L’ICO, l’ICF i l’Ajuntament de Barcelona subscriuen un conveni innovador de 140 milions d’euros per ampliar l’habitatge social de la ciutat : Servei de Premsa

L’ICO, l’ICF i l’Ajuntament de Barcelona subscriuen un conveni innovador de 140 milions d’euros per ampliar l’habitatge social de la ciutat

28/07/2022Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’ICO i l’ICF obriran una línia de 140 milions d’euros i aportaran 70 milions d’euros cada entitat per finançar les obres de rehabilitació i construcció d’habitatge social de lloguer i en cohabitatge que promoguin fundacions i cooperatives en cessió d’ús

L’acord facilitarà la construcció i la rehabilitació de 1.000 habitatges en un període màxim de 10 anys, dels quals el 60% es destinaran al lloguer assequible i el 40% a cohabitatge

L’Ajuntament de Barcelona donarà suport amb la seva garantia a les operacions i, consegüentment, facilitarà que les cooperatives i fundacions accedeixin al finançament

L’ICO i l’ICF obriran una línia de 140 milions d’euros i aportaran 70 milions d’euros cada entitat per finançar les obres de rehabilitació i construcció d’habitatge social de lloguer i en cohabitatge que promoguin fundacions i cooperatives en cessió d’ús L’acord facilitarà la construcció i la rehabilitació de 1.000 habitatges en un període màxim de 10 anys, dels quals el 60% es destinaran al lloguer assequible i el 40% a cohabitatge L’Ajuntament de Barcelona donarà suport amb la seva garantia a les operacions i, consegüentment, facilitarà que les cooperatives i fundacions accedeixin al finançament L’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Ajuntament de Barcelona han signat avui un acord, pioner en el suport a polítiques d’habitatge i a la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, que contribuirà a ampliar amb 1.000 vivendes el parc d’habitatge social destinat a lloguer assequible o cohabitatge de Barcelona. L’acord presentat avui per Rosario Casero, directora general de Negocis de l’ICO, Jordi Òliva, conseller delegat de l’ICF, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, té com a objectiu dotar les cooperatives i les fundacions seleccionades per l’Ajuntament de l’accés a finançament perquè puguin desenvolupar els projectes de rehabilitació i construcció, potenciant així la col·laboració publicoprivada. Les operacions de finançament cobriran fins al 100% del cost del projecte amb el límit màxim del valor de taxació exclòs el sòl i en funció dels mòduls vigents. Amb caràcter orientatiu, el límit per al 2022 s’estableix en 120.000 euros per vivenda. Per això, l’ICO i l’ICF posaran en marxa una línia de 140 milions d’euros -dels quals cada entitat aporta el 50%- destinada a finançar les actuacions tant de rehabilitació com de nova construcció que estiguin promogudes per cooperatives en cessió d’ús i fundacions seleccionades per l’Ajuntament al conveni ESAL. Les entitats poden tornar el préstec en un termini de fins a 30 anys.

 

Acord innovador per a l’economia social

Es tracta d’un acord pioner entre les tres parts, que s’han unit per primera vegada per promoure projectes de construcció i rehabilitació d’habitatge desenvolupats per l’economia social. El conveni també és una aposta per un model de col·laboració publicoprivada que garanteix la propietat pública del sòl, amb fórmules alternatives a la propietat plena (lloguer i cohabitatge) i que tenen per objectiu una política d’habitatge més col·laboratiu, a llarg termini i que faciliti l’accés a vivenda assequible. En el marc del conveni subscrit avui amb l’ICO i l’ICF, l’Ajuntament de Barcelona donarà suport amb la garantia a les operacions i, consegüentment, facilitarà que les cooperatives en cessió d’ús i fundacions accedeixin al finançament en una aposta per polítiques d’habitatge social innovadores. Amb aquesta garantia, el Consistori facilita l’accés al finançament a aquestes entitats, millorant-ne la qualitat creditícia. Aquest és un acord innovador perquè contempla el suport municipal a operadors socials sense ànim de lucre per tal de garantir el finançament en les millors condicions. També és un acord molt rellevant per la magnitud de l’import econòmic acordat. Aquest conveni contribueix a resoldre una de les principals dificultats d’aquests projectes, que és l’accés al finançament, així com a reduir els costos per als ciutadans, i s’emmarca en diferents accions de l’Ajuntament de Barcelona per facilitar aquest finançament. Les actuacions finançades en el marc d’aquest conveni responen a criteris de sostenibilitat social, ja que el projecte cerca respondre, fent partícips entitats sense ànim de lucre, a la necessitat de promoure habitatge protegit assequible a Barcelona.
A més, des del punt de vista mediambiental, cal destacar que els projectes arquitectònics als quals s’atorgui finançament han d’incorporar millores energètiques i altres mesures que redueixin la petjada ecològica i limitin els elements contaminants, d’acord amb el que estableix el Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025.

Conveni ESAL

El conveni ESAL, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, té per objectiu impulsar un model d’habitatge que faciliti la creació de vincles comunitaris i col·laboratius, així com formes de consum i de construcció més sostenibles. En el marc d’aquesta mesura -en què participen l’Associació de Gestors d’Habitatge Social, la Federació de Cooperatives d’Habitatge HABICOOP, la Xarxa d’Economia Social i Solidària, i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social COHABITAC- el Consistori cedeix gratuïtament sòl i edificis municipals a rehabilitar en dret de superfície a 99 anys i atorga subvencions municipals (entre el 7% i el 15% del cost de construcció o rehabilitacions) a promotors socials, cooperatives en cessió d’ús i fundacions, per a la construcció o rehabilitació d’habitatge en règim de lloguer i de cohabitatge. Aquesta mesura també permet garantir la propietat pública permanent dels sòls cedits.

Paraules clau

habitatge/ ICO; ICF/