Barcelona, ciutat capdavantera en l’impuls i la defensa dels drets culturals a través d’un pla inèdit : Servei de Premsa

Barcelona, ciutat capdavantera en l’impuls i la defensa dels drets culturals a través d’un pla inèdit

28/04/2021

El Govern municipal presentarà al plenari d’abril ‘Fem Cultura!’, un pla pioner al món que inclou 9 mesures i 100 accions específiques per implementar noves polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets culturals a Barcelona 

Amb aquest pla, l’Ajuntament situa els drets culturals a l’altura d’altres drets fonamentals, des d’una perspectiva en què els vincles entre cultura i educació, cultura i tecnologia, cultura i innovació, i cultura i ciència constitueixin espais estratègics de projecció i de futur i, alhora, reforcin la vida democràtica de la ciutat 

Són les entitats, els equipaments i el teixit cultural i creatiu de la ciutat els que, juntament amb les àrees i els programes municipals, s’erigeixen en actors claus en el disseny i l’impuls de les diverses accions que es duran a terme per avançar en la posada en pràctica d’aquest nou marc de drets culturals 

L’Ajuntament invertirà un pressupost de 68,7 milions d’euros per desplegar el programa d’accions previstes fins el 2023

 

Pla de Drets Culturals i Dossier de premsa

 Compartiu aquest contingut