Barcelona vacunarà sense cita prèvia contra la COVID-19 als barris amb menor cobertura vacunal : Servei de Premsa

Barcelona vacunarà sense cita prèvia contra la COVID-19 als barris amb menor cobertura vacunal

10/09/2021Temps estimat de lectura: 6 minuts

Aquest model ja s’ha assajat amb èxit i fins ara més de 450 persones s’han vacunat en els punts mòbils de vacunació instal·lats als barris

Les dades disponibles mostres que les desigualtats s’han reduït durant les darreres setmanes en set punts percentuals, però encara hi ha marge per millorar els indicadors en zones concretes

Els punts de suport per demanar cita per vacunar-se han atès més de 1.700 persones des del juny per facilitar l’accés al procés

Barcelona avança en l’estratègia de vacunació comunitària amb l’objectiu de reduir les desigualtats en la vacunació contra la COVID-19 entre els diferents barris de la ciutat. L’objectiu és que la vacunació arribi a totes les persones i per això s’han anat desplegant des de fa mesos diferents suports per fer efectiu aquest procés, ja fos la cessió d’espais municipals o bé la instal·lació de punts de suport per a demanar cita per vacunar-se, entre d’altres. En aquesta mateixa línia, durant les properes setmanes el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) organitzaran unes jornades de vacunació als barris, prioritzant aquells amb menor cobertura vacunal.

Així, cada setmana s’instal·larà un punt mòbil a dos barris prioritzats de la ciutat per administrar la vacuna Janssen d’una única dosi sense cita prèvia. El mes de setembre el punts mòbils de vacunació visitaran Ciutat Meridiana, El Raval, la Marina de Port i el Gòtic, després d’haver-ho fet aquesta setmana al Bon Pastor, Baró de Viver, Poble-sec i anteriorment al Raval, Trinitat Vella i Besòs Maresme.

 

Punts mòbils de vacunació

 

L’acció està dirigida a persones residents a la ciutat, majors de 40 anys o de 18 o més anys de grups vulnerables, amb dificultats per accedir a la campanya de vacunació general. Per poder-se vacunar, les persones han de portar la targeta sanitària, si la tenen, o qualsevol altre document d’identificació en cas de no tenir-la.

L’Oficina de desigualtats en la vacunació, formada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de la Salut (ICS) i el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), avança així un pas més en el pla d’accions territorials dirigides a reduir aquestes diferències a la ciutat, per arribar als col·lectius més vulnerables i facilitar-los l’accés a la vacuna. Es farà un seguiment setmanal de l’evolució del procés de vacunació i s’aniran ampliant dates i ubicacions segons les necessitats de cada barri.

 

Organització cooordinada i acció comunitària

En la implementació dels punts treballen coordinadament el departament de Salut, l’ASPB, l’ICS, el CSB, l’Ajuntament de Barcelona i altres entitats com Creu Roja. A més a més, les professionals i equips de salut comunitària de l’ASPB i els equips de l’Institut Municipal de Serveis Socials i d’Emergències Socials treballen amb els referents comunitaris de cada barri per dur a terme accions de comunicació coordinades i apropar als veïns i les veïnes de les zones visitades als punts de vacunació, tenint en compte la diversitat cultural i les desigualtats socials (contacte des de les entitats, visites i intervenció d’agents comunitaris en el terreny o bé elaboració de missatges i àudios amb la informació en diversos idiomes, entre d’altres accions concretes).

Cal destacar que el treball comunitari, amb molta proximitat, és un bon complement a les estratègies de punts grans centralitzats i dels equips d’atenció primària, especialment per arribar a les persones amb més dificultats. A Barcelona, la tradició de molts anys de treball comunitari, com el projecte Barcelona Salut als Barris, facilita la posada en marxa d’aquesta nova estratègia de vacunació.

 

455 persones ja vacunades sense cita prèvia

El passat 20 d’agost es va fer una prova pilot d’una jornada de vacunació comunitària contra la COVID-19 a la Rambla del Raval amb els objectius d’arribar als col·lectius amb més dificultats per accedir a la vacuna, descriure el perfil de les persones ateses i avaluar l’experiència de vacunació comunitària. Així, entre les 10.00 i les 13.00 hores, s’hi van apropar 154 persones que van rebre la vacuna contra la COVID-19. Les persones vacunades van ser sobretot homes (75,5%), amb una edat mitjana de 37 anys, majoritàriament de nacionalitat no espanyola. Entre els motius pels quals no s’havien vacunat fins aquell dia destaquen els relacionats amb les dificultats per horari laboral, la barrera idiomàtica i les dificultats d’accés a la vacunació, etre elles les relacionades amb la barrera tecnològica (gestió de cita prèvia, accés a la informació o disponibilitat d’equips informàtics, entre d’altres).

Després d’aquesta primera prova, el dia 2 de setembre de 10.00 a 14.00 hores, el punt de vacunació es va ubicar a la Plaça de la Trinitat a Trinitat Vella, i el dia 3 de setembre en el mateix horari a la Rambla Prim al Besòs Maresme. A Trinitat Vella se’n van vacunar 110 persones i al Besòs se’n van vacunar 191. En ambdues jornades tant el perfil de les persones ateses com la majoria dels motius concretats sobre el retard en la vacunació van ser semblants als identificats al Raval.

 

Millora la desigualtat en la vacunació

La cobertura vacunal a la ciutat avança a bon ritme. Segons les dades disponibles, en  data de 9 de setembre, la cobertura de vacunació de la primera dosi en els majors de 12 anys és del 83,75% (84,55% dones i 82,84% homes).

 

 

Tot i que s’han reduït les diferències de cobertura entre Àrees Bàsiques de Salut (ABS), encara es continua observant un patró de desigualtat entre els barris més desafavorits i la resta. Per exemple, segons les dades d’evolució disponibles, en els majors de 15 anys la diferència se situa en 23 punts percentuals entre l’ABS amb més cobertura vacunal i la que menys, un percentatge en tot cas inferior a la diferència de 30 punts percentuals que es va obersvar en un principi.

 

 

Des de l’inici del procés de vacunació, l’ASPB ha fet un seguiment setmanal de l’evolució de les cobertures vacunals a la ciutat atenent als diferents eixos de desigualtat i la seva distribució en el territori. Aquest seguiment va posar de manifest un patró desigual en la vacunació, amb retards en alguns barris més desafavorits, la qual cosa va motivar la creació de l’Oficina de desigualtats el passat mes d’abril.

Inicialment, el grup de treball va identificar que el principal motiu del retard estava relacionat amb la barrera digital a l’hora de demanar cita, seguit d’altres com les barreres culturals i lingüístiques o les relacionades amb les vacunes. Per això es van posar en marxa a Barcelona punts per ajudar a demanar cita per la vacuna i es van fer accions comunitàries comunicatives en diferents idiomes.

Actualment es segueix treballant en els sistemes d’informació per obtenir dades sobre algunes variables que tenen a veure amb les desigualtats, com per exemple l’evolució per franges d’edat.

 

Punts per reduir la bretxa digital

Des del 26 de maig es van desplegar progressivament fins a 26 punts de suport per a demanar cita per a la vacunació de la COVID-19 a sis districtes de la ciutat amb un ritme de vacunació més lent (Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí). L’objectiu de la mesura era sobretot reduir les desigualtats relacionades amb la barrera digital (manca de telèfon mòbil, habilitats digitals o internet), un dels principals motius detectats inicialment en les diferències en el ritme de vacunació, i afavorir així un accés equitatiu a la vacuna.

Durant aquest període els punts de suport a la vacunació han atès més de 1.700 persones, el 53% homes i el 47% dones. Els punts amb més activitat han estat els situats a Ciutat Vella (541), Nou Barris (381) i Horta-Guinardó (289). Segons la franja d’edat, les persones que més han consultat han estat principalment les de 40 a 49 anys, tot i que durant l’estiu s’ha detectat un augment de la consulta de les persones més joves.

La principal motivació per apropar-se als punts de suport de les persones ateses ha estat la dificultat tecnològica. Altres motius també han estat la barrera idiomàtica, els dubtes o pors sobre les vacunes i el fet de no tenir mòbil.

Pel que fa a la gestió, un 33% de les consultes s’ha resolt amb cites per a la vacunació i un 26% s’ha derivat al 061 per la seva gestió. En la resta de casos s’ha donat informació addicional o s’han aclarit dubtes.

Paraules clau

COVID-19/ vacunació/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina