La valoració de la gestió municipal repunta amb un 44% de la ciutadania que la considera bona o molt bona : Servei de Premsa

La valoració de la gestió municipal repunta amb un 44% de la ciutadania que la considera bona o molt bona

15/07/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

El primer baròmetre del 2021 detecta un canvi positiu de tendència que deixa enrere el to pessimista marcat per la crisi de la Covid-19 d’ara fa sis mesos

La inseguretat es manté com el principal problema amb un 14% de les respostes

Pel que fa a les preguntes d’actualitat, el 65,9% dels enquestats està d’acord amb la implementació de sistemes de teletreball a empreses i administracions i el 27,1% s’hi mostra contrari

Un 48,5% dels homes i un 37,1% de les dones diuen que han hagut de dedicar més temps a les tasques de la llar

La valoració de la gestió municipal repunta segons el primer Baròmetre del 2021, que detecta un canvi positiu de tendència que deixa enrere el to pessimista marcat per la crisi de la Covid de l’anterior baròmetre. Enguany el 44,0% dels enquestats considera que la gestió municipal és bona o molt bona, mentre que per a un 39,2% és dolenta o molt dolenta.

Es recupera així aquest indicador després de la caiguda de l’any passat, quan els crítics van superar en set punts els partidaris de la gestió de l’Ajuntament. Una dada que retorna l’Ajuntament a la situació de govern millor valorat, clarament per sobre de la Generalitat de Catalunya que registra un 35,3% de partidaris i un 44,4% de crítics, i del Govern espanyol amb un 25,9% i 56,5% respectivament. L’Ajuntament és, per tant, l’única instància de govern que registra un balanç positiu en la valoració de la seva gestió.

El baròmetre mostra, en general, un canvi de tendència positiu respecte al desembre de 2020, quan les restriccions i les males dades sanitàries generaven un escenari d’incertesa i un estat d’opinió clarament pessimista sobre la ciutat, sobre el país i sobre la situació política. El treball de camp de l’enquesta, consistent en 800 entrevistes telefòniques, es va fer entre el 2 i 10 de juny, en un context clarament més optimista, en part, pel bon ritme de vacunació.

Pel que fa als indicadors generals sobre percepció de la ciutat, un 59,3% dels entrevistats creu que la ciutat ha empitjorat i un 24,6% opina que ha millorat, amb una reducció considerable de les opinions negatives sobre l’evolució de la ciutat. Pel que fa a les perspectives de futur, son més els optimistes; un 63,7% creu que Barcelona millorarà i un 24,6% dels enquestats que empitjorarà. Els indicadors econòmics també experimenten una recuperació, tant pel que fa a la percepció de l’evolució a la ciutat i al país com a la de la llar.

 

Estabilitat en les preocupacions ciutadanes

Pel que fa a les preocupacions ciutadanes, la inseguretat es manté com el principal problema amb un 14,0% de respostes, lluny, però, dels màxims registrats al 2019, quan assolia gairebé el 30%. La gestió política municipal, amb un 8,4% de les respostes, apareix en segon lloc. La crisi generada per la Covid-19 fa que l’atur obtingui un 8,1% de les respostes i se situï com la tercera preocupació ciutadana, empatant amb l’accés a l’habitatge.

 

Valoració dels líders municipals

Ernest Maragall, es manté com el líder municipal més ben valorat amb un 5,5. L’alcaldessa Ada Colau,  obté un 4,7 i millora quatre dècimes la seva valoració, empatada amb Jaume Collboni, que es manté estable i amb Elsa Artadi, que millora tres dècimes. Josep Bou obté un 3,2, Mari Luz Guilarte rep un 2,8 i Manuel Valls és el líder pitjor valorat amb un 2,5.

Es recupera la intenció de vot dels principals partits, col·locant-se en primer lloc ERC amb un 13,8% d’intenció de vot directa, seguit per Barcelona en Comú amb un 12,3%. El PSC seria el tercer partit, amb una intenció directa de vot del 9,6%. Es recupera la intenció de Junts per Catalunya que obté a l’enquesta un 7,2% d’intenció directa de vot. La intenció de vot de Ciutadans baixa fins a l’1,1%, mentre que puja un punt la del PP (2,5%) i Vox se situa en l’1,1%. En l’altre extrem, la CUP amb un 4,2% tornaria a entrar al consistori si les eleccions es fessin ara mateix.

 

Actualitat Covid-19: Un 65,9% de la ciutadania a favor del teletreball

En aquest baròmetre s’ha demanat als i les barcelonines per l’impacte que la pandèmia ha tingut en aspectes claus com la pròpia salut, els usos del temps o els hàbits de lleure, així com per nous elements que en aquest temps han irromput en la vida quotidiana, com ara el teletreball.

El 65,3% de les persones entrevistades laboralment actives assegura que ha fet teletreball i un 34,7 que no. La mirada sobre aquest fenomen ha canviat per a set de cada deu entrevistats, i per a més de la meitat (53,3%) el canvi ha estat en positiu, mentre que per a un 14,2% ha tingut un impacte negatiu.

El 65,9% està d’acord amb la implementació de sistemes de teletreball a empreses i administracions i el 27,1% s’hi mostra contrari.

 

El 36,4% d’entrevistats pensen que tot el que s’ha viscut en aquest temps ha agreujat les diferències entre homes i dones, una opinió que presenta significatives diferències segons el sexe. Mentre que hi ha tan sols un 25,3% d’homes que pensa que la desigualtat ha augmentat, aquesta opinió és sostinguda pel 45,9% de les dones.

 

Entre el 30 i el 40% de les persones entrevistades ha hagut de dedicar més temps a tasques de la llar (42,4%) o de cura (30,4%). Els homes consideren en major mesura que han hagut de dedicar més temps a aquestes tasques que les dones: un 48,5% dels homes i un 37,1% de les dones diuen que han hagut de dedicar més temps a les tasques de la llar.

 

S’incrementa el percentatge de persones que afirmen haver patit seqüeles en la seva salut per culpa de la situació que estem vivint: si fa un any eren el 44,4%, ara són el 47,9%, amb una dada molt significativa que manifesta la important escletxa en la manera com dones i homes han patit aquest impacte en la salut: el 52,0% de les dones diu que la seva salut s’ha ressentit en aquest temps, afirmació que en el cas dels homes és sostinguda pel 43,3%.

 

Pel que fa a les expectatives respecte al propi lleure hi ha una major voluntat de practicar activitats de proximitat com anar al teatre (ho feia el 53,8%, diu que ho farà el 63,0%), visitar museus i exposicions (65,1% i 70,5%) o anar a concerts (50,2% i 57,6%). En canvi, no es projecta un major desig de fer viatges a l’estranger: els feia habitualment el 61,1% de les persones entrevistades i diuen que els farà el 60,5%. I per últim, es donen encara reticències a l’hora de tornar als gimnasos: mentre que abans de la pandèmia hi anava el 45,6%, preveuen tornar-hi en un futur immediat el 43,5%.

 

Documents relacionats

Baròmetre Semestral de Barcelona. Evolució 2015–2021

Baròmetre Semestral de Barcelona. Juny 2021Compartiu aquest contingut

Paraules clau
baròmetre/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina