Barcelona estrena la nova configuració del carrer Pelai : Servei de Premsa

Barcelona estrena la nova configuració del carrer Pelai

27/03/2021Temps estimat de lectura: 3 minuts

Finalitzen els treballs que han permès convertir aquesta via en un carrer més amable, amb més metres quadrats pels vianants i per la vida comercial i amb menys carrils de circulació

La intervenció ha consistit en una ampliació tàctica de la vorera mar, que ha passat dels aproximadament 5 metres actuals a situar-se a l’entorn dels 9, sumant 1.500m2 nous d’espai per als vianants i donant resposta a les demandes dels veïns i comerciants de la zona

En una segona fase també es crearà un nou pas que permetrà creuar des de la vorera banda Llobregat de Balmes a la vorera Besòs de Pelai

La primera fase de l’actuació de millora al carrer Pelai, des de la plaça de la Universitat fins a la plaça Catalunya, ja ha finalitzat. Aquest dissabte s’estrena la nova configuració que transforma aquesta via en un carrer més amable, amb més metres quadrats pels vianants i per la vida comercial, i amb menys espai pels cotxes. La intervenció s’ha fet amb l’objectiu de donar resposta a les demandes dels veïns i comerciants de l’entorn i per tal de donar un impuls comercial i econòmic al centre de Barcelona.

La vorera costat mar d’aquesta cèntrica via de la ciutat s’havia quedat petita davant del volum de vianants que hi transitaven, alhora que existia una desproporció entre l’espai destinat a les persones que anaven a peu i el destinat a la circulació de vehicles. La intervenció realitzada ha permès capgirar aquesta situació ampliant tàcticament la vorera de la banda mar. Aquesta s’ha ampliat passant dels aproximadament 5 metres actuals a tenir-ne prop de 9, i sumant un total de 1.500 m2 nous per als desplaçaments a peu.

 

 

L’ampliació s’ha fet pintant una senyalització horitzontal característica amb formes identificables i assimilades per la ciutadania com és el panot, un dels símbols més clars de la ciutat. També s’ha incorporat una senyalització amb el nom del carrer i pictogrames de vianant a diferents punts de la via.

D’aquesta manera, en el tram del carrer Pelai situat entre la plaça de la Universitat i el carrer Balmes s’ha passat de l’anterior secció d’un carril bus, dos carrils de circulació i un cordó de serveis, a una nova configuració amb un carril bus i un carril de circulació, situat al costat de la nova vorera ampliada. La vorera s’ha ampliat dels 5,50 metres als 9,35, delimitada per pilones.

Al tram situat entre el carrer Balmes i la plaça de Catalunya, s’ha passat de l’anterior secció que hi havia abans de les obres d’ampliació d’andanes de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, configurada per un carril bus, quatre carrils de circulació i un cordó de serveis, a una nova configuració amb un carril bus, dos carrils de circulació i un de serveis, a tocar de la mateixa vorera ampliada que al tram anterior. En aquest tram s’ha passat dels 5 metres de vorera als 8,85.

Als carrils de circulació s’hi ha pintat senyalització de velocitat màxima 30km/h i de carril recomanat per a bicicletes. La intervenció també ha suposat l’ampliació dels actuals passos de vianants per millorar la connectivitat de façana a façana, i la reubicació dels serveis per evitar un efecte barrera, especialment amb el cas dels contenidors.

 

Connexió Balmes-Pelai

A partir del mes de setembre s’abordarà una segona fase de millora que consistirà en una actuació d’ampliació estructurant a nivell de vorera, per tal que els vianants puguin creuar el carrer Balmes per la vorera muntanya del carrer Pelai (passant de la banda Llobregat de Balmes fins a la vorera Besòs de Pelai), a partir de la generació d’un nou pas de vianants.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
espai públic/ pelai/ urbanisme/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina