Barcelona millorarà l’accessibilitat comunicativa dels seus equipaments gràcies a una inversió de més d’un milió d’euros : Servei de Premsa

Barcelona millorarà l’accessibilitat comunicativa dels seus equipaments gràcies a una inversió de més d’un milió d’euros

01/11/2022Temps estimat de lectura: 4 minuts

La inversió, dels fons Next Generation, permetrà les persones amb discapacitat visual, auditiva o intel·lectual entendre i accedir a la informació

Les persones usuàries potencials dels equipaments sensorials per millora accessibilitat són aproximadament 60.000 residents a Barcelona

Des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona, i gràcies al conveni entre la Generalitat de Catalunya i el consistori, es destinaran 1.239.669,42 euros dels fons Next Generation per millorar l’accessibilitat comunicativa dels equipaments municipals. Les persones usuàries potencials dels equipaments sensorials per millora accessibilitat són aproximadament 60.000 residents a Barcelona.

Ja fa un any que vam iniciar el camí de l’accessibilitat universal, no n’hi ha prou amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques, cal refer la ciutat a mida de la discapacitat comunicativa, sensorial i intel·lectual, per tal d’assegurar la plena inclusió

Amb el projecte de millora de l’accessibilitat comunicativa es pretén incrementar els recursos disponibles per aconseguir que les persones amb discapacitat visual, auditiva o intel·lectual puguin entendre i accedir a la informació necessària per arribar als punts d’atenció a la ciutadania i fer ús de l’oferta de serveis municipals, tant presencialment com de forma telemàtica.

L’objectiu d’aquest projecte és millorar l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, facilitar la comunicació i la informació de la localització, entorns, ascensors, sistemes d’alarma i regulació de torns i cues de forma accessible, i acostar els serveis municipals a tota la ciutadania i fer més amable la relació amb l’administració municipal.

“Fa un any que vam iniciar el camí de l’accessibilitat universal i no n’hi ha prou amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques, cal refer la ciutat a mida de la discapacitat comunicativa, sensorial i intel·lectual, per tal d’assegurar la plena inclusió” ha declarat el regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, i president de l’IMPD, Joan Ramon Riera.

 

Vuit àmbits d’actuació

Pel que fa als àmbits d’actuació, el projecte presentat inclou vuit apartats d’igual rellevància. El primer serà la compra i instal·lació de dispositius acústics tipus Cyberpass, que garanteixen l’autonomia i la seguretat de les persones amb ceguesa o baixa visió a l’hora d’arribar a un equipament públic, facilitant-los-hi la seva localització. Mitjançant aquest dispositiu (activable des del telèfon mòbil o a través del mateix comandament que activa els semàfors acústics de la ciutat), només amb el sentit de l’oïda les persones cegues o amb baixa visió poden ubicar on es troba la porta principal d’entrada (del CAP, d’una OAC, dels CSS). Es minimitza la necessitat de preguntar a altres vianants i/o la necessitat d’agafar-se a ells físicament per arribar-hi.

El segon serà la compra i instal·lació d’anells d’inducció magnètica fixos. Després de les primeres fases de diagnòstic i disseny de solucions tipus d’accessibilitat, la ciutat ha començat a implementar solucions per millorar l’accessibilitat dels entorns i promoure l’autonomia personal i vida independent de la població amb discapacitat amb sordesa. Fa més de 40 anys que s’instal·len anells d’inducció magnètica fixos en espais on el soroll ambiental dificulta la comprensió oral de les persones usuàries d’audiòfons i implants coclears, facilitant que puguin sentir el so de forma nítida i intel·ligible.

Una altra partida es destinarà a la compra d’anells d’inducció magnètica portàtils, que permeten la comunicació efectiva en petits espais on el soroll ambiental dificulta la comprensió oral de les persones usuàries d’audiòfons i implants coclears, facilitant que puguin sentir el so de forma nítida i intel·ligible.

Un quart àmbit d’actuació serà el disseny i instal·lació de senyalística inclusiva, ja que la normativa vigent obliga a proporcionar la informació sobre els espais i serveis oferts en els equipaments públics per múltiples canals. La finalitat d’aquest requeriment és garantir que el major nombre de persones puguin accedir a la informació i siguin capaces de comprendre els diferents missatges.

També s’invertirà en un nou sistema de regulació de cues i torns accessible. Els sistemes d’avís de l’ordre d’atenció i regulació de cues/torns han de ser visuals i acústics simultàniament. La finalitat última és garantir l’autonomia i la seguretat de totes les persones (en especial aquelles amb discapacitat intel·lectual, auditiva o visual). Així doncs, cal dotar els equipaments de dispositius que tinguin pantalla i altaveu per informar del número que s’atendrà en cada torn.

La sisena àrea d’actuació serà la instal·lació de les adaptacions comunicatives en ascensors. Cal invertir en l’actualització dels ascensors instal·lats als edificis municipals per tal de fer-los accessibles segons les normes vigents, i dotar-los de sistemes addicionals per garantir-ne l’accessibilitat comunicativa, amb serveis com la disposició, contrast, relleu i Braille en els polsadors, el sistema sonor d’operació, informació i avís, el sistema lumínic d’operació, informació i avís o bé el sistema de videotrucada d’emergència.

També s’invertirà en la instal·lació de nous sistemes d’alarma per a persones amb discapacitats sensorials. Les persones amb discapacitat sensorial (visual o auditiva) necessiten sistemes d’avisos complementaris (sistemes acústics i sistemes lumínics), que es poden reforçar amb sistemes d’avís al mòbil, que garanteixin la transmissió efectiva de la informació. Els sistemes d’alarma són un dels punts febles de la diagnosi d’accessibilitat, ja que s’ha vist que no es combina correctament la informació acústica i lumínica que permetria a les persones amb discapacitat sensorial estar alerta.

Finalment, l’Ajuntament es bolcarà en la millora de l’accessibilitat de les webs, un requisit indispensable per a l’accés als serveis públics telemàtics per part de les persones amb discapacitat. Es farà en quatre fronts: l’accessibilitat web en un projecte per fer accessibles els 150 webs de l’Ajuntament amb més visites; millorar l’accessibilitat digital de les aplicacions municipals; la revisió de la usabilitat del Portal de Tràmits, i la creació d’un nou web de l’IMPD.

Paraules clau

accessibilitat comunicativa/