualment, la bonificació que ofereix la tarifa social de l’aigua és del el 50% de la quota de servei en els trams 1 i 2, i cada municipi té acords amb la companyia subministradora per cobrir el 50 % restant. Segons Badia, “amb la nova definició, el sistema de cobertura de les persones vulnerables guanyarà en homogeneïtat i solidesa, i es consolida la garantia de dret d’accés per a totes les llars de l’AMB sigui quina sigui la seva situació socioeconòmica”.

L’àrea d’Ecologia de l’AMB estima que aquesta mesura arribarà a 60.662 unitats familiars, xifra que representa el 4,81 % del total d’usuaris domèstics dels municipis abastits per ABEMCIA.

La modificació de l’ordenança reguladora acordada avui entre l’AMB i els municipis metropolitans es portarà a votació al Consell Metropolità del mes de març, i es preveu que pugui entrar en vigor a mitjans del 2021.

Aquesta reformulació se suma a la bateria de mesures que l’AMB ha posat en marxa des de l’inici de la pandèmia, relacionades amb les seves competències, per suavitzar l’impacte negatiu en l’àmbit econòmic, entre altres:

 

La tarifa social es pot sol·licitar en qualsevol moment a la companyia que presti el servei d’abastament d’aigua. Els contactes de les empreses subministradores estan al web de l’AMB.

Amb tot, i en virtut de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de Catalunya, no s’interromprà el subministrament d’energia i aigua de les persones que no puguin fer front als rebuts.

Paraules clau

aigua/ AMB/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina