Les associacions cannàbiques hauran d’adaptar-se a una nova situació legal: només podran funcionar com a clubs socials privats, sense promoure el consum, la venda ni el cultiu : Servei de Premsa

Les associacions cannàbiques hauran d’adaptar-se a una nova situació legal: només podran funcionar com a clubs socials privats, sense promoure el consum, la venda ni el cultiu

23/07/2021Temps estimat de lectura: 3 minuts

La ciutat es va dotar el 2016 d’una normativa urbanística que, des de la perspectiva de la salut pública, ordenava territorialment els clubs cannàbics per protegir els equipaments, reduir molèsties i millorar la convivència, però una sentència del TSJC conclou que l’Ajuntament no és competent per regular aquesta matèria

El consistori comunicarà per escrit a les associacions que han d’adaptar-se a la legalitat vigent, i s’iniciarà una campanya d’inspecció i control per garantir que duent a terme l’activitat permesa

També s’ha creat un grup de treball intern per fer propostes de canvis legislatius a nivell autonòmic i estatal, i estudiar-ho conjuntament amb la Generalitat i l’Estat, donat que la regulació d’aquesta activitat és una necessitat que va més enllà de la ciutat

El Govern municipal entén que és necessari un ús regulat del cànnabis amb finalitats terapèutiques, que s’ha demostrat eficaç pel tractament de càncer i altres malalties

Les associacions cannàbiques només podran funcionar com a clubs socials privats i no podran promoure el consum, la venda ni el cultiu de cànnabis. Així ho preveu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que conclou que els municipis no són competents per fer-ne una regulació pròpia a través d’un pla especial urbanístic, com va fer l’any 2016 l’Ajuntament de Barcelona amb una proposta que va obtenir un ampli suport polític.

La ciutat va aprovar el 2016 aquesta regulació, un pla especial urbanístic que ordenava territorialment els clubs cannàbics amb l’objectiu d’evitar la seva concentració i proximitat als equipaments protegits, reduir les molèsties als veïns i millorar la convivència. Es tractava d’una iniciativa pionera, que ajudava precisament a donar un marc normatiu propi per regular aquesta activitat.

El document va rebre un consens ampli per part del plenari municipal, i tenia com a eixos principals fer compatible el dret d’associació de les persones consumidores de cànnabis amb l’exercici d’altres drets fonamentals com són la protecció de la salut i el gaudi d’un medi ambient adequat. Era una eina al servei de les polítiques de salut pública per abordar el fenomen, i establia els requisits urbanístics –distàncies, superfície, ubicació, etc.– que havien de complir les associacions per poder dur a terme l’activitat als seus locals.

El pla, però, va ser recorregut judicialment, i una sentència del juny de 2020 del TSJC el va anul·lar. El tribunal entén que l’Ajuntament no té competència per regular els clubs de cànnabis, ni tan sols des de la vessant urbanística, ja que considera que són espais susceptibles de comissió de delictes, i per tant la matèria penal és de competència exclusiva estatal. Recentment, l’abril passat, va quedar desestimat el recurs de cassació que va presentar l’Ajuntament. Això implica que els clubs de cànnabis passen a tenir únicament l’habilitació de club social privat, i en cap cas podran dur a terme activitats que promoguin el consum del cànnabis, així com tampoc el seu cultiu, venda o consum.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament demana canvis legislatius a nivell estatal i autonòmic per regular el consum de cànnabis des de la perspectiva de la salut pública. I per donar resposta a la sentència, ja impulsa una sèrie de mesures immediates i complementàries. Són les següents:

 

Una regulació necessària

El Govern municipal continua defensant la necessitat d’una regulació d’aquesta activitat des del punt de vista de la salut pública, que és des d’on entén que s’ha de tractar el fenomen. Cal tenir en compte aspectes com les utilitats terapèutiques del cànnabis, que s’ha demostrat eficaç per al tractament de càncers i altres malalties.

Paraules clau

associacions cannàbiques/