L’Ajuntament avança en la lluita contra l’escletxa digital de gènere de la ciutat : Servei de Premsa

L’Ajuntament avança en la lluita contra l’escletxa digital de gènere de la ciutat

20/07/2021

La xarxa de dones BcnFemTech, un grup de treball de 50 dones expertes en el sector de la tecnologia, ha fet avui una crida a la resta de dones tecnòlogues per poder ampliar la seva xarxa i seguir lluitant per l’equitat al sector de les TIC

També s’han presentat els “Premis per l’equitat de gènere al sector TIC”, on es premiaran 4 projectes que ajudin a visibilitzar, reconèixer i donar suport als projectes tecnològics femenins de la ciutat

En aquest nou curs el Canòdrom acull 6 residències de tecnologia, ciència i democràcia amb mirada feminista que treballen per abordar les violències masclistes online, per empoderar a les joves en el sector de les tecnologies, o per visualitzar la realitat de l’equitat de gènere al sector de les TIC, entre d’altres

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat l’elaboració d’un estudi per analitzar la bretxa digital de gènere dins la corporació amb la finalitat de promoure un entorn igualitari per a homes i dones

L’Ajuntament de Barcelona segueix avançant en la promoció de l’equitat de gènere als entorns tecnològics i, després de l’aprovació de la Mesura de Govern “BcnFemTech 2021-2023”, impulsa diferents accions per combatre la bretxa digital de gènere i incrementar la presència de les dones en el mercat tecnològic.

 

 

Un dels objectius de la Mesura de Govern és donar visibilitat i reconèixer la contribució de les dones al desenvolupament de les indústries tecnològiques a més de fomentar-ne la participació en les polítiques públiques. Per aquet motiu, avui s’ha presentat, en un acte al Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica de Barcelona, la xarxa de dones BcnFemTech, un grup de treball on participen una cinquantena de dones expertes en el sector de la tecnologia, entre les que destaquen les membres de col·lectius com STEM WOMEN CONGRESS, Viquidones, All Women Tech, School of Feminism, xnet, whowomencode o Donestech, entre d’altres. L’obertura de la xarxa de treball ha de permetre incrementar el nombre de dones tecnòlogues de la ciutat que vulguin col·laborar en la lluita del consistori per aconseguir una ciutat més paritària i equitativa en la creació i producció de tecnologia.

Aquestes dones són les que van participar en el procés d’elaboració de la Mesura de Govern i qui s’encarregaran de fer el seguiment acurat d’aquesta. Per tal de poder portar a terme aquesta col·laboració, es crearà una infraestructura digital a través de la plataforma de participació digital Decidim on el grup de dones podrà interactuar i fer un seguiment de les actuacions al llarg de tot l’any, col·laborant en la creació d’un procés bottom up i de cocreació amb el teixit social i entitats col·lectives de la ciutat sobre les que impactarà el pla.

 

Premis per combatre l’escletxa digital de gènere

Avui també s’ha presentat la convocatòria dels “Premis per l’equitat de gènere al sector TIC”, promoguts per la Gerència municipal i la direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona i oberts a tota la ciutadania. Amb l’objectiu de visibilitzar, reconèixer i donar suport als projectes tecnològics femenins de la ciutat, els premis valoraran la incorporació de la perspectiva de gènere, interseccional i feminista de la proposta i l’impacte en la transformació de les desigualtats de gènere en l’àmbit TIC.

Els premis es divideixen en 4 categories: STEM, gènere i infància; dades amb mirada de gènere en el sector de la tecnologia; violències a les xarxes; i visibilitat de les dones tech a Barcelona. Cadascuna de les categories serà guardonada amb un premi de 8.000€. El període de presentació de sol·licituds serà del 26 d’agost al 27 de setembre.

 

Residències al Canòdrom amb mirada feminista

La primera edició de les residències en tecnologia, ciència i democràcia del Canòdrom pel curs 2021-2022 aplega un seguit de 6 propostes amb mirada feminista que connecten les esferes de recerca i acció amb la realitat comunitària i social de la ciutat. La previsió és arribar a 42 residències en els propers 3 anys.

 

Analitzar la bretxa digital de gènere  al mateix consistori

A Barcelona, només el 26% dels llocs de treball del sector TIC són ocupats per dones i únicament un 8,6% ho fan en posicions tècniques, dades que posen de manifest l’existència d’una bretxa digital per raó de gènere que mostra diferències entre dones i homes tant en l’accés com en l’ús de les TIC, les quals poden acabar generant desigualtats i discriminacions vers les dones.

Per aquest motiu, el consistori considera important indagar en la bretxa digital de gènere dins la corporació per promoure un entorn veritablement igualitari i que ofereixi les mateixes oportunitats a homes i dones. Per fer-ho, ha encarregat l’elaboració de l’estudi “Anàlisi de la bretxa digital de Gènere a l’Ajuntament de Barcelona” que es basa en els objectius marcats a la Mesura de Govern “BcnFemTech 2021-2023”.

El primer àmbit de l’estudi s’orientarà a indagar en la bretxa digital dins del propi Ajuntament, per tal de poder tenir un diagnòstic de situació que permeti, en un futur, crear polítiques actives per capacitar les dones treballadores municipals dins del sector de les TIC. El segon àmbit es centrarà a donar reconeixement i visibilitat a dones destacades de l’àmbit de la tecnologia que hagin treballat al consistori, per tal de posar en valor la seva tasca com a tecnòlogues i com a referents per altres nenes i dones. El tercer àmbit assentarà les bases per poder crear una xarxa que promogui la participació i l’empoderament de les dones en les tecnologies a l’Ajuntament i, per últim, el quart àmbit, consistirà en realitzar una actuació orientada a inspirar vocacions tecnològiques a les nenes a través de dones tecnòlogues que hi hagin o treballin a l’Ajuntament.Compartiu aquest contingut