L’Ajuntament compra quatre edificis a l’Eixample i ja suma prop de 1.000 habitatges adquirits a tota la ciutat des del 2016 : Servei de Premsa

L’Ajuntament compra quatre edificis a l’Eixample i ja suma prop de 1.000 habitatges adquirits a tota la ciutat des del 2016

28/07/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

Les operacions, realitzades en l’exercici del dret de tanteig i retracte, formen part de l’estratègia d’ampliació del parc públic d’habitatge i protecció de veïns i veïnes en aquelles zones de la ciutat amb un teixit urbà més dens i en zones amb processos de gentrificació

Els edificis es troben als barris de Sant Antoni, la Nova Esquerra de l’Eixample i la Dreta de l’Eixample, sumen un total de 67 habitatges, 24 dels quals buits, i suposen una inversió municipal de 21,6 milions d’euros, incloent-hi la rehabilitació necessària

Des del mandat passat, s’han adquirit 30 finques senceres de 563 habitatges, a més de 395 pisos individuals, fent un total de 958 habitatges amb una inversió de 91,2 milions d’euros

L’Ajuntament de Barcelona segueix treballant en l’ampliació del parc públic d’habitatge, essencialment de lloguer social i assequible. Mentre que en aquests moments la ciutat es troba en un màxim històric de construcció amb més de 2.300 pisos en obres o prop d’iniciar-les, en aquelles zones de la ciutat on la disponibilitat de sòl públic és menor, l’exercici del dret de tanteig i retracte esdevé clau per garantir habitatge públic a tota la ciutat, evitar l’expulsió de veïns i veïnes i també de processos especulatius que encareixin i dificultin l’accés a l’habitatge.

Els darrers mesos, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha tancat quatre operacions per l’adquisició de quatre finques als barris de Sant Antoni, la Nova Esquerra de l’Eixample i la Dreta de l’Eixample, que sumen un total de 67 habitatges i 7 locals comercials. L’adquisició de les finques permetrà, per tant, la protecció de les 43 unitats familiars que ja hi viuen, als quals se se’ls subrogarà el contracte de lloguer i hauran evitat passar per processos de gentrificació i especulació immobiliària, així com adjudicar en règim de lloguer social i assequible els 24 habitatges restants a persones i famílies amb necessitat d’accés a l’habitatge.

Les quatre finques es troben en bon estat general i només requeriran algunes intervencions de millores i rehabilitacions en alguns habitatges així com en espais comuns. En conjunt, la inversió de l’IMHAB ascendeix fins a 21,6 milions d’euros, incloent-hi els imports tant de les compravendes com l’estimació de la rehabilitació prevista. En tot cas, es tracta d’una inversió per sota del preu de mercat, amb estalvis d’entre el 31% i el 38%, calculats en base al cost mitjà del metre quadrat de venda en les operacions registrades el 2020 en el barri en qüestió.

 

Dues finques a Sant Antoni, una a la Nova Esquerra de l’Eixample i una a la Dreta de l’Eixample

 

A Sant Antoni es concentren dues de les quatre finques adquirides, als carrers de Floridablanca i de Comte Borrell, en l’àmbit de la superilla. En el cas de Floridablanca, edifici de 18 habitatges i un local, la compra ha suposat la protecció a curt i llarg termini de les 17 unitats familiars que hi viuen, especialment en cinc casos que es trobaven amb els contractes de lloguer prorrogats. A la llarga, es consoliden també com a habitatge assequible nou habitatges que actualment estaven cedits a la Borsa de Lloguer municipal. La inversió per a la compra d’aquest edifici ha suposat una despesa de 5 milions d’euros, als quals s’haurà d’afegir el cost de rehabilitació, amb petites intervencions de millora en espais comuns i puntualment en l’interior d’alguns habitatges, així com la instal·lació d’un ascensor. En total, la inversió és 5.230.000 euros, un estalvi del 31% del preu de mercat.

Pel que fa a l’edifici del carrer del Comte Borrell, es tracta d’una finca de 12 habitatges i dos locals, amb nou pisos buits, que ha suposat una inversió d’1,9 milions d’euros, als quals s’haurà de sumar un import estimat de rehabilitació de 738.560 euros. L’import total, de 2,6 milions d’euros, significa un 38% menys que el preu de mercat al barri de Sant Antoni. Quant a les intervencions previstes, en aquest edifici serà necessari realitzar reparacions en alguns habitatges, puntualment també en espais comuns, al terrat, i a les façanes que no donen al carrer.

En el passat, l’Ajuntament ja havia intervingut en aquesta finca per intentar frenar processos de gentrificació i especulació, per l’ús turístic irregular d’un habitatge, i amb l’actuació dels serveis d’assessorament, prevenció i mediació de l’IMHAB en processos de no renovació i finalització de contractes de lloguer.

 

A la Nova Esquerra de l’Eixample, l’edifici adquirit està situat al carrer de Calàbria i està compost per 14 habitatges, dos dels quals buits, i dos locals comercials en funcionament. La diferència entre la inversió municipal, de 4,5 milions de compra i 291.500 euros estimats en la rehabilitació, i el preu de mercat se situa en nivells similars a la de la resta d’adquisicions, en un 36% menys. La finca es troba en bon estat general i requerirà d’algunes reparacions en alguns dels habitatges, a la façana interior i en la xarxa elèctrica.

 

Per últim, la finca adquirida a la Dreta de l’Eixample es troba a baix de tot del carrer de Balmes, una zona on especialment han tingut una forta incidència des de fa temps la pressió turística i la pressió immobiliària. No en va, la majoria dels habitatges d’aquesta finca s’han destinat en algun moment i de manera irregular al lloguer turístic, sense la pertinent llicència. Fruït d’això, entre els anys 2014 i 2018 es van arribar a incoar fins a 22 expedients municipals.

La compra de l’edifici posa punt i final, per tant, a tot procés d’especulació i gentrificació que s’han donat en el passat a l’habitatge, protegint els drets de les 11 unitats familiars que hi viuen i posant a disposició del parc públic els 12 restants, una xifra que podria incrementar-se atesa la gran superfície d’alguns dels habitatges. En termes generals, la finca es troba en bon estat, tot i que es preveu un conjunt d’intervencions de millora a la coberta, de revisió i reparació de fusteries a les zones comunes, a la xarxa d’alimentació, així com l’adaptació dels habitatges buits, amb un cost estimat en 679.000 euros. La compravenda ha suposat una inversió de 8,3 milions, que, afegint-hi el cost de la rehabilitació, significa un estalvi del 37% respecte el preu de mercat del barri de la Dreta de l’Eixample.

 

Prop de mil habitatges adquirits en cinc anys

En el mandat passat, l’Ajuntament va adquirir 706 habitatges a tota la ciutat, 525 dels quals de 22 finques senceres, una xifra que multiplicava per quatre les compres realitzades durant el mandat 2011-2015. Des del 2019, el Consistori manté l’estratègia de compres, reforçada per la declaració de tota la ciutat com àrea de tanteig i retracte a finals del 2018, pel qual es pot intervenir en operacions de compravenda d’habitatge i aturar processos d’especulació immobiliària. Així doncs, en aquest mandat ja són 252 els habitatges comprats, la majoria dels quals de 8 edificis sencers (158 pisos). En total, doncs, l’Ajuntament de Barcelona ha invertit 91,2 milions d’euros els darrers sis anys en la compra de 958 habitatges, que reforcen un parc públic que en aquests moments s’acosta als 10.000 habitatges de gestió municipal.

Amb les darreres adquisicions, l’Eixample, un dels districtes de la ciutat més densos i amb menys disponibilitat de sòl públic per aixecar nous edificis d’habitatge protegit, supera el centenar, amb set edificis adquirits de 112 habitatges. Els districtes on s’ha adquirit més des del 2015 són Sants-Montjuïc, amb 221 habitatges, Nou Barris (190), i Ciutat Vella (156). Quant a l’adquisició de finques senceres, Ciutat Vella és on més se n’han comprat (10), i Sants-Montjuïc i l’Eixample, amb set cadascun.

Paraules clau

adquisició habitatges/ Eixample/ habitatge/