Barcelona consolida la xarxa de calor i fred de la zona Fòrum i el 22@ amb una nova planta de generació : Servei de Premsa

Barcelona consolida la xarxa de calor i fred de la zona Fòrum i el 22@ amb una nova planta de generació

16/09/2021Temps estimat de lectura: 4 minuts

Es tracta d’una iniciativa conjunta entre Districlima i l’Ajuntament de Barcelona que permet ampliar en un centenar els edificis connectats a la xarxa de calor i fred i duplicar la superfície climatitzada que existeix en l’actualitat

Amb la tercera planta de generació de fred d’alta eficiència de Districlima, prevista per entrar en funcionament el 2024, la ciutat avança en la transició energètica, compromís recollit en la Declaració d’Emergència Climàtica

La xarxa de Districlima l’any 2020 ha permès evitar l’emissió a l’atmosfera de 21.000 tones de CO2, equivalent a treure cada dia de la circulació 36.300 vehicles

L’Ajuntament de Barcelona, gràcies a la seva estratègia d’eficiència energètica, que inclou les xarxes de fred i calor, l’impuls a l’energia fotovoltaica i la creació de l’operador públic d’energia, entre altres actuacions, ha aconseguit un estalvi energètic de 6 milions d’euros

L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el soci energètic Districlima, impulsa el desenvolupament d’una tercera planta de generació de fred d’alta eficiència a la zona del Fòrum i el 22@. Amb aquesta iniciativa, totes dues entitats reforcen el seu compromís amb les energies renovables i l’eficiència energètica i donen compliment als compromisos adquirits en la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona per reduir els gasos amb efecte d’hivernacle.

 

 

 

 

La tercera planta compta amb una inversió de 43,6 milions d’euros, s’ubicarà al barri del Poblenou i permetrà ampliar en un centenar el número d’edificis connectats a aquesta tecnologia, que passarà dels 146 edificis actuals, als 242 al final de la concessió l’any 2032.

En aquesta línia, es calcula que la superfície climatitzada pràcticament es dobli, passarà d’1.355.501 m2 a 2.496.494m2, una superfície que equival a 250 illes de l’Eixample. Les obres s’iniciaran el 2022 i la previsió és que la planta pugui iniciar l’activitat el 2024.

Només el 2020, la xarxa de calor i fred de Districlima va evitar l’emissió de gairebé 21.000 tones de CO2 a l’atmosfera, equivalents a treure de la circulació uns 36.300 vehicles. Amb la posada en marxa de la tercera central l’objectiu per al període 2021-2032, quan finalitzarà la concessió, és estalviar fins a 417.276 tones de CO2.

La ciutat de Barcelona, per tant, encapçala l’aposta per les xarxes de calor i fred a l’estat espanyol i segueix altres ciutats europees, com Helsinki, Berlín o Moscou, que tenen una llarga tradició en el desplegament d’aquesta tecnologia.

De fet, la xarxa de calor i fred de Districlima contribueix a l’estratègia d’eficiència energètica de la ciutat, conjuntament amb altres actuacions com l’impuls a la generació d’energia fotovoltaica o la connexió a Barcelona Energia, l’operador públic metropolità. Aquesta aposta ha permès un estalvi energètic de 6 milions d’euros a la ciutat des de 2018.

Districlima, societat público-privada, es va constituir l’any 2002 per portar a terme, per primer cop a Espanya, una xarxa urbana de distribució de calor i fred per destinar-la en calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. La primera planta es va ubicar a la zona Fòrum. Al 2005 es va ampliar la xarxa al districte tecnològic del 22@, convertint-se en la xarxa de calor i fred més gran de l’Estat i del sud d’Europa.

En l’actualitat (2021), les principals dades del projecte són:

Estimacions pel període 2021-2032, amb la tercera planta en funcionament:

La tercera central comptarà amb una potència generadora de 42MWf al 2032 i que podrà créixer fins a 56 MWf en un futur. La tercera central serà soterrada, seguint criteris per minimitzar l’impacte sobre els veïns i en els elements de l’espai públic.

 

Avantatges de les xarxes de fred i calor en la transició energètica de les ciutats

Les xarxes de fred i calor s’emmarquen en el canvi de paradigma cap a una nova realitat energètica més sostenible a les ciutats, que han d’agafar cada vegada més protagonisme, no només com a consumidores sinó també com a productores i gestores dels seus propis recursos, aprofitant els recursos energètics locals, revaloritzant els residus, fonts renovables o energies residuals. A més, en aquest tipus d’infraestructures, la proximitat entre la font de generació d’energia i els centres consumidors representen un gran avantatge en el plantejament d’autosuficiència energètica en els espais urbans.

La implantació d’aquestes xarxes de fred i calor, amb una llarga i àmplia trajectòria al centre nord d’Europa, permet calefactar i refrigerar edificis, a més de donar resposta a les necessitats d’aigua calenta sanitària i esdevenen infraestructures clau a la ciutat per avançar en la transició energètica.

Representen, respecte als sistemes d’ús individual, millores d’eficiència energètica. Es calcula, per exemple, que aquest sistema és energèticament un 30% més eficient que solucions individuals com calderes o aires condicionats, representant també estalvis i avantatges en termes d’espai i d’inversió inicial per part dels usuaris. Alhora, permet un estalvi d’aigua, disminueix sorolls, redueix vibracions, minimitza emissions de CO2 i redueix costos de manteniment.

La connexió de nous  edificis a aquestes xarxes té doncs un interès públic general pel que fa a matèria climàtica i ambiental, atès que es considera una alternativa avantatjosa enfront a altres sistemes de climatització. Actualment la ciutat disposa de la xarxa Districlima, que dona servei a la zona del Fòrum i del 22@ i la xarxa Ecoenergies que opera a l’àmbit de la Marina del Prat Vermell.

Paraules clau

Districlima/