L’Ajuntament incrementa en un 54% les places del dispositiu d’acollida per a dones en situació de violència masclista : Servei de Premsa

L’Ajuntament incrementa en un 54% les places del dispositiu d’acollida per a dones en situació de violència masclista

23/11/2021

L’ampliació suposa un increment de 44 places per a persones en situació de violència masclista i 11 més per a dones i homes que han estat víctimes de tràfic d’éssers humans, el que suposa un total de 157 places d’acollida disponibles

Es creen 8 places noves en recursos d’acolliment amb entitats del tercer sector per a dones amb trastorn mental que pateixen violència masclista, on es dona suport al procés de recuperació integral, abordant la doble problemàtica

L’Ajuntament treballa en la rehabilitació d’un edifici per comptar amb un nou recurs d’autonomia amb capacitat per a 20 dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

També es preveu l’ampliació de l’espai del SARA amb un nou equipament, que comportarà un reforç i desdoblament del servei

L’any 2019 l’Ajuntament de Barcelona va impulsar la Mesura de Govern “Sumant Aliances: Barcelona lliure de violències masclistes”, un full de ruta amb una vigència fins a l’any 2023 que estableix les principals línies de treball, objectius i actuacions a desenvolupar per avançar en l’assoliment d’una ciutat lliure de violències masclistes.

En el marc de les actuacions orientades a la millora dels serveis municipals d’atenció a la violència masclista, l’Ajuntament ha aprovat l’ampliació del nombre de places d’acollida per a persones que han patit situacions de violència masclista; això suposa un increment de 44 places més a les 99 ja existents, el que suma un total de 143 places d’urgència, de llarga estada i d’autonomia per a les dones i els seus fills i filles. De la mateixa manera, també s’amplien les places d’allotjament per a dones i homes que han estat víctimes de tràfic d’éssers humans en 11 places més, que s’afegeixen a les 3 ja existents.

En aquest sentit, el consistori treballa en el projecte arquitectònic executiu per a la rehabilitació d’un edifici que albergui habitatges d’acollida amb capacitat per a 20 dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. La previsió és que a partir de l’any 2023 es finalitzi l’execució de les obres de rehabilitació de l’equipament i s’incorpori aquest recurs al dispositiu d’acolliment per violència masclista.

A més, s’amplia el recurs d’acolliment per a dones amb trastorn de salut mental que es troben en situació de violència masclista. Es tracta d’un servei d’acolliment temporal que acompanya a la dona en el seu procés de recuperació integral, abordant la doble problemàtica i preveient processos de descompensació psicopatològica. El servei també ofereix als fills o filles o als membres de la unitat familiar dependents de la dona un espai de protecció, acolliment, convivència, atenció socioeducativa, acompanyament i assessorament a diferents nivells.

D’altra banda, també s’amplien les hores d’atenció professional als pisos d’acollida en fase d’autonomia fins a 8 hores setmanals per a aquelles dones que necessiten un reforç en el seu procés de sortida de la casa d’acollida cap a la vida independent. Aquest increment permet oferir més hores d’acompanyament presencial a les dones i els seus fills i filles en el moment de fer el pas cap a l’autonomia, un moment que pot esdevenir delicat per a les persones que es troben fent la transició des d’un recurs de llarga estada on han estat acompanyades de professionals durant les 24 hores del dia.

Pel que fa al Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), des de l’any 2020 el consistori treballa per la revisió i la millora del servei per garantir una atenció adequada a la demanada  que asseguri un entorn on es minimitzi l’impacte dels riscos psicosocials. El passat mes de febrer es va implantar un nou sistema d’atenció telefònica gratuït per millorar la comunicació amb el servei, alhora que les persones operadores del 010 van rebre una formació específica per atendre trucades relacionades amb situacions de violència masclista. Al llarg d’aquest any també s’està treballant per ampliar l’espai físic del servei SARA i el desdoblament del servei en un nou equipament. Alhora, s’està estudiant un dimensionament del servei que revertirà en una millora de l’atenció i permetrà l’especialització dels equips.

 

“Sumant Aliances: Barcelona lliure de violències masclistes

La Mesura de Govern  inclou un total de 104 actuacions, de les quals 10 ja han finalitzat i 60 es troben en execució, totes elles repartides en dos grans eixos: l’ampliació de les aliances municipals amb altres agents per corresponsabilitzar-los de la lluita contra les violències masclistes; i la millora dels serveis municipals per a la detecció, atenció i recuperació de la violència masclista.

Respecte al primer eix, durant la implementació de la mesura, cal destacar la creació, per part de la Guàrdia Urbana, d’una guia d’indicadors per a facilitar la prevenció i detecció de casos de violència masclista sense necessitat de denúncia per part de la persona agredida; i la creació de la figura de l’agent referent de violència masclista a cada districte de la ciutat. També s’ha creat un nou protocol per l’abordatge de les violències masclistes a través dels estands de la Barcelona antimasclista instal·lats aquest estiu al Front Marítim i a les festes majors dels diferents barris de la ciutat. A això cal sumar els nous itineraris segurs a les zones de festa de la ciutat que ha establert la Guàrdia Urbana per prevenir les violències masclistes i LGTBIfòbiques.

En aquest mateix eix, l’Ajuntament de Barcelona ha mantingut l’ajut de 379.000 euros pel finançament de projectes relacionats amb les desigualtats econòmiques, les violències masclistes i la promoció dels drets de les dones. I en l’àmbit intern s’ha format a més de 2.500 treballadors i treballadores municipals en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe.

Pel que fa al segon eix, a banda de l’increment de les places d’acollida per a persones en situació de violència i de les millores en el SARA, en l’últim any s’ha presentat el nou Centre de Masculinitats Plural, un espai de referència per fomentar una perspectiva plural, positiva i diversa de les masculinitats. D’altra banda, els Punts d’Informació i Atenció a Dones (PIAD) han ofert, per primera vegada, accions grupals d’intervenció psicosocial en violència masclista amb les dones usuàries del servei i amb l’objectiu de fer un treball d’identificació i recuperació de la d’aquest tipus de violència.Compartiu aquest contingut