Barcelona posa en marxa 25 punts de suport per facilitar la vacunació contra la Covid-19 a sis districtes de la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona posa en marxa 25 punts de suport per facilitar la vacunació contra la Covid-19 a sis districtes de la ciutat

01/06/2021Temps estimat de lectura: 4 minutsSegons les dades disponibles, en alguns barris de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí el procés d’imunitazació avança més lentament.

Entre els possibles motius d’aquest retard destaquen les dificultats relacionades amb la barrera digital a l’hora de demanar cita i per això els 25 punts de suport ajudaran a fer la gestió i a resoldre possibles incidències.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), tal com ha fet des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, fa un seguiment setmanal de l’evolució del nou coronavirus i, més contretament en aquests últims mesos, també de les cobertures vacunals a la ciutat atenent als diferents eixos de desigualtat i la seva distribució en el territori. Les xifres disponibles hores d’ara posen de manifest diferències en la cobertura vacunal entre alguns barris de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, uns indrets en què el procés avança més lentament. Davant d’aquesta situació, l’ASPB, l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de la Salut (ICS) i el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) han creat un grup de treball per analitzar les possibles causes i dissenyar i coordinar un pla d’accions territorials dirigides a millorar la cobertura vacunal. Un dels principals motius detectats té a veure amb les dificultats relacionades amb la barrera digital a l’hora de demanar cita per vacunar-se. Per aquesta raó, la ciutat Barcelona comptarà a partir d’ara amb 25 punts de suport per facilitar l’accés a la citació per la vacunació en els districtes amb un menor percentatge de persones vacunades.

El pla de ciutat s’ha desenvolupat amb l’Oficina d’Equipaments de la Gerència de Coordinació Territorial de l’Ajuntament de Barcelona. Els 25 punts de suport ajudaran les persones que pertanyin als grups prioritzats en cada moment per rebre la vacuna contra la Covid-19 a demanar cita a través de la plataforma en línia del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa permetrà obtenir una cita fàcilment a qui té dificultats per fer-ho. Aquests punts estan situats en diferents equipaments municipals d’aquests sis districtes com centres cívics, biblioteques, casals de barri i casals de gent gran. El personal que atendrà la ciutadania ha rebut una formació específica sobre aspectes relacionats amb el procés de vacunació i la sol·licitud de cites. Es compta també amb el 061 Salut Respon per gestionar i resoldre dubtes sobre la vacunació i amb el CSB per resoldre incidències en la citació per internet per altres motius.

L’objectiu d’aquesta mesura és garantir un accés equitatiu a la vacuna per a tothom i prevenir que acabi existint un patró de desigualtat en les cobertures vacunals de la Covid-19 que s’acabin assolint, un cop s’avanci en l’estratègia de vacunació dels diferents grups d’edat. A la vegada, s’ha preparat una campanya de comunicació adaptada als diferents territoris amb materials informatius traduïts a diferents idiomes. La proximitat es considera clau per una total cobertura.

 

La vacunació avança

La cobertura vacunal a la ciutat ha anat augmentant a mesura que s’ha disposat de més vacunes i s’han anat ampliant els grups prioritaris a vacunar. Així, a data de 31 de maig, la cobertura de vacunació de la primera dosi en els majors de 15 anys és del 44,6% (48,7% dones i 39,9% homes), arribant al 92,4% en els majors de 80 anys i al 90,5% en les persones d’entre 70 i 79 anys. En aquests dos grups, els Equips d’Atenció Primària contacten directament amb les persones i els hi programen la cita en el seu centre. En els grups d’edat fins a 69 anys, per tal d’arribar més ràpidament al màxim de població, s’han ampliat els punts de vacunació i la citació es fa de forma massiva per un SMS a partir del qual les persones trien la seva cita. Aquest sistema permet assolir més ràpidament bones cobertures vacunals, però és un sistema menys personalitzat, i per tant, la vigilància de l’evolució de les cobertures ha de ser més acurada per resoldre possibles dificultats.

A inicis de maig, quan la cobertura de les primeres dosis d’aquest grup estava al voltant del 60%, es van detectar una diferència entre les cobertures de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de més de 30 punts percentuals. Aquesta diferència va portar a pensar que calida donar més suport a la campanya general i evitar que el patró de cobertures desiguals s’acabés instaurant. A data 31 de maig, la cobertura de primera dosi a Barcelona en els grups d’edat de 60 a 65 i de 66 a 69 anys és del 79,4% i del 82,3% respectivament, però el rang entre les diferents ABS és de més de 20 punts percentuals (63,5% – 86,6% en el grup de 60 a 65 i de 68,1% a 90,3% en el de 66 a 69). En aquestes franges d’edat el percentatge de persones vacunades se situa per sota de la mitjana de ciutat en alguns barris dels districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

 

 

Per identificar els possibles motius d’aquesta desigualtat en el ritme de vacunació, l’ASPB també ha fet una enquesta que recull les opinions de més de 200 persones referents dels grups comunitaris dels diferents territoris afectats (treballadores dels centres d’atenció primària, serveis socials, agents comunitaris o entitats i associacions dels barris, entre d’altres). Els resultats han destacat l’existència de barreres digitals com pot ser la manca d’habilitats digitals, d’internet, de mòbil o no saber com es demana cita en línia (20%), barreres culturals i lingüístiques (15,9%), la por als efectes secundaris (15,5%), les reticències pel tipus de vacuna (15%) i les dificultats de contacte (9%), entre altres.

Actualment s’està fent una anàlisi de les dades segons diferents eixos de desigualtat (sexe, edat i país d’origen) i s’està treballant amb els referents comunitaris als diferents territoris i amb el grup de treball per tal de millorar les accions actuals o implementar altres.

Punts de suport a la vacunació per districtes:
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/vacuna-contra-la-covid-19?p=ajudem-a-demanar-cita-per-vacunar-se

 

 Compartiu aquest contingut

Paraules clau
COVID-19/ punts de vacunació/ vacunació/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina