Barcelona atura el 93% de desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat a la ciutat des de l’inici d’any : Servei de Premsa

Barcelona atura el 93% de desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat a la ciutat des de l’inici d’any

25/03/2021

L’entrada en vigor del Reial Decret Llei que ampliava els supòsits per a la suspensió de desnonaments ha permès que el 80% d’ordres se suspenguin abans de la data prevista, cosa que significa estalviar el patiment a moltes famílies

L’Ajuntament reclama que aquesta moratòria, clau per disposar de més temps per treballar per a solucions habitacionals per a les famílies afectades, s’allargui almenys fins que s’aprovi una nova llei estatal d’habitatge que ofereixi les mateixes garanties

La moratòria estatal de desnonaments, juntament amb la resta d’eines normatives i de negociació i pressió dels serveis d’Habitatge municipals i la tasca dels moviments veïnals, han permès suspendre 9 de cada 10 desnonaments previstos de famílies en situació de vulnerabilitat a la ciutat des de l’inici d’any. La Unitat Antidesnonaments municipal ha treballat entre el 18 de gener i el 28 de febrer en 450 processos de desallotjament de famílies en situació de vulnerabilitat, dels quals 418 no s’han acabat executant, un 93% del total. A més, l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 37/2020 ha servit per crear una xarxa de seguretat per a moltes famílies en procés de pèrdua de l’habitatge, evitant que s’hagin hagut d’enfrontar a l’experiència traumàtica d’un desnonament.

Així, des de l’aprovació de la moratòria, el 80% de desnonaments se suspenen abans d’arribar a la data prevista, i, respecte al total de suspensions, el 77% no s’executen gràcies a acords de mediació directament relacionats amb el RDL 37/2020. La moratòria esdevé així un incentiu perquè les propietats arribin a acords, ja que permet guanyar temps per poder seguir treballant en l’atenció a les famílies afectades i dur a terme les tasques de mediació, negociació i pressió per trobar les solucions habitacionals més adequades. En aquest sentit, com més temps disposin els equips professionals municipals, i com més antelació tinguin a l’hora de conèixer els casos, la capacitat d’arribar a acords i solucions és molt major, en benefici de totes les parts.

Per aquestes raons, l’Ajuntament de Barcelona reclama prorrogar aquesta moratòria fins que s’aconsegueixin els canvis legislatius que coresponsabilitzin els grans tenidors i estenguin les obligacions d’oferir lloguer social i de dur a terme processos efectius de mediació abans d’interposar una demanda de desnonament. Aquesta petició s’ha fet arribar des de l’Ajuntament de Barcelona al Govern central amb una proposta de llei d’habitatge, amb l’objectiu de mantenir i ampliar les garanties que l’actual moratòria ofereix a les famílies en situació de vulnerabilitat.

 

418 desnonaments aturats, la meitat d’habitatges de grans tenidors

Les 450 ordres de desnonament de famílies en situació de vulnerabilitat que han tingut lloc entre el 18 de gener i el 28 de febrer han afectat 1.592 persones, dels quals un 37% eren menors d’edat. Els principals motius que han permès la suspensió de 418 dels 450 casos, un 93%, han estat els acords a través de la mediació municipal en un 77%, uns acords que poden anar des del pagament de quotes de lloguer, a la pròrroga del llançament per gestionar l’entrada de l’habitatge a la Borsa de Lloguer Assequible, l’ajornament temporal del llançament per facilitar l’accés a altres recursos habitacionals o la suspensions de la propietat o el jutjats, entre d’altres.

Pel que fa a les situacions dels 418 casos que s’han pogut aturar, tenim que:

Pel que fa als desnonaments executats, es tracta majoritàriament de situacions d’ocupacions en precari en habitatges buits de petits tenidors, una situació no coberta per la moratòria.

Ahora, les dades indiquen que en la meitat de desnonaments aturats la propietat és un gran tenidor, per la qual cosa, el fet de disposar d’eines legals que els obliguin a coresponsabilitzar-se de la solució habitacional i oferir un lloguer social hauria de reduir sensiblement el nombre de desnonaments previstos, alhora que garantiria el dret a l’habitatge de moltes famílies i alliberaria recursos humans i econòmics per destinar els esforços públics a arribar a acords amb petits propietaris.

La consecució d’acords és precisament una de les principals causes de la suspensió de desnonaments, cosa que reforça la necessitat d’instituir la mediació obligatòria per tal d’ampliar aquesta xifra i arribar a solucions beneficioses per totes les parts, sobretot en aquelles situacions amb petits propietaris.

 

MÉS INFORMACIÓ:

“Informe sobre els desnonaments de famílies vulnerables a la ciutat de Barcelona, del 18 de gener al 28 de febrer de 2021”Compartiu aquest contingut