Barcelona implementa una eina que unifica el procés de diagnòstic dels serveis socials i que ja ha fet més de 12.500 avaluacions : Servei de Premsa

Barcelona implementa una eina que unifica el procés de diagnòstic dels serveis socials i que ja ha fet més de 12.500 avaluacions

06/12/2022Temps estimat de lectura: 4 minuts

La ciutat implementa en els seus 39 Centres de Serveis Socials i al Servei d’Atenció a la Dependència una nova eina que millora les eines de cribratge, diagnòstic social i detecció de les necessitats socials complexes

Fins ara, la valoració de les persones usuàries dels serveis socials la feia cada professional amb criteris poc definits, i gràcies a la seva unificació totes les professionals han adoptat un llenguatge comú en l’atenció a la ciutadania

La ciutat de Barcelona ha implementat en els seus 39 Centres de Serveis Socials (CSS) i al Servei d’Atenció a la Dependència (SADEP) una nova eina, anomenada SSM-CAT, que unifica la manera com els i les professionals realitzen l’avaluació i diagnòstic social. Aquesta eina permet que els serveis socials municipals puguin tipificar la complexitat de les persones ateses amb els mateixos criteris i d’aquesta manera contribueix a garantir a la ciutadania l’equitat en l’accés als serveis socials i en l’atenció rebuda, així com millorar la gestió de cada cas per part dels professionals; també contribueix a gestionar millor la càrrega de treball associada a la gestió de casos complexos per part dels equips. És el primer cop que es treballa en una eina de diagnòstic social de país compartida per totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials, i que a més a més serà l’eina que utilitzaran a la llarga tots i totes les professionals dels serveis socials de Catalunya.

Després que la Generalitat impulsés la implementació de l’SSM-CAT en totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de l’Ajuntament de Barcelona va dissenyar un procés de formació a tots els professionals, gestió del canvi i suport a la implementació per fer efectiva aquesta implementació iniciada el març del 2021. En l’actualitat, tota la plantilla dels CSS i SADEP està formada per a fer servir l’eina.

 

Més de 12.500 avaluacions fetes

En el marc de la implementació de l’SSM-CAT, els serveis socials de la ciutat actualment han realitzat des de la seva posada en marxa un total de 12.545 avaluacions per part de 664 professionals. Fins ara, la valoració de les persones usuàries dels serveis socials la feia cada professional seguint els criteris conceptuals, i gràcies a la seva unificació totes les professionals han adoptat un llenguatge comú en l’atenció a la ciutadania.

Entre els seus grans avantatges, aquesta eina facilita molt l’intercanvi i derivació de casos entre els diferents serveis i àrees bàsiques, alhora que millora l’assignació de recursos en disposar d’una valoració objectiva i compartida. Es tracta d’una eina de suport al diagnòstic social que permet als serveis socials millorar la seva planificació i fer anàlisis per grups de necessitat, així com planificar nous recursos per donar resposta a eventuals noves necessitats. Així mateix, aquesta eina permet millorar la interlocució amb les persones interessades a compartir el seu diagnòstic amb una eina objectiva.

 

Autosuficiència en 13 àmbits

En l’inici del projecte, l’Ajuntament de Barcelona va participar conjuntament amb diferents administracions públiques catalanes en la identificació i validació d’una eina de suport al diagnòstic socials per als serveis socials, i l’opció triada va ser la versió catalana del Self Sufficiency Matrix (SSM-CAT). Aquesta eina de suport al diagnòstic social i de cribratge de la complexitat mesura l’autosuficiència d’una persona en 13 àmbits (dominis) de la seva vida i en un moment determinat, i quatre dominis més en el cas de les persones amb infants a càrrec.

S’entén per autosuficiència aconseguir un nivell de funcionament acceptable en els dominis essencials de la vida quotidiana, si cal organitzant el suport adequat quan sorgeix una necessitat que una persona no pot cobrir de manera autònoma. L’SSM-CAT parteix del paradigma que una persona és autosuficient si no hi ha evidència del contrari. Els dominis analitzats són economia, feina i formació, ús del temps, allotjament, relacions en la unitat de convivència, salut mental, salut física, consum de drogues, activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, relacions socials, participació en la comunitat i aspectes judicials.

En el terreny de la concreció, l’eina és útil en àmbits com el suport al diagnòstic i a la planificació del pla de treball, així com en el seguiment de la persona usuària; en la revisió de les càrregues de treball i coordinació entre equips pel que fa a la gestió del servei, i en la identificació de necessitats diferenciades per territoris i de perfils de persones usuàries.

A més, l’eina millora l’equitat en la prestació del servei a tots els centres, permet treballar amb un criteri unificat per a la diagnosi unificant conceptes i el llenguatge emprat, i ajuda en la detecció de la complexitat en l’atenció social en tenir en compte casos multifactorials, dinàmics, amb risc d’empitjorament i difícils de diagnosticar i preveure. També, contribueix en l’establiment d’un criteri tècnic sòlid per prioritzar l’assignació de recursos públics d’acord amb els diferents territoris i casuístiques. En el terreny estadístic, permet comparar i analitzar l’evolució d’un mateix cas o d’un grup sencer al llarg del temps o entre territoris diferents.

Aquest desembre, l’SMM-CAT ha estat protagonista de la jornada ‘SSM-CAT’ celebrada a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per compartir els primers resultats al voltant de la seva implementació, on s’han analitzat aspectes com l’ús de l’eina per part dels equips professionals i la seva aplicació en el treball comunitari i grupal, així com l’anàlisi de dades per aprofitar el big data generat per l’eina.

Aquesta jornada i el Projecte SSM-CAT s’emmarquen dins l’estratègia Impulsem, aprovada per l’Ajuntament de Barcelona, i que conté 17 projectes com aquest orientats a millorar l’atenció a la ciutadania, promoure la desburocratització, impulsar el treball col·lectiu, així com millorar l’organització interna i la cura dels professionals.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Serveis Socials/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina