L’Ajuntament ofereix assessorament laboral a 6.200 dones en situació de precarietat al llarg de l’any 2020 : Servei de Premsa

L’Ajuntament ofereix assessorament laboral a 6.200 dones en situació de precarietat al llarg de l’any 2020

03/04/2021

En un any marcat per la pandèmia, l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat ha prioritzat les actuacions destinades a combatre les situacions més urgents de precarietat generades per la Covid-19

En l’àmbit laboral s’ha ampliat l’assessorament a les treballadores de les cures, s’han reforçat els Punts de Defensa dels Drets Laborals, i s’ha fomentat l’ocupació de dones en situació de vulnerabilitat a través del programa Làbora

El consistori ha incrementat l’atenció psicològica per a les dones cuidadores i ha atorgat més de 220 ajuts per millorar la seva qualitat de vida

Mitjançant l’obertura d’un convocatòria de subvencions específica, s’han destinat 450.000 euros a donar support a 46 entitats que desenvolupen activitats en el marc de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat

L’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024 (EFPP) de l’Ajuntament de Barcelona ha arribat durant l’any 2020 a l’equador de la seva implementació. De les 29 actuacions previstes per aquest any, 22 es troben encara en execució, 5 ja han finalitzat i únicament 2 no han començat a executar-se.

El quart any de l’estratègia ha coincidit amb un any marcat pels efectes d’una pandèmia mundial sense precedents. Aquest fet ha condicionat el conjunt de les polítiques municipals i, en el cas de l’EFPP, l’emergència sanitària i la crisi econòmica derivada, han obligat a centrar els esforços a detectar l’impacte específic sobre les dones, donant prioritat a aquelles actuacions destinades a combatre les situacions més urgents de precarietat.

La tinenta de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha destacat el paper de les accions de l’estratègia en el context actual: “Davant d’una crisi social i econòmica com la derivada de la pandèmia hem de reforçar estratègies com la que hem treballat des del 2016 per millorar les condicions materials de les dones. L’objectiu és evitar que les dones siguem de nou les més afectades i les que registrem  més dificultats per sortir de les situacions de precarietat i pobresa.”

Un dels objectius principals de l’estratègia és promoure la inserció i la permanència en el mercat de treball per a dones en situació de vulnerabilitat. En aquesta línia, des de l’any 2018 es manté la incorporació de la perspectiva de gènere al programa Làbora, el qual treballa per al foment de l’ocupació adreçat a persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Durant el 2020, el programa ha atès a 6.664 persones, de les quals el 67% eren dones; d’aquestes, 792 han estat contractades, sent el perfil majoritari el de dones de més de 45 anys. En aquest sentit, l’Ajuntament també ha augmentat el número de contractes municipals que incorporen clàusules d’equitat de gènere, registrant un total de 349, 24 més que l’any anterior, on el més freqüent ha estat el Pla d’Igualtat. Per últim, per assolir aquest objectiu, s’han reforçat els Punts de Defensa dels Drets Laborals, els quals han viscut aquest any 2020 un increment del 60% en el nombre de persones ateses, arribant a més de 2.600, de les quals el 66% han estat dones. La suma de les dones ateses al programa Làbora i als Punts de Defensa dels Drets Laborals dona un total de 6.200 dones en situació de precarietat assessorades laboralment al llarg de l’any 2020.

La dignificació dels sectors més feminitzats i la lluita contra la segregació ocupacional és un altre dels objectius de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat. En aquesta línia, el Servei d’Assessorament en Economia Social i Solidària ha atès i acompanyat a 340 empreses i entitats. Alhora, s’ha posat en marxa un servei d’assessorament especialitzat per donar resposta a les iniciatives sorgides en aquest sector i s’ha creat la cooperativa de serveis de cures Ca l’Abril gràcies a la nova edició del programa formatiu “En prenem cura”. D’altra banda, el Servei d’Assessorament a Empreses en matèria d’Igualtat de l’Ajuntament ha atès aquest any un total de 26 consultes d’empreses d’alguns dels sectors essencials durant la pandèmia, com el comerç, la neteja i l’atenció a persones, per dissenyar mesures d’igualtat que combatin la segregació ocupacional.

Pel que fa a l’impuls de la corresponsabilitat en el treball domèstic i de les cures, el consistori ha ampliat el projecte “Canviem-ho”, desenvolupat pel Servei d’Atenció a Homes, amb l’objectiu de promoure les relacions igualitàries i prevenir la violència masclista. Paral·lelament, també s’ha ampliat el programa “Respir Plus”, atorgant un total de 222 ajuts per millorar la qualitat de vida de les persones curadores. A més, aquest any també s’han concedit més de 440 ajuts per a la realització d’activitats de lleure pels infants de famílies en situació de vulnerabilitat.

L’eix de Ciutats de drets de l’estratègia aplega les actuacions destinades a habitatge, salut, i empoderament i participació social i política. Per tant, en matèria d’habitatge, al llarg del 2020 s’ha treballat per millorar la coordinació entre els serveis de proximitat i de detecció de situacions de vulnerabilitat que intervenen en els processos d’accés a l’habitatge. De la mateixa manera, s’ha avançat en l’establiment de convenis amb companyies de subministrament energètic per aconseguir una regulació tarifària.

Un dels àmbits més afectats per la pandèmia ha estat el de la salut, en aquest sentit, el consistori ha reforçat l’aplicació de mesures per garantir l’accés a complements i prestacions bàsiques als col·lectius més vulnerables. Durant el 2020, 1.196 persones han rebut ajuts per a tractaments farmacològics, el 53% dones, i gairebé 5.000 s’han beneficiat del servei municipal d’odontologia per a persones en situació de vulnerabilitat, també amb un 53% de dones. La situació sanitària ha posat en valor el treball de les cures  i, alhora, la manca de cura que pateixen les mateixes dones que el realitzen; per aquest motiu s’ha reforçat l’atenció psicològica per a dones cuidadores a través dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).

A més, al llarg d’aquest any l’Ajuntament ha resolt una subvenció extraordinària de 450.000€ per a projectes que treballen per a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones. S’han seleccionar un total de 46 iniciatives que actuen principalment a l’àmbit de la inserció laboral i l’empoderament i participació de les dones; i que es es dirigeixen majoritàriament a dones que es troben en situació de precarietat, sense llar o amb diversitat funcional o problemes de salut, així com a dones migrades, gitanes, víctimes de violència o treballadores de la llar i les cures.

Per últim, durant el 2020 s’ha assolit al 100% l’objectiu d’incorporar la variable “sexe” en tots els formularis, enquestes, investigacions i estudis municipals. Aquesta dada comporta la visibilització de les desigualtats entre dones i homes, i ajuda a avançar en la definició de fórmules que permetin copsar més nivells de diversitat. D’altra banda, el mes de juliol es va  publicar un estudi sobre l’impacte de la Covid-19 des de la perspectiva de gènere per poder abordar, de manera transversal, les conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica.Compartiu aquest contingut