L’Ajuntament i el CREAF signen un conveni per impulsar l’Observatori de la Biodiversitat de Barcelona : Servei de Premsa

L’Ajuntament i el CREAF signen un conveni per impulsar l’Observatori de la Biodiversitat de Barcelona

21/10/2022Temps estimat de lectura: 5 minuts

El conveni tindrà vigència de quatre anys i el seu import estimat és de 250.000 euros

L’objectiu principal d’aquest acord es col·laborar en el desplegament d’accions relacionades amb la conservació i millora dels hàbitats i les espècies terrestres

L’Ajuntament de Barcelona i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) treballaran plegats per desenvolupar el Pla Natura 2030 i el Pla Estratègic del CREAF 2022-2026

Entre altres iniciatives, es vol potenciar Barcelona com a referent internacional en la gestió de la biodiversitat urbana

L’Ajuntament de Barcelona i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)  han signat un conveni per impulsar la participació, la reflexió, l’intercanvi d’experiències i la sinergia entre en el desplegament del Pla Natura 2030 i el Pla Estratègic del CREAF 2022-2026. En el marc d’aquest acord, està previst la creació de l’Observatori de la Biodiversitat de Barcelona per tal de millorar la conservació i ampliar el coneixement sobre les espècies de fauna i flora presents a la trama urbana.

 

L’Observatori de la Biodiversitat de Barcelona avaluarà la flora i fauna urbanes

L’Observatori de la Biodiversitat de Barcelona inclourà els estudis necessaris per al seguiment de l’estat i de l’evolució de la natura urbana. L’objectiu es que sigui l’ens de referència per millorar el tractament i difusió de la informació sobre la biodiversitat present a la ciutat i per conèixer la seva riquesa, avaluar l’estat de conservació de les espècies, hàbitats i espais naturals i prioritzar les tasques de gestió i conservació.

Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys i el seu import estimat és de 250.000 euros, dels quals el 60% seran assumits per part de l’Ajuntament de Barcelona i el restant 40% per part del CREAF. L’Ajuntament de Barcelona aportarà així 150.000 euros, i el CREAF assumirà el finançament restant, estimat en 100.000 euros.

L’objectiu és col·laborar en aquells àmbits que tenen relació amb el conjunt del Pla Natura, principalment amb les accions que fan referència a la conservació i millora dels hàbitats i les espècies terrestres, al desplegament de la gestió ecològica i naturalització i a la participació de Barcelona en el desplegament del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, entre d’altres. De la mateixa manera suposa la implicació de l’Ajuntament de Barcelona en la consecució dels  objectius del pilar de promoció de l’impacte social del nou Pla Estratègic del CREAF (2022-2026). En aquest sentit, el CREAF aportarà la seva experiència en temes de passos de fauna, jardins de papallones, plantacions d’arbres, etc. per afavorir la connectivitat ecològica de la fauna i la funcionalitat general de l’ecosistema.

També participarà en l’elaboració de plans d’acció d’espècies i grups per protegir de manera especial la fauna com: esquirols, eriçons, pardals, falcons pelegrins, rapinyaires, aus que viuen en edificis, aus que impacten en edificis, ocells insectívors, ratpenats, rèptils, amfibis, invertebrats (papallones i altres).

Tanmateix aportarà la seva experiència en temes de salut i natura i el foment de la recerca dels efectes del canvi climàtic sobre el patrimoni natural. El CREAF és un centre de referència en l’estudi de l’ecologia de les ciutats i les seves àrees metropolitanes, i en la seva aplicació en la planificació i gestió de la infraestructura verda d’aquests àmbits.

De la mateixa manera, es treballarà per afavorir la col·laboració del personal científic i tècnic, per al desenvolupament de projectes específics sobre l’ecologia dels sistemes naturals metropolitans i les seves implicacions en la conservació de la biodiversitat i en la provisió de funcions i serveis ecosistèmics essencials per a la població de Barcelona i la seva àrea metropolitana. En particular s’impulsaran projectes d’estudi del funcionament dels sistemes metropolitans i de la seva adaptació al canvi global, de seguiment de la biodiversitat a través de plataformes de ciència ciutadana, de formació i conscienciació de la ciutadania sobre les conseqüències del canvi global a través de projectes educatius diversos, i de promoció i restauració dels ecosistemes urbans i metropolitans a través de les anomenades Solucions Basades en la Natura.

 

Potenciar Barcelona com a referent internacional en la biodiversitat urbana

El conveni també inclou la cooperació entre el personal de l’Ajuntament i el personal tècnic de suport especialitzat, per a incloure Barcelona com a cas d’estudi en projectes competitius nacionals i internacionals en que es desenvolupin aquestes activitats, i per a promoure i fer més visible el seu impacte entre els diversos beneficiaris (científics, administració, ciutadania).

L’Ajuntament de Barcelona aportarà igualment l’experiència obtinguda en el desplegament de l’anterior Pla del verd i de la biodiversitat 2013-2020. Posarà en comú els resultats dels projectes que tenen a veure amb la implantació de la gestió ecològica i la naturalització dels espais verds: la sembra de prats de flor, el canvi de gestió de les zones d’interès natural, la instal·lació d’estructures de fauna en els parcs i jardins, l’eliminació de l’herbicida glifosat i l’aplicació de mètodes alternatius per al control de les herbes espontànies, etc.

El CREAF és un centre de recerca adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a la Universitat de Barcelona (UB) i al CSIC dedicat a l’ecologia terrestre, l’anàlisi territorial i la gestió i l’adaptació del medi natural al canvi global, que persegueix l’excel·lència en la producció i difusió del coneixement, a més de la innovació, el desenvolupament i la transferència de metodologies.

 

Treballar plegats per al desenvolupament del Pla Natura Barcelona 2021-2030

El Pla Natura Barcelona 2021-2030 és un instrument estratègic i participat, que té la visió d’una ciutat de l’any 2050 amb una infraestructura verda funcional i ecològica, amb un verd equitatiu, accessible, connectat en la trama urbana i amb la xarxa verda metropolitana, per maximitzar els serveis socials i ambientals, sobretot els de salut i adaptació al canvi climàtic. Aquesta xarxa de natura urbana és apreciada i conservada com a patrimoni natural de la Terra, i com a benefici per a les persones i les generacions presents i futures, que gaudeixen de la connexió amb la natura i s’impliquen en la creació d’espais verds i en la conservació i millora de la biodiversitat.

El Pla Natura Barcelona 2021-2030 s’estructura en tres eixos i dos àmbits transversals (Coneixement i Governança) :

  1. Més verd i més biodiversitat
  2. Conservar i millorar el verd i la biodiversitat
  3. Amb i per a la ciutadania

El pla es concreta en vint accions que plantegen el context i els grans conceptes i estratègies sota els quals actuar i es despleguen a través de cent projectes 2021-2030, deu dels quals son anomenats tractor, i es portaran a terme en el període 2021-2025.

D’altra banda, el nou Pla Estratègic del CREAF 2022-2026 se centra en quatre pilars principals que son la promoció de l’impacte social de la recerca; realitzar i fomentar una recerca científica excel·lent rellevant en un context global canviant; atreure, retenir i consolidar el talent que el centre necessita per complir la seva missió; i garantir el desenvolupament i la sostenibilitat del propi centre.

La situació generada per la covid-19, conjuntament amb l’emergència climàtica, han posat el focus en la importància de la natura a les ciutats, com a suport a la salut física i emocional de les persones. La ciutadania ha experimentat que a la ciutat hi ha una gran riquesa de flora i fauna de la qual pot gaudir. Això ha anat acompanyat d’una conscienciació sobre la necessitat de preservació de la natura, ja que no hi ha cap dubte que la seva alteració perjudica la humanitat.

És en aquest context on les ciutats han de tenir un paper actiu i compromès tant en relació amb la salut de la ciutadania com en relació amb la conservació de la biodiversitat de la Terra. És un fet reconegut internacionalment, a més, que les funcions i els beneficis del verd urbà el converteixen en una de les principals estratègies d’adaptació de les ciutats per fer front al canvi climàtic. Per aquest motiu, una de les principals mesures de Pla d’acció per l’emergència climàtica de Barcelona 2030 té a veure amb la conservació i l’increment de la infraestructura verda urbana.

Paraules clau

CREAF/ Ecologia/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina