El Consell General de Turisme de Barcelona aprova el Pla d’Accions pel 2022 : Servei de Premsa

El Consell General de Turisme de Barcelona aprova el Pla d’Accions pel 2022

20/12/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

[su_qrcode data=”%CURRENT_URL%” size=”150″ margin=”10″ align=”right”]El Consell General aprova un Pla d’Acció 2022 i un pressupost pel consorci de 41.5M€

L’acció promocional posa el focus en la gastronomia i l’enoturisme, amb nous continguts al voltant de la ciència i la cultura amb accions en els mercats europeu i nord-americà sense descuidar el sud-est asiàtic

Es continuarà incidint en la micro-segmentació de públics potenciant el co-màrqueting i el seu efecte multiplicador

Es treballarà intensament la sostenibilitat i la digitalització

El Consell General de Turisme de Barcelona ha celebrat avui a l’Ajuntament de Barcelona la reunió anual per aprovar el Pressupost 2022 i el Pla d’Accions 2022 en una sessió presidida pel regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, i que ha comptat amb l’assistència i participació del president del comitè executiu de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, i del vicepresident segon,  Jordi Clos, a més dels vocals designats per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra i la Fundació.

Després de fer un breu repàs de l’activitat del 2021 de la qual es donarà compte quan es presenti la memòria de tancament de l’exercici, s’ha aprovat un pressupost per l’any 2022 de 41.518.753€. D’aquest pressupost, que es finança principalment a través de l’activitat generada pel mateix Consorci, la Membresia i les aportacions públiques,  la partida de promoció puja lleugerament respecte a l’any passat en què el punt de partida va ser de 2,7M€ i finalment s’ha tancat en 3,5M € gràcies als acords de co-màrqueting amb diferents operadors i destinacions com ara l’acció de Sevilla-París o amb Renfe que han comportat un efecte multiplicador del total destinat a promoció.  Pel 2022 la partida inicial per a promoció parteix de 3,7M€ la qual es veurà incrementada gràcies a les accions de co-màrqueting realitzades en col·laboració amb prescriptors i altres operadors.  A aquestes accions concretes i puntuals de promoció, cal afegir-hi les diferents partides dedicades a la dinamització de l’activitat turística i a la prestació de serveis de la ciutat que arriben als 25M €.

En la sessió sessió s’ha informat també d’una modificació dels estatuts del Consorci, que afavoreix la participació de nous representants al Consell, per delegació de les diverses entitats consorciades. Aquesta iniciativa, que desplega els compromisos de la Mesura de Govern Creació de nous imaginaris i continguts per a la millora de la mobilitat i sostenibilitat turística, suposarà la incorporació de la Diputació de Barcelona, Barcelona Oberta, el Gremi de Restauració i Vueling al Consell General.

Pel regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, la iniciativa pretén adaptar millor la composició dels òrgans decisoris del Consorci “a la realitat que es configura al voltant de l’economia del visitant”, i ha destacat l’aposta per “estratègies i campanyes de segmentació que ens ajudin a avançar en l’objectiu de rebre un turisme més compromès amb la ciutat, sostenible i vinculat als projectes que són prioritaris per a Barcelona”.

El president del Comitè Executiu del Consorci Turisme de Barcelona, Eduard Torres ha destacat que “el Consorci és un òrgan útil i més necessari que mai perquè la ciutat necessita d’una estratègia i una promoció en forma d’accions per reactivar l’economia i l’activitat turística”. Torres ha remarcat en aquest sentit que l’any 2021 el Consorci ha fet un procés de racionalització amb una reestructuració molt important que ha permès reduir la plantilla de personal en un 27% i  de la massa salarial en un 28%  i amb un pressupost per aquest 2022 que arriba al 70% del 2019 la qual cosa permet realitzar una activitat molt important i notòria de promoció i màrqueting que anirà incrementant-se a mesura que el context ho permeti”. Torres ha assenyalat, no obstant, que l’objectiu no és reduir el consorci sinó redimensionar-lo d’acord amb els nous reptes i ha avançat que “per a la transformació del Consorci cal ara incidir en la transformació digital” a través de projectes com l’Amazing. Finalment, el president del consorci ha subratllat la col·laboració institucional entre Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ajuntament que respon a l’objectiu de treballar a partir del concepte ciutat- territori.

 

Pla d’Accions 2022

El Pla d’accions 2022 se situa en el context de les Línies Estratègiques aprovades el gener del 2021 per al període 2021-2022 i en el marc de l’Estratègia de Màrqueting (EMTDB).

El reimpuls de la Membresia del consorci juntament amb  la incorporació de nous continguts al voltant de la ciència i la tecnologia; la Barcelona literària; la Barcelona creativa i innovadora o la Barcelona Sostenible són algunes de les novetats que prendran protagonisme aquest 2022.

 

2022 La revolució de la gastronomia

Tal com ha remarcat la directora general, Marian Muro, “aquest any serà  l’any de la revolució de la gastronomia i l’enoturisme amb un programa específic dedicat a la restauració i la gastronomia que s’anirà desenvolupant durant tot l’any i amb algunes perles que centraran l’atenció dels visitants”.  Tot plegat focalitzant l’acció en els públics Premium, millenials, LGTBIQ+ i en els nòmades digitals que amb la pandèmia s’han incorporat com un públic molt sòlid i estratègic.

Entre els objectius del Pla d’Acció 2022 figura també potenciar el llegat del turisme de reunions, la transformació digital i la promoció dels valors culturals i de l’estil de vida de la destinació.

 

Mercats i accions segmentades

El Pla d’Accions contempla la presència directa els mercats emissors de Nord Amèrica amb diferents accions i dels mercats madurs i de proximitat europeus que garanteixen l’estabilitat. Per això, s’ha aprovat una gira per reposicionar Barcelona a les ciutats de Berlin, Frankfurt, Londres, Manchester, Milà, Roma, Amsterdam i Brussel·les.

Mercats llunyans com l’asiàtic, que ja estan mostrant interès per Barcelona després de la coronació de la torre de la Sagrada Família, i altres com els mercats dels països àrabs tindran igualment un programa d’accions específic.

Es continuarà treballant en accions segmentades avançant en la micro-segmentació de públics turístics, potenciant la participació directa de les empreses membres de Turisme e Barcelona a través de workshops, jornades de formació i amb la incorporació de les indústries creatives com actors rellevants.

Pel que fa al Barcelona Convention Bureau, destaca especialment l’acció per a la captació de congressos i convencions, el desplegament del projecte Barcelona Legacy per potenciar el retorn social del turisme de reunions i l’efecte multiplicador en altres sectors econòmics. L’acció del BCB es concentrarà en diferents workshops i famtrips pels mercats europeus (França, UK i Alemanya) i Nord-Amèrica (EUA i Canadà) incorporant la sostenibilitat en el relat del turisme professional i de les reunions. Igualment, es donarà un impuls definitiu a les eines digitals amb la renovació de la web del BCB i es potenciaran les xarxes socials.

Paraules clau

Pla d’Acció 2022/ turisme/