Barcelona obté prop de 41 milions d’euros dels fons europeus Next Generation que invertirà en projectes per la desconcentració i millora de la qualitat de l’activitat turística : Servei de Premsa

Barcelona obté prop de 41 milions d’euros dels fons europeus Next Generation que invertirà en projectes per la desconcentració i millora de la qualitat de l’activitat turística

15/12/2022Temps estimat de lectura: 6 minuts

La ciutat administrarà 40.848.876 euros que ha obtingut en la convocatòria del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic de 2022 que es financen amb els fons europeus Next Generation

Barcelona impulsa 20 projectes que potencien la desconcentració territorial de l’activitat turística, la creació de nous imaginaris, i la millora de la mobilitat turística i la innovació

Els projectes s’agrupen en sis àmbits d’actuació: Litoral, Besòs/Collserola, Montjuïc, oferta desconcentrada, mobilitat sostenible i innovació.

A la convocatòria de 2022 a Catalunya li corresponen 75`9 milions d’euros

Barcelona ingressarà 40.848.876 euros dels Fons Europeus Next Generation que es destinaran al finançament de 20 projectes de ciutat centrats en l’impuls a la recuperació econòmica i la resiliència de la destinació a través de la desconcentració territorial del turisme, la creació de nous imaginaris i la innovació, assegurant el retorn social del turisme i la sostenibilitat de l’activitat. Aquests projectes es duran a terme entre el 2023 i el 2025.

L’Ajuntament havia elaborat el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions de Barcelona (PSTD), una proposta d’actuacions presentada a la secretaria d’Estat de Turisme i la Generalitat de Catalunya el passat mes de maig i que ara reben el finançament. Estat i Generalitat han valorat de la proposta l’encaix en els eixos estratègics que definia la convocatòria, com són la transició verda i sostenible, l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat.

La convocatòria per optar als fons Next Generation dins el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència del govern espanyol, s’adreçava als ens locals, amb una dotació total de 1.900 milions d’euros, distribuïts en les convocatòries dels anys 2021, 2022 i 2023. Finalment, dels 75’9 milions que corresponen a Catalunya en la convocatòria del 2022, Barcelona ha obtingut 40.848.876 euros del màxim de 50 milions al que podia optar en aquesta convocatòria, que preveia, per a Madrid i Barcelona, una categoria específica per la seva consideració de grans destinacions urbanes.

Barcelona, en els últims anys, ha treballat per transformar i diversificar el model turístic que consolidi la ciutat com una destinació líder en turisme urbà que respongui a criteris de sostenibilitat, equitat i qualitat. Amb aquests objectius s’han definit un Pla Estratègic, una Estratègia de màrqueting turístic, una Mesura de Govern de Nous Imaginaris i la definició de l’economia del visitant en l’agenda econòmica Barcelona Green Deal.

La vintena de projectes que es finançaran amb els fons europeus, es plantegen per donar compliment a sis grans objectius de ciutat:

 

Actuacions previstes

El PSTD de Barcelona inclou un conjunt d’actuacions amb un ampli abast territorial amb especial focus al Besòs i Collserola, al Litoral i a Montjuïc. Barcelona planteja també actuacions transversals encaminades a la creació de nova oferta turística més desconcentrada. Així com actuacions innovadores en digitalització, sostenibilitat i mobilitat sostenible.

 

 

Litoral

D’acord amb l’eix estratègic de transició verda i sostenible es preveuen actuacions destinades a renaturalitzar les platges, millorar la seva accessibilitat i seguretat tot adaptant-les al canvi climàtic. El projecte de millora de les platges i la zona dels banys del Fòrum té una inversió prevista de 4 milions d’euros.

 

 

Besòs / Collserola:

Amb una inversió de 4.603.623 euros es vol dinamitzar el parc natural de Collserola i la riba del riu Besòs a través de la recuperació ambiental i la restauració històrica de diferents atractius turístics.

Es desenvolupen 4 projectes amb aquest propòsit, i en destaquen:

 

Rec Comtal –Cases de l’Aigua: 3.043.873 euros per a la creació d’un itinerari verd per a vianants i bicicletes amb espais de trobada i repòs que connecti els diferents atractius i paisatges amb un relat i disseny unitari facilitant l’accés a Barcelona des del Vallès. Serà una oportunitat per crear un refugi de biodiversitat per a la millora ecològica i recuperació ambiental del riu Besòs. Comptarà amb el suport d’un espai expositiu físic i virtual a les Cases de l’Aigua de Trinitat Nova i Vella.

Collserola: 1.179.750 euros es destinaran a habilitar zones d’oci, restauració i recuperació històrica i ambiental de les fonts i entorns del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 

Montjuïc

Amb una inversió total prevista de 7.315.000 euros es vol potenciar el gran parc ciutadà, millorant la seva accessibilitat, per tal d’atraure visitants vinculats a la cultura, l’esport i al medi natural.

En actuacions concretes es preveu reformar el conjunt d’escales mecàniques que faciliten l’accés a la muntanya de Montjuïc destinant-t’hi 3.600.000 euros, tot fomentant la mobilitat sostenible. A més, amb 3.700.000 euros es reformarà i s’adequaran espais del Castell de Montjuïc per ampliar l’àmbit accessible al públic. S’inclouen també actuacions museogràfiques per l’ampliació i remodelació del centre d’interpretació que ja existeix al castell.

 

 

Mobilitat sostenible

Actuacions per a la integració d’usos i dinàmiques de la mobilitat turística en el model de mobilitat de ciutat. A aquest efecte es pressuposten 5.840.000 euros, destinats a dos projectes.

Potenciar el rol de l’Estació Barcelona Nord com a node d’autocars turístics. L’actuació preveu també concentrar tots els serveis d’oferta comercial, restauració i informació en una sola planta recuperant l’antic vestíbul i entrada històrica modernista. Això millorarà la gestió de fluxos i accessibilitat dels usuaris a l’estació. S’implementaran també sistemes de millora de l’eficiència energètica del conjunt. Té un pressupost de 4.840.000 euros

La nova regulació de Zona Bus 4.0 amb un pressupost d’1 milió d’euros busca una millora de la gestió dels espais autoritzats d’estacionament i parada del autobusos turístics a través de la digitalització i connectivitat a temps real dels vehicles.

 

Nova oferta desconcentrada

Ampliar l’oferta turística amb nous punts d’interès competitius per aconseguir el reequilibri urbà en una ciutat policèntrica. Amb un pressupost de 9.789.941 euros es plantegen fins a sis actuacions en aquest àmbit. Així és preveu la restauració ambiental del Parc del Laberint d’Horta (1 milió d’euros) i del Parc de la Ciutadella (3.536.830 euros) la creació del Laboratori d’art urbà de Nou Barris (953.018 euros), l’adequació del Museu del Treball i Ciutat a la Fabra i Coats (2.897.095 euros), la posada en valor, a partir d’una sala immersiva, dels murals del segle XIV de la Capella St. Miquel del Monestir de Pedralbes (194.388 euros), o la creació del Jardí Geològic al Campus Sud (carrer Menéndez y Pelayo) amb la col•laboració de la UB al districte de les Corts que connectarà l’Espai Barça amb els Jardins de Pedralbes (1.208.608 euros).

 

 

Innovació

Als 4 projectes d’aquest àmbit es destinen 8.466.001 d’euros. Es preveu un conjunt d’actuacions per fer un salt en la digitalització de la promoció, la informació als visitants i la gestió turístiques, que posicionin Barcelona com una destinació innovadora amb un ecosistema turístic connectat. Les accions aniran a càrrec del Consorci de Turisme de Barcelona i també a través d’ajuts a les associacions del sector, per un valor de més de 7 milions d’euros.

 

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS PROJECTES SEGONS ÀMBIT D’ACTUACIÓ I EIXOS

Paraules clau

Next Generation/ turisme/