L’Ajuntament avança en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat : Servei de Premsa

L’Ajuntament avança en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat

29/11/2022Temps estimat de lectura: 4 minuts

Avui l’Ajuntament de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb la Asociación Foro de la Contratación Socialmente Responsable per promoure la incorporació de noves clàusules socials en la contractació pública que incentivin l’accessibilitat i la integració laboral i social de les persones amb discapacitat

L’acte s’emmarca dins la celebració municipal del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que, sota el lema “Som diversitat. Construïm Barcelona”, busca reivindicar els drets de les persones amb discapacitat i millorar la seva inclusió laboral

L’Ajuntament de Barcelona ha estat pioner en l’aplicació de la contractació socialment responsable i aquest any 2022 ha destinat un mínim d’11 milions d’euros a aquest mecanisme

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat impulsa l’Equip d’Assessorament Laboral i la Xarxa per a la Inclusió Laboral, dos serveis que promouen la inclusió laboral de les persones amb discapacitat al mercat ordinari de treball i han aconseguit gestionar més de 1.000 contractes en l’últim any

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i sota el lema “Som diversitat. Construïm Barcelona”, el consistori aprofita l’efemèride per reivindicar els drets de les persones amb discapacitat i per posar en relleu la riquesa de la diversitat a l’hora de construir una ciutat justa i igualitària.

 

 

 

Enguany, es vol posar el focus en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i, per aquest motiu, l´Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Coordinació de la Contractació Administrativa i en col·laboració amb l´Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, es proposa enfortir la col·laboració amb el Foro de la Contratación Socialmente Responsable, signant un conveni de col·laboració per promoure la incorporació de noves clàusules socials en la contractació pública que incentivin l’accessibilitat i la integració laboral i social de les persones amb discapacitat.

L´Ajuntament de Barcelona és membre actiu del Foro de la Contratación Socialmente Responsable. Gràcies a aquest conveni, el consistori referma el seu compromís per continuar avançant per la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat. Per fer-ho, comptarà amb el suport, l’experiència i l’assessorament del Foro per promoure en la contractació pública la incorporació de clàusules socials que incentivin la contractació laboral de persones amb discapacitat. També es crearà una comissió mixta de seguiment per definir, impulsar i aprovar actuacions i resoldre incidències.

Barcelona ha estat una ciutat pionera en l’impuls de la contractació social, a través de Barcelona Activa. Aquest és un mecanisme per reforçar les polítiques socials, crear oportunitats d’inserció laboral per a persones amb especials dificultats i enfortir i promoure l’economia social a la ciutat. La contractació reservada va adreçada als Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS) i Empreses d’Inserció (EIs), que són empreses que es dediquen a la inserció social i laboral tant de persones amb discapacitat com de persones amb dificultats d’inserció laboral.

Des de l’any 2007 va quedar establerta l’obligatorietat de la reserva social en la contractació del consistori. El 2019 es va publicar la Instrucció Municipal de Contractació Reservada amb l’objectiu de donar instruments i pautes d’actuació que clarifiquin i ajudin a les unitats municipals a promoure la contractació reservada. Aquesta última es va renovar aquest mes de novembre incloent una nova clàusula per promoure la reserva de determinats contractes de serveis socials, culturals i de salut a determinades organitzacions i empreses de l’economia social.

Cada any l’Ajuntament de Barcelona incrementa els objectius anuals i de seguiment dels mateixos mitjançant la Comissió de contractació pública sostenible. Així, l’any 2018 l’objectiu va ser de 9 milions d’euros, el 2019 i 2020 de 10 milions d’euros, (objectiu prorrogat per causa de la pandèmia). El 2021 el percentatge de contractació reservada es va fixar en un import mínim de 10’5 milions d’euros però l’execució va superar aquesta fita en un 10% i va acabar essent d’11’6 milions d’euros. Per aquest any, la quantitat mínima prevista ha esta d’11 milions d’euros.

En aquest sentit, la Direcció de Coordinació de Contractació i el servei d’assessorament de Barcelona Activa acompanya a les unitats municipals en el compliment dels objectius de reserva, facilitant-los un directori en línia d’empreses d’economia social que inclou Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i Empreses d’Inserció social. També facilita la formació a les empreses per accedir a licitacions públiques, i acompanya unitats licitadores en l’establiment de clàusules socials i criteris per a la valoració dels projectes. Per altra banda, ofereix suport en la definició dels perfils professionals, fa la preselecció de persones en situació d’atur amb especials dificultats d’inserció laboral i realitza el seguiment de la seva integració a l’empresa. Des de principis d’any, s’han contractat un total de 122 persones per empreses licitadores derivades pel servei.

Per la seva banda, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat gestiona i impulsa l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) i la Xarxa per a la Inclusió Laboral (XIB). El primer és un servei especialitzat que promou la inclusió laboral de les persones amb discapacitat al mercat ordinari de treball oferint atenció individual a les persones amb discapacitat que busquen feina i formacions especialitzades. Dins l’àmbit de l’ocupació treballen en la prospecció i fidelització d’empreses, comptant amb una base de dades de més de 800 empreses i 153 contractes i 126 persones contractades l’any 2021. Pel que fa a la XIB, amb 11 entitats participants, té com a objectiu el treball de col·laboració entre el govern local i el tercer sector especialitzat en inclusió laboral per fomentar la contractació de persones amb discapacitat. Des de la XIB s’impulsa el programa “Inclou Futur”, un servei integral d’assessorament i d’acompanyament a la inclusió laboral dirigit a les empreses, el que ha comportat un total de més de 2.250 empreses visitades, 1.042 contractes i 804 persones contractades l’any 2021.

Paraules clau

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat/ discapacitat/ ocupació/