Barcelona aposta per la inclusió laboral i econòmica de les persones amb discapacitat : Servei de Premsa

Barcelona aposta per la inclusió laboral i econòmica de les persones amb discapacitat

01/03/2023Temps estimat de lectura: 6 minuts

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i Barcelona Activa despleguen conjuntament un pla d’accions per a la inclusió social, l’ocupació i la promoció econòmica de les persones amb discapacitat en el mercat de treball

El pla actua en tres línies: polítiques actives d’ocupació per a persones amb discapacitat; emprenedoria i enfortiment empresarial en l’àmbit de l’economia social i la discapacitat; i visibilització i sensibilització

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i Barcelona Activa treballen conjuntament en un pla d’accions per a la inclusió social, l’ocupació i la promoció econòmica de les persones amb discapacitat en el mercat de treball. L’objectiu és definir i donar impuls a mesures per a la inclusió de persones amb discapacitat i persones amb trastorn de la salut mental en el món laboral a través de l’ampliació, potenciació i visibilització d’aquest conjunt d’accions.

 

 

 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2021 la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat era del 28% i la taxa d’atur del 20,6%, 2,6 punts menys que el 2020 i 9,2 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat. De la mateixa manera, el número de contractes a persones amb discapacitat durant l’any 2021 va augmentar un 40% fins a arribar als 14.244, situant-se gairebé als nivells prepandèmia, tot i això, només un 30,1% va ser en el mercat ordinari.

En relació als salaris, a Barcelona, el salari mitjà de les persones assalariades amb discapacitat l’any 2021 va ser de 24.030 €/any, xifra superior en un 5% a la de l’any 2020 (22.838 €/any). Aquesta millora es correspon a una elevació general dels salaris derivada de la recuperació després de la pandèmia. Tanmateix, l’augment del salari de les persones amb discapacitat ha estat proporcionalment menor que el de la resta de treballadors i treballadores, raó per la qual la bretxa salarial ha estat superior a la de 2020, passant d’un -25,8% a un -26,2% en el 2021.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona demostra el seu ferm compromís per donar prioritat a les mesures per a la inclusió de les persones amb discapacitat en el món laboral ordinari. Per tant, amb aquest pla d’accions s’amplia, integra i potencia el conjunt d’accions que ja impulsa el consistori i, alhora, reforça la col·laboració entre el govern local i les entitats i organitzacions de l’àmbit de l’economia social i el tercer sector més capdavanter en l’àmbit de la inclusió, com a estratègia eficaç per coordinar les seves actuacions amb el circuit integral d’inserció laboral de la ciutat.

Així, el pla incideix en tres línies d’actuació: polítiques actives d’ocupació per a persones amb discapacitat; emprenedoria i enfortiment empresarial en l’àmbit de l’economia social i la discapacitat i, per últim, visibilització i sensibilització. El conjunt de les tres línies genera un total de 18 accions entre les quals destaquen l’establiment d’aliances i línies específiques de treball entre les institucions i entitats implicades en la inserció laboral de les persones amb discapacitat; i la millora en la formació digital del col·lectiu. A més, contempla garantir del 7% de la contractació de persones amb discapacitat als plans d’ocupació municipals; establir acords amb empreses per la intermediació laboral; facilitar accessibilitat universal en l’accés presencial i online als serveis de Barcelona Activa; o visibilitzar les bones pràctiques de la Xarxa d’Inclusió Laboral (XIB), entre d’altres.

Quant a les actuacions de les polítiques actives d’ocupació portades a terme durant el 2022 en el marc del pla d’actuacions conjunt es destaca, per exemple, el primer curs de formació tecnicoprofessional d’iniciació a la fleca artesana a l’Escola del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona per a persones amb discapacitat. Amb 120 hores de durada, l’objectiu de la formació és millorar la inclusió laboral de persones amb discapacitat o trastorns de salut mental desenvolupant les seves habilitats en l’elaboració de fleca artesana, i a més, sensibilitzar a les empreses sobre la inclusió d’aquest col·lectiu en una ocupació on hi ha demanda de talent no coberta.

Un nova línia de treball conjunta permetrà també que els participants en accions formatives accedeixin a ordinadors de préstec del serveis de Barcelona Activa per desenvolupar els cursos.

Paral·lelament al pla d’accions, gràcies a l’Acord Barcelona per la Qualitat de l’Ocupació –un consens que lidera l’Ajuntament amb més de 60 entitats civils i del Tercer Sector– s’ha creat la Taula d’Ocupabilitat Inclusiva, un espai de coordinació entre les institucions i entitats de la ciutat per incorporar les dades rellevants de diagnosi de la situació laboral i per generar informació fiable entorn de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. A més, Barcelona Activa ha engegat un servei permanent d’ocupabilitat inclusiva adreçat a persones amb majors dificultats d’inserció en el mercat laboral.

Una altra de les accions a destacar d’aquest pla és la signatura, el passat mes de novembre de 2022, d’un conveni, impulsat per l’IMPD, de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’associació Foro de la Contratación Socialmente Responsable pel foment de les clàusules socials a la contractació pública, tot incentivant l’accessibilitat i la integració laboral de les persones amb discapacitat.

Les actuacions d’aquest pla estratègic es presentaran al nou espai Les Corts Activa, equipament de referència de Barcelona Activa per a la promoció econòmica i l’ocupació al districte. Les Corts Activa s’erigeix com a nou espai de Barcelona Activa que mantindrà proximitat amb les persones residents als barris i que vulguin assessoraments o acompanyament laboral.

Per la seva banda, l’IMPD té una àmplia trajectòria en la inclusió laboral de persones amb discapacitat i trastorn de salut mental. Amb l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL), format per experts de la psicologia, de l’educació laboral i del dret laboral, treballa per una inserció laboral de qualitat: innovant i desenvolupant projectes que enforteixen i milloren la inserció del col·lectiu:

Servei d’inclusió laboral: servei especialitzat que promou la inclusió laboral de les persones amb discapacitat al mercat ordinari de treball oferint atenció individual a les persones amb discapacitat en recerca de feina o en situació laboral amb necessitat de suport, assessora i dona suport a les empeses, dissenya i ofereix cursos a mida i fa assessorament jurídic.

Dins l’àmbit de l’ocupació treballen en la prospecció i fidelització d’empreses, comptant amb una base de dades de més de 800 empreses i 153 contractes i 126 persones contractades l’any 2021.

Xarxa per a la Inclusió Laboral (XIB). té com a objectiu el treball de col·laboració entre el govern local i el tercer sector especialitzat en inclusió laboral per fomentar la contractació de persones amb discapacitat. Participen 11 serveis d’inclusió laboral, entre tots atenen a un total de més de 2.250 empreses visitades, 1.042 contractes i 804 persones contractades l’any 2021. La XIB impulsa l’INCLOU FUTUR, un servei integral d’assessorament i d’acompanyament a la inclusió laboral dirigit a les empreses.

Tanmateix, l’Equip d’Assessorament Laboral lidera projectes innovadors i col·laboratius com:

Divercoop, on l’IMPD va impulsar la creació d’una cooperativa de persones amb discapacitat per la gestió de 10 quioscos en desús que hi havia a la ciutat de Barcelona;

Projecte OPE, col·laboració amb la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu en relació amb l’oferta pública per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb l’objectiu, entre d’altres, d’identificar els llocs de treball, definir la nova categoria laboral, i dissenyar el procediment de selecció i la incorporació al lloc de treball amb un acompanyament  i seguiment professional i personalitzat de l’EAL;

Projecte TMB per la col·laboració en el disseny i la preparació de l’oferta pública per a persones amb discapacitat intel·lectual i l’assessorament i suport en procés de selecció d’alumnes en pràctiques i personal amb discapacitat i el seguiment d’aquestes.

Projecte per la millora de la integració laboral dels treballadores i treballadores amb discapacitat de la plantilla de Parcs i Jardins. Consisteix en un pla d’atenció i seguiment individual d’aquells/es treballadors/es amb certificat de discapacitat d’un 33% o més, que necessitessin un seguiment i/o millora en el lloc de treball per tal d’aconseguir la plena integració laboral,  així en impartir formació als comandaments que tenen a llur càrrec persones amb discapacitat.

A més, l’IMPD disposa des de l’any 2014 d’una línia específica de finançament per a entitats en la Convocatòria ordinària de subvencions per al foment de la inserció laboral al mercat ordinari. Des de l’any 2019, l’IMPD ha obert una convocatòria bianual específica per la inclusió al mercat laboral ordinari.

Paraules clau

Barcelona Activa/ discapacitat/ ocupació/