El nou Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella obre les portes amb uns serveis comunitaris innovadors : Servei de Premsa

El nou Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella obre les portes amb uns serveis comunitaris innovadors

26/03/2022Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’espai agrupa molts serveis municipals i estarà obert a la ciutadania en un horari d’atenció molt ampli

S’ha concebut com un equipament que disposi de diversitat de sales que puguin tenir diferents usos i per persones i col·lectius diversos

El nou Centre de Vida Comunitària (CVC) de Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, ha obert les seves portes amb uns serveis socials i comunitaris innovadors. Aquest centre és fruit d’una proposta innovadora i renovada per gestionar la política social des de la proximitat, i vol garantir la presència municipal al barri de Trinitat Vella amb un equipament que agrupa molts serveis municipals, obert a la ciutadania amb un horari d’atenció molt ampli.

 

 

Aquest equipament és un projecte integral de diferents serveis que es coordinen amb la resta d’equipaments i serveis del barri, per treballar conjuntament per a la millora del benestar dels seus veïns i veïnes. L’espai aglutina el Servei d’Acció Comunitària, els Serveis socials de Franja Besòs, un Punt d’Informació i Atenció a la Dona, el Servei de Dinamització Juvenil, el Servei d’Interculturalitat i els projectes Treball als barris de Barcelona Activa, Vila Veïna de Foment de Ciutat i el Pla de Barris. En conjunt, hi haurà més de 30 professionals treballant en aquest equipament.

 

 

El centre vol ser un espai divers i plural, on tota la ciutadania s’hi senti acollida i que pugui relacionar-se de forma diferent també amb els professionals dels serveis. La pròpia configuració i distribució dels espais del centre vol facilitar la trobada de diferents agents del territori, entre persones tècniques i veïns i veïnes, per compartir idees, generar espais d’ajuda mútua, experimentar vivències socials i forjar vincles i sinergies. A més, vol esdevenir un espai on la multiculturalitat i la diversitat del barri hi sigui present, fent valdre la diversitat existent que ha d’ajudar a trobar les respostes a les pròpies necessitats.

 

Edifici de 2.000 metres quadrats

Un element important de l’equipament és la seva dimensió física, ja que és un edifici de 2.000 metres quadrats distribuït en quatre plantes de 500 metres quadrats, aproximadament. Disposa d’espais per a usos molt diversos, i la distribució de l’edifici busca donar resposta a l’atenció individual que es requereixi i, alhora, possibilitar el treball col·lectiu entre professionals i ciutadania. Destaca la polivalència i multifuncionalitat de molts dels seus espais, ja que s’ha concebut com un equipament que disposi de diversitat de sales que puguin tenir diferents usos i per persones i col·lectius diversos.

 

 

D’aquesta manera, compta amb sala d’actes, recepció, espai d’activitats física suau, diferents sales de reunions, espais per a tallers, sales polivalents de diferents dimensions i zones d’estada i acollida. A més a més, també disposa de diferents espais on estar, des d’una recepció molt oberta i amb mobiliari que convidarà a estar, fins al bar, com un espai de trobada més informal. La voluntat és disposar d’espais no monopolitzats per una sola activitat per aprofitar al màxim el seu ús.

 

Un equip amb cinc perfils

A més a més dels professionals del servei, l’equip de gestió del CV serà de cinc perfils professionals diferents: coordinació, dinamització, integració, informació i referent dels espais comunitaris. La figura de coordinació tindrà la funció de dirigir l’equipament, coordinar els diferents serveis residents i gestionar els espais compartits i els recursos per a projectes comunitaris, mentre que la de dinamització s’encarregarà d’assessorar i ajudar a organitzar les activitats del CVC.

Els professionals d’integració es dedicaran a rebre les persones usuàries a la planta dels serveis d’atenció social i donar suport i acompanyament en les accions de primera atenció; les persones encarregades d’informació acolliran els ciutadans a l’equipament, explicaran els serveis i recursos del CVC, aprofundiran com utilitzar els espais i per a què, i orientar, i finalment, els referents dels Espais Comunitaris de Referència, tindran la missió d’acompanyar la gestió emocional, l’assessorament col·lectiu i l’impuls de projectes comunitaris.

 

Descarregar imatges (ZIP)

Paraules clau

Centre de Vida Comunitària/ equipament/ Sant Andreu/ trinitat vella/