Barcelona acorda amb les entitats l’agenda de treball per orientar les polítiques educatives de Barcelona envers la reducció de les desigualtats : Servei de Premsa

Barcelona acorda amb les entitats l’agenda de treball per orientar les polítiques educatives de Barcelona envers la reducció de les desigualtats

08/04/2022Temps estimat de lectura: 4 minuts

Avui s’ha presentat en el marc de la Taula per l’Acord Edu2030BCN del Consell Educatiu de Ciutat (CEMB) el document de bases de l’acord per l’educació amb horitzó 2030

Aquest document marca l’estratègia d’un model educatiu de ciutat basat en l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat

L’Ajuntament de Barcelona ha construït les bases d’un acord per l’educació amb horitzó 2030. Avui s’ha celebrat la sessió de la Taula per a l’Acord Edu2030BCN del Consell Educatiu de Ciutat (CEMB) la qual s’ha presentat el document de bases de l’Acord per l’Educació 2030, que es converteix en l’agenda de treball acordada amb les entitats i compartida pels grups municipals de BComú i ERC per orientar les polítiques educatives de Barcelona cap a la reducció de les desigualtats. Aquest document marca l’estratègia del model educatiu de la ciutat, un model que es basa en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. A la reunió hi han participat entitats, com Rosa Sensat, AFFAC i Fundació Bofill, així com grups municipals del Consistori, PP, Cs i Valents.

 

 

A aquest document de bases, per altra banda, s’hi arriba amb un ampli consens social ja que s’hi ha treballat des del mes de maig del 2021 amb la participació de més de 170 persones en alguna de les 12 sessions celebrades, que han servit per confeccionar les fites i línies d’actuació.

Així doncs, les bases presentades avui fixen 23 fites mesurables, que s’emmarquen en els següents eixos:

  1. Educació i criança en la petita infància (0-3).
  2. Planificació de l’oferta i parc públic d’equipaments educatius (3-16).
  3. Igualtat d’oportunitats: escolarització equilibrada i educació inclusiva.
  4. Trajectòries educatives post 16: batxillerat, cicles formatius i segones oportunitats.
  5. Transformació educativa per a la qualitat equivalent dels projectes educatius
  6. Aprenentatges al llarg de la vida de persones adultes.
  7. Oportunitats educatives i culturals més enllà de l’escola en una ciutat educadora

Dins d’aquests set eixos són destacables tres focus d’actuació:

 

L’objectiu és reforçar l’educació en l’etapa 0-3 perquè sigui universal i per tant pugui arribar a tots els infants de la ciutat. A més, es vol ampliar el dret a l’educació reforçant el 16-18 per tal de garantir la continuïtat educativa així com la igualtat d’oportunitats. En el 16-18 Barcelona és pionera i és un dels grans reptes pendents dels quals cal treure pit com a Ajuntament.

 

Les propostes més importants d’aquestes bases van encaminades a augmentar l’oferta pública per tal d’apropar Barcelona al context català i europeu, al mateix temps que s’impulsa l’escolarització de proximitat. L’Ajuntament és conscient que les escoles que més s’assemblen als seus barris son també part de la lluita contra la segregació.

 

Seguint la línia del projecte impulsat per l’Ajuntament dels entorns escolars, es planteja seguir desenvolupant polítiques que vagin més enllà de l’escola perseguint la vocació de ciutat educadora de Barcelona.

En aquest sentit, les fites més rellevants són:

 

Enllaç relacionat

Declaracions de Pau Gonzàlez i Gemma Sendra (MP3)

Paraules clau

desigualtats/ educació/