Barcelona incrementa les ajudes per millorar l’accessibilitat als habitatges de persones amb discapacitat : Servei de Premsa

Barcelona incrementa les ajudes per millorar l’accessibilitat als habitatges de persones amb discapacitat

22/10/2021Temps estimat de lectura: 3 minuts

Dues noves subvencions permetran millorar l’accessibilitat i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda tant en el seu propi domicili com en els elements comuns de l’edifici d’habitatges on resideixin

Destaca la incorporació d’elements domòtics i tecnologia per a l’accessibilitat universal, així com la dotació d’ascensors en edificis d’habitatges, la supressió de barreres arquitectòniques o la rehabilitació de vestíbuls i escales

Barcelona continua sumant esforços per millorar l’accessibilitat dels habitatges de persones amb mobilitat reduïda amb dues noves convocatòries d’ajuts per a la rehabilitació del parc d’habitatges de la ciutat. Per una banda, amb la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a l’arranjament d’interior d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat; i per l’altra, amb la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021. Aquestes subvencions les gestiona el Consorci d’Habitatge de Barcelona, amb les aportacions de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu d’aquestes noves línies d’ajuts és garantir les condicions d’habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, d’aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent. Més concretament, les convocatòries d’enguany incorporen recursos destinats a millorar l’accessibilitat d’habitatges de persones amb mobilitat reduïda. Destaca la incorporació d’elements domòtics i tecnologia per a l’accessibilitat universal i elements per a la millora de l’accessibilitat comunicativa a l’interior de l’habitatge. Així com la dotació d’ascensors en edificis d’habitatges plurifamiliars, la supressió de barreres arquitectòniques i la rehabilitació de vestíbuls i escales.

El regidor i president de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, ha volgut posar en valor la importància que aquesta segona convocatòria de subvencions per a la rehabilitació dels interiors dels habitatges es realitzi des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona perquè significa “un pas endavant en la incorporació de la inclusió i l’accessibilitat de manera transversal en els diferents serveis municipals”.

La primera de les subvencions, destinada a  la rehabilitació dels interiors d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, vol garantir les condicions de seguretat i accessibilitat en els domicilis de persones amb mobilitat reduïda, tot incorporant actuacions per a l’adaptació funcional. La seva finalitat és facilitar les activitats de la vida diària de les persones amb discapacitat incorporant elements domòtics i tecnologia per a l’accessibilitat universal i elements per a la millora de l’accessibilitat comunicativa a l’interior dels domicilis. En aquests casos, la subvenció serà del 100% del cost de l’actuació, fins a un màxim de 9.000 € per habitatge.

Pel que fa a la segona convocatòria, destinada a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat, compren obres destinades a la millora de l’accessibilitat com la instal·lació d’ascensors en finques d’habitatges de com a mínim de planta baixa més tres plantes;  la supressió de barreres arquitectòniques o la incorporació d’elements per a la millora de l’accessibilitat comunicativa per a persones amb discapacitat auditiva.

Les persones interessades a sol·licitar un dels ajuts per les actuacions d’adaptació funcional o millora de l’accessibilitat han d’acreditar el grau de discapacitat igual o superior al 33% i amb barem de mobilitat reduïda positiu; o bé tenir reconegut i en vigor un grau de discapacitat igual o superior al 65%. A més d’aquesta acreditació, els i les sol·licitants hauran de tenir en compte la resta de requisits que s’especifica en cada convocatòria per beneficiar-se dels corresponents ajuts. El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a les dues subvencions finalitzarà el 20 de desembre de 2021, i els tràmits es podran gestionar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament.

Els objectius i condicions de les convocatòries s’han treballat des de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació conjuntament amb el sector, concretament l’Observatori Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica i els diferents col·legis professionals implicats, com el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona.

La informació completa de les dues subvencions es pot consultar a través dels següents enllaços:

 Compartiu aquest contingut

Paraules clau
accessibilitat/ discapacitats/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina