[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Comença el procés de modificació de l’Ordenança de terrasses per regularitzar i prioritzar la instal·lació de plataformes en calçada : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Comença el procés de modificació de l’Ordenança de terrasses per regularitzar i prioritzar la instal·lació de plataformes en calçada

24/07/2021

La Comissió de Govern dona la primera llum verda al projecte normatiu que adapta la regulació vigent per habilitar la calçada com a espai on col·locar taules i cadires i donar continuïtat a les mesures extraordinàries aprovades arran de la pandèmia

Segons els canvis proposats, les terrasses en calçada hauran de disposar d’un moble homologat situat en cordons d’aparcament o carrils de circulació que garanteixi l’accessibilitat, la visibilitat, el pas de serveis i l’accés a equipaments i pàrquings

Les últimes setmanes s’han estat provant diversos prototips a l’Eixample, Ciutat Vella i Nou Barris, i com a resultat de les proves s’han homologat set models que s’adeqüen al nou text de l’ordenança

Es preveu que la modificació s’aprovi al plenari abans de finals d’any i entri en vigor l’1 de gener de 2022

El Govern municipal ha engegat el procés de modificació de l’Ordenança de terrasses per tal d’adaptar-la a la instal·lació de plataformes en calçada i prioritzar la ubicació de les taules i cadires en aquests espais. La tramitació ha començat amb l’aprovació en Comissió de Govern del projecte normatiu que recull els canvis proposats, i ara els grups polítics hi podran fer al·legacions abans que el text encari l’aprovació inicial en el marc de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (CEUIM).

El maig de 2020, el consistori va tirar endavant una sèrie d’actuacions extraordinàries per donar resposta a la crisi sanitària de la COVID-19 que preveien la instal·lació o ampliació de terrasses, i es prioritzava ubicar-les a la calçada. L’objectiu era donar suport a la restauració, afavorir la viabilitat dels establiments i fer-ho de manera compatible amb un espai públic més viu i accessible i el compliment de les mesures sanitàries. Des d’aleshores, s’ha concedit 3.668 llicències per a noves terrasses i ampliacions excepcionals que han salvat almenys 1.875 llocs de treball, segons un estudi de la Universitat de Barcelona.

Del total de nous permisos, 1.588 s’han donat en espais com cordons d’aparcament, carrils de circulació i xamfrans. La voluntat és que aquestes puguin passar a ser definitives per donar continuïtat a l’activitat econòmica que generen, que tinguin una estètica de qualitat i un bon encaix amb el paisatge urbà i deixar enrere els elements provisionals –blocs de formigó i pivots grocs– utilitzats inicialment.

Per això, l’Ajuntament ha codissenyat amb quatre empreses del sector uns prototips de plataformes d’ampliació de vorera de codi obert i totalment accessibles i segurs on es col·loca el mobiliari de les terrasses. Les últimes setmanes s’han instal·lat diversos prototips a l’Eixample, Ciutat Vella i Nou Barris que s’han estat testejant per validar-ne el funcionament, i el resultat ha estat satisfactori: s’han homologat set models que s’adapten a xamfrà o cordó d’aparcament.

 

 

A partir de juny de 2022 els restauradors que vulguin mantenir les terrasses en calçada hauran de disposar d’aquest element. Perquè puguin tenir continuïtat, doncs, cal modificar l’Ordenança de terrasses i integrar-hi els requisits tècnics necessaris per admetre la instal·lació de les plataformes en calçada i afavorir una millor ordenació de l’espai públic.

 

Requisits per a les terrasses en calçada

Els canvis que es proposa introduir a l’ordenança, que s’han treballat i acordat amb el Gremi de Restauració de Barcelona, inclouen les especificacions tècniques que hauran de complir les terrasses ubicades en calçada. Bàsicament, es determina que l’ús de plataformes serà obligatori quan la terrassa s’ubiqui total o parcialment a la calçada.

Els mobles hauran d’estar homologats i formar part del Recull d’elements urbans de l’Ajuntament. I se situaran als espais de calçada confrontants a la vorera com cordons d’aparcament o carrils de circulació, sempre que no afectin a un carril bici o de transport públic i que no impedeixin el pas de serveis, la utilització dels serveis públics i visualització dels senyals de trànsit i l’accés a pàrquings o equipaments. Caldrà garantir una distància adequada amb els altres elements de l’entorn per garantir l’accessibilitat i la seguretat.

També es regula la col·locació de para-sols –no podrà haver–hi cap punt del para-sol a menys de 20 cm del límit exterior de la plataforma–, i no s’admet l’ús de paravents. Tampoc es podran col·locar jardineres entre la plataforma i la vorera.

 

Calendari i properes passes

El Govern municipal preveu portar la modificació de l’ordenança a aprovació inicial a la CEUIM el setembre, i aleshores s’obrirà un període d’exposició al públic d’un mes en què la ciutadania i entitats podran fer-hi al·legacions. Seguidament, s’encararà l’aprovació definitiva al plenari a finals d’any per tal que la nova normativa entri en vigor l’1 de gener de 2022.

La vigència dels permisos excepcionals de noves terrasses i ampliacions caduca el proper 31 de desembre, però la nova regulació preveu prorrogar-les automàticament l’1 de gener que ve i fixa un termini de dos mesos des de l’entrada en vigor del text perquè els restauradors puguin demanar-ne la continuïtat. La permanència de la terrassa estarà sempre condicionada a que l’Ajuntament n’aprovi expressament la viabilitat tècnica.

A més, s’ha establert un període de transició de sis mesos, fins al juny de 2022, en què els restauradors podran seguir disposant de les terrasses excepcionals en calçada per afavorir la instal·lació de plataformes, que es farà de manera progressiva, a demanda dels restauradors i a càrrec seu. I per incentivar i facilitar el canvi, l’Ajuntament llançarà al llarg de l’estiu una línia de subvencions a la instal·lació de terrasses en calçada per un valor total de dos milions d’euros. Només s’hi podran acollir els titulars de terrasses i ampliacions en calçada, i s’atorgaran ajuts de fins al 50% i en funció dels requisits de la convocatòria.

 

Declaracions de Janet Sanz

AUDIO

VIDEOCompartiu aquest contingut