Barcelona presenta una estratègia de promoció internacional de ciutat post-pandèmia : Servei de Premsa

Barcelona presenta una estratègia de promoció internacional de ciutat post-pandèmia

18/03/2022Temps estimat de lectura: 13 minuts

Els objectius de l’estratègia són: impulsar la reputació i el posicionament internacional de la ciutat i la marca Barcelona; promocionar els sectors econòmics estratègics per a captar inversions; millorar la connectivitat intercontinental aèria i atraure el talent internacional

La Mesura s’emmarca en el full de ruta del Barcelona Green Deal i contempla valors com la sostenibilitat ambiental, la inclu­sió i la justícia social, la diversificació productiva i la competitivitat, amb un pressupost de 7,5 milions d’euros

El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni ha presentat aquest matí la Mesura de Govern de l’estratègia internacional de la promoció econòmica de Barcelona al Cercle d’Economia. En una conferència amb el títol “L’ambició global d’una ciutat d’escala humana. L’estratègia internacional de l’agenda Barcelona Green Deal”, Collboni ha desgranat el full de ruta de la ciutat en aquest àmbit, i en l’actual context post-pandèmia, amb noves mesures que se sumen a les que ja s’estan desplegant. L’estratègia desgrana en sis línies prioritàries d’acció i mesures detallades com es treballa per aconseguir els objectius d’impulsar la reputació i el posicionament internacional de la ciutat i la marca Barcelona; promocionar l’economia, els sectors econòmics estratègics per a captar activitat econòmica i inversions; millorar la connectivitat intercontinental aèria de Barcelona; i finalment, atraure, acollir, dinamitzar i fidelitzar el talent internacional.

A l’acte de presentació de la Mesura hi han assistit José Manuel Albares, ministre d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació; Rita Almela, sòcia fundadora de 101 Ventures i presidenta de la AED Catalunya; i Javier Faus, president del Cercle d’Economia.

L’estratègia de promoció internacional s’emmarca en el full de ruta del pla Barcelona Green Deal, l’agenda econòmica amb l’horitzó del 2030 que identifica els sectors prioritaris per assolir un nou model de ciutat més competitiu, més sostenible i més equitatiu per consolidar la recuperació després de la crisi provocada pel covid-19. De manera congruent, la promoció econòmica internacional ha de pretendre con­tribuir a la creació de prosperitat que beneficiï el conjunt de la ciutadania de Barcelona. Valors com la sostenibilitat ambiental, la inclu­sió i la justícia social, la diversificació productiva i la competitivitat estan presents en el disseny de les accions de la promoció econòmica internacional de Barcelona.  La promoció econòmica internacional es desenvoluparà sota la inspiració i amb l’horitzó de l’acompliment de l’objectiu 8 de l’Agenda 2030: “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sosteni­ble, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom”.

 

Un pressupost de 7’5 milions d’euros i sis línies d’actuació

Per desenvolupar aquesta mesura i executar les accions previstes, es compta amb

un pressupost global des de l’inici del mandat de 7,5 milions d’euros, dels quals 4,1 milions d’euros són per a despeses corrents en accions de promoció econòmica internacional, i 3,4 milions d’euros per a aportacions a agents col·laboradors a través de convenis.

Barcelona, com a veritable ciutat oberta, cosmopolita i innovadora, amb ambició global vol aconseguir a través del pla per la promoció econòmica internacional projectar-se en el món a través dels seus valors, estar interconnectada amb altres ciutats i territoris i impulsar relacions econòmiques amb l’exterior.

En l’estratègia de Barcelona conflueixen diferents elements:

Així, el pla desglossa en sis línies d’actuació quatre grans àmbits de l’agenda internacional de la promoció econòmica: la reputació i marca ciutat, la inversió estrangera, la connectivitat aèria intercontinental i el talent internacional.

 

Línia 1: La reputació, posicionament internacional i marca

Un aspecte molt important de competitivitat és la reputació o imatge de ciutat. Per això és clau promocionar i explicar el que defineix i caracteritza Barcelona, els valors i els actius que defineixen la Marca Barcelona per mantenir un bon posicionament internacional.

Aquesta estratègia es concreta i desplega en el Pla d’activació de la marca Barcelona, un relat de ciutat que recull l’essència de Barcelona i que busca com diferenciar-nos i destacar com a ciutat global. Aquest relat de la marca Barcelona es va elaborar en un procés coral i participatiu amb uns 400 agents de ciutat i empreses que va finalitzar just abans de la irrupció de la pandèmia.

Accions que preveu del pla:

Eines de promoció del relat:

Creació d’eines analítiques per mesurar, analitzar i gestionar la marca, com:

Barcelona també participarà en els principals fòrums referents de city branding com ara la xarxa de grans ciutats europees EUROCITIES; el City Nation Place, que és el principal congrés de “plau branding” del món; o el Fòrum Iberoamericà de marques país.

Es treballen mecanismes per crear sinergies, complicitats amb la ciutadania, institucions i empreses de Barcelona, l’àrea metropolitana i internacionals.  També, a través de la signatura d’un memoràndum d’entesa per a la identitat i la reputació de Barcelona d’un nucli dur d’agents molt compromesos amb la marca, que formen el brand team: Acció, Aena, AMB, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Barcelona Activa, Cambra de Comerç de Barcelona, Consorci de la Zona Franca, Barcelona Turisme, Diputació de Barcelona, Fira de Barcelona, Foment del Treball, Mobile World Capital, Pimec, Port de Barcelona, el Barça.

 

Línia 2. Promoció i diplomàcia econòmica per a la captació d’ inversions

Tenir una bona reputació, acreditada, sòlida i de prestigi, té molts efectes positius i és un element necessari però no suficient. Si volem traduir el posicionament en oportunitats econòmiques i empresarials per a la ciutat, aquest posicionament ha de tenir continuïtat en les funcions de promoció que ajuden a aterrar i visibilitzar aquestes oportunitats, i sobretot són útils per:

 

En aquest àmbit, algunes de les iniciatives són:

Les edicions internacionals del festival Sónar, els partits de futbol del Barça en estadis estrangers, grans exposicions o actuacions d’artistes amb vinculació amb Barcelona en són exemples

 

El mercats prioritaris

Els mercats prioritaris se seleccionen tenint en compte els diferents objectius per assolir, la proximitat geogràfica i les relacions comercials, d’inversió i de negocis existents entre els territoris i Barcelona.

Es tracta de països membres de l’OCDE i els principals emissors tradicionals de la nostra inversió estrangera directa, i amb els quals tenim més del 70% dels fluxos de comerç exterior i relacions econòmiques. Aquí trobem diversos països d’Europa occidental, Nord-Amèrica i algun d’asiàtic, en especial: Regne Unit, Alemanya, França, Països Baixos, Itàlia, Suïssa, Àustria, Dinamarca, i també Estats Units, Canadà i Japó.

Mercats on cal millorar el nostre posicionament econòmic, enfortir la reputació de la marca-ciutat i impulsar les relacions per atraure inver­sions i negocis. La Xina és el principal mercat objectiu. Per al mercat xinès, Promoció de Ciutat disposa des de fa anys del servei China Desk, que gràcies al treball ha aconseguit un bon posiciona­ment en dues de les principals capitals econòmiques de la Xina: Xangai i Shenzhen. La proposta és consolidar i millorar el posicionament aconseguit i apropar-se a ciutats xineses de segon nivell, com Hangzhou, Chengdu, Liuzhou, Nanning o Nanquín.

Dins de la zona Àsia-Pacífic, que és la zona més dinàmica del món, també desta­quen altres economies d’interès per a Barcelona, com la República de Corea, l’Índia o Singapur.

En l’àmbit europeu, cal treballar el posicionament i la reputació de Barcelona en l’espai d’influència d’Escandinàvia i els Països Bàltics. Es tracta de països com Suècia, Noruega, Dinamarca i Finlàndia, amb economies molt madures i una gran capacitat d’emissió d’inversió, però també Estònia, amb una forta tradició d’inno­vació. Tots ells entorns d’emprenedoria dinàmics i que alhora serveixen com a frontissa de relació econòmica cap a l’est.

A Amèrica Llatina l’esclat de fenomen de les “Multilatinas” fa emergir un ti­pus d’empreses amb vocació global i amb interès per invertir a l’estranger. Els vincles històrics i culturals de Barcelona amb aquests països i el coneixement de la ciutat com a porta d’entrada al mercat europeu són dos excel·lents motius per a construir una relació econòmica privilegiada.

 

 Línia 3.  La connectivitat aèria intercontinental.

Abans de la covid-19 l’Aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat comptava amb 47 rutes de llarg recorregut. La crisi de la covid-19 ha afectat el trànsit aeri global i ha fet caure el nombre de vols intercontinentals a Barcelona fins als 32 existents, 27 recuperats i 5 de nous a finals de 2021. En aquest escenari es desplegarà un nou pla estratègic del CDRA 2021-24 per recuperar l’activitat. El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) de Barcelona,  format per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç, la Generalitat i AENA, es va crear el 2005 amb l’objectiu de garantir la competitivitat de l’aeroport.

Els objectius del nou Pla estratègic del CDRA 2021-2024 són:

 

Línia 4. Promoció econòmica internacional sectorial

Barcelona ha de ser present a les principals fires, congressos i esdeveniments internacionals. Les accions de promoció internacional sectorial es faran de manera conjunta i coordinada amb altres agents de ciutat i, sempre que sigui possible, amb la participació d’empreses locals.

L’agenda de promoció econòmica internacional també s’enfoca en aquells sectors estratègics que tenen més recorregut de futur a la ciutat, com són:

 

Línia 5.  El talent internacional

Barcelona és una ciutat cosmopolita que acull més de 371.527 persones estrangeres, de 179 nacionalitat diferents, que representen el 22,4% de la població. És 10a ciutat més atractiva per treballar a l’estranger pels experts digitals i 9a pel talent global (Boston Consulting Group).

Atès l’impacte beneficiós que té l’arribada de persones amb altes capacitats, formació i habilitats i l’escassetat de persones amb determinats perfils detectada a la ciutat, s’impulsen accions per a captar talent digital i emprenedor participant en fires de referència europees i captant el millor talent que arriba a estudiar màsters i programes especialitzats en les nostres universitats i centres de formació TIC.

Així s’implementa el cercle del pla 360º que contempla diferents fases:

Destaquen accions d’atracció i retenció de talent tecnològic. Atès que avui Barcelona ja pateix una mancança clara de perfils tecnològics i digitals, s’ha creat Barcelona Digital Talent. Es tracta d’una aliança que vol promoure Barcelona com a capital del talent digital i de la qual l’Ajuntament de Barcelona en forma part, juntament amb altres actors públics i privats de l’ecosistema digital de la ciutat com la Fundació Mobile World Capital, CTecno, Tech Barcelona, Generalitat de Catalunya i Foment del Treball, entre d’altres.

Un dels principals recursos per a l’acollida del talent internacional és l’ International Welcome Desk, servei únic a Espanya i també el sud d’Europa. Aquesta oficina actua com una potent finestreta única per al conjunt de professionals internacionals que arriben a Barcelona i els ofereix: informació pràctica per mudar-se i establir-se a la ciutat, assessorament especialitzat i tramitació d’alguns procediments clau a l’arribada i el suport en altres tràmits prioritaris.

Destaca també l’organització de la trobada anual Barcelona International Community Day un espai ja consolidat que reuneix l’ecosistema expat de la ciutat. La darrera edició va aplegar 80 empreses i prop de 4 mil de visitants que són també part de la comunitat digital que s’articula amb al web de serveis i informació https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/

 

Línia 6. Gestió de projectes d’impacte internacional i d’inversió estrangera

Barcelona continua mantenint el seu atractiu per a la inversió estrangera. Ho demostra el fet que al 2021, en un context de pandèmia, a través de la Direcció de Promoció de Ciutat i del Servei de Business Landing de Barcelona Activa van aconseguir l’aterratge de 13 inversions amb un valor de més de 100 milions d’euros que van suposar la creació de 885 llocs de treball. Destacant les apostes de PepsiCo, Costa Cruceros o la scaleup estoniana Veriff.

En aquest sentit, es fa necessari afegir eines que ens ajudin a enriquir i completar l’oferta de serveis de la ciutat de Barcelona per captar i aterrar projectes d’inversió. Aquesta és la raó per la qual l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb Barcelona Global ha impulsat l’agencia publico-privada Barcelona & Partners.

Una altra nova eina que estarà a disposició serà l’Oficina 22@, que integra les capacitats municipals en matèria urbanística i de promoció econòmica pel que fa al districte de la innovació. Part de les activitats d’aquesta nova unitat estaran relacionades amb l’atracció, captació i aterratge de projectes d’inversió, d’empreses estrangeres.

També s’impulsaran en col·laboració amb Barcelona Regional, una agència de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, projectes de gran impacte com són els de reindustrialització del  Besòs i la Zona Franca; el nou barri La Marina del Prat Vermell, amb 75h, gran concentració d’habitatges amb protecció, 320.00m2 d’usos comercials i terciaris; o el  nou 22@ com a barri de l’economia del coneixement amb 1milió de m², 17.000 habitatges i 60.000 llocs de treball.

 

Document relacionat

Paraules clau

estratègia de promoció internacional de ciutat post-pandèmia/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina